Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.17 (124) 2008. gada 23. aprīlis
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Par ūdenslīmeņa pazemināšanu Daugavā


Lai uzlabotu hidrotehnisko būvju drošumu un veiktu hidroelektrostaciju

dzelzs­betona konstrukciju un betona virsmu atjaunošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā, šogad gadskārtējo remontdarbu veikšanai tiks pazemināts ūdenslīmenis Rīgas HES un Ķeguma HES ūdenskrātuvēs, - informē a/s "Latvenergo".

Šogad Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens­līmeni plānots pazemināt no 14.jūlija līdz 28.augustam. Vismaz nedēļu iepriekš sāksies pakāpeniska Rīgas HES ūdenskrātuves nostrāde, sasniedzot remontdarbu nepieciešamo atzīmi - 16,05 m virs jūras līmeņa. Rīgas HES ūdenskrātuvē normālos ekspluatācijas apstākļos ūdenslīmenis ir 17-18 metri.

Rīgas HES dambja augšas bjefa nogāzēs veiks plānotos dzelzsbetona konstrukciju apsekošanas darbus un remontu, lai nostiprinātu un atjaunotu betona virsmas. Ja plānotie darbi tiks paveikti pirms 28.augusta, ātrāk tiks paaugstināts arī ūdenslīmenis Daugavā.

A/s "Latvenergo" aicina pašvaldības un uzņēmējus, kuri ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku plāno izmantot, lai Daugavas krastos veiktu laivu piestātņu vai laipu izbūvi, betonēšanas vai krastu labiekārtošanas darbus, informēt par darba termiņiem pa tālr. 67728386.

Ūdenskrātuves ietekmes zonā pašvaldībās esošajās pludmalēs iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā iepriekšējo gadu pieredze.

Salaspils iedzīvotājiem jāievēro visi drošības pasākumi un informējošās zīmes, kas aizliedz cilvēku uzturēšanos uz nogāzēm.

Gandrīz visu šo laiku interesenti pa sauszemi varēs nokļūt līdz Sv.Meinarda baznīcai Ikšķilē, kur katru gadu svētceļnieki dodas uz ikgadējām kristīgo jauniešu dienām.

Savukārt ūdenslīmeni Ķeguma HES dambja augšas bjefā un Pļaviņu HES lejas bjefā plānots pazemināt no 1.septembra līdz 30.septembrim. Vismaz nedēļu iepriekš tiks uzsākta pakāpeniska pazemināšana līdz atzīmei 30,4 metri. Ķeguma HES ūdenskrātuvē normālos ekspluatācijas apstākļos ūdenslīmenis ir 31,25 -32 metri.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas