Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Praktiski padomi | Radošuma rakstu sērija

Biznesa situāciju vadība
ARNIS PUŠKEIRIS, individuālais komersants, www.arnico.lv


Turpinājums. Sākums Nr. 14(121), 02.04.2008.

Iepriekšējos rakstos no dažādiem skatpunktiem esam aplūkojuši radošuma principus, problēmu risināšanu, ideju ģenerēšanu un lēmumu pieņemšanas procesus. Šoreiz aplūkosim, kā to visu izmantot biznesa ikdienā un biznesa darbībā ilgtermiņā. "Situāciju vadība" gan nav tik bieži sastopams vārdu salikums, kā, piemēram, biznesa procesu vadība vai projektu vadība, tāpēc vispirms par to, ko šis jēdziens nozīmē.Situāciju vadība ir nepārtraukts process, kurā tiek veidota zināšanu bāze par iespējamām problēmu situācijām, to iespējamiem risinājumiem, iespējamiem lēmumiem un iespējamo rīcību. Praksē situāciju vadība visbiežāk notiek dažādu valstu armiju darbībā, medicīnā, policijas darbā. Taču arī biznesā tai ir sava vieta.

 

Situāciju vadības process

Galvenais princips situāciju vadībā ir šāds: paredzēt situāciju un izveidot plānu, pēc kura vadīties, kad situācija ir notikusi. Pārējā situāciju vadības darbība var būt ļoti atšķirīga dažādās jomās un organizācijās, tāpēc apskatīsim tikai pamata struktūru, kas būtu vispiemērotākā vairumam biznesa jomu.

Situāciju nepārtrauktā vadība:

1. Situāciju paredzēšana.

2. Situāciju uzskaite.

3. Risinājumu meklēšana situācijām.

4. Darbības plānu izveide situācijām.

Lai darbība būtu maksimāli veiksmīga, šādam procesam būtu jānotiek nepārtraukti visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Jo vairāk situāciju būs paredzētas un tām izveidoti risinājumi, jo mazāka iespēja, ka uzņēmuma darbībā iestāsies strupceļš.

Izklausās varbūt diezgan vienkārši, taču lielākās problēmas sāksies tad, kad mēģināsiet situāciju vadību realizēt. Galvenā problēma - psiholoģiskais faktors. Psiholoģiski grūti tas ir vienkārša iemesla dēļ - šis nav projekts, kuru var pabeigt: tam nekad nebūs nobeiguma. Tāpēc apskatīsim, kā šo darbu veikt pēc iespējas tehniskāk, sadalot izpildāmās daļās, kurām var redzēt arī kādu nobeigumu.

 

Situāciju vadība praksē

Ar ko būtu jāsāk? Tā kā visa pamats ir zināšanu datubāze, kurā uzskaitītas un sagrupētas iespējamās situācijas, izveidosim šo datubāzi. Es ieteiktu to veidot elektroniski.

Galvenās datubāzes grupas varētu būt:

Tehniskās problēmas (visas situācijas, kas ir saistītas ar tehniskām problēmām - salūšana, bojājumi, plānveida nomaiņa, jaunas tehnikas ieviešana utt.);

Darbības procesa problēmas (problēmas, kas var rasties kopējā darbības procesā vai procesa daļās, piemēram, izejvielu sagādē vai produkcijas ražošanā);

Sadarbības problēmas (problēmas sadarbībā ar citām organizācijām, uzņēmumiem);

Personāla problēmas (visas problēmas, kas var rasties, arī nesaskaņas starp darbiniekiem, slimības utt.).

Nākamais posms - apzināt iespējamās situācijas. Mēģiniet uzskaitīt datubāzē visas iespējamās problēmas, ko varat iedomāties savā biznesā. Visticamāk, to būs diezgan daudz, tāpēc strādājiet ātri un bez īpašas aizdomāšanās. Vienkārši aprakstiet problēmu vienā teikumā un iekļaujiet to datubāzē.

Kad ar šo uzdevumu esat tikuši galā, sākas nākamais solis - risinājumu meklēšana. Iespējams, vairākas no uzskaitītajām situācijām jums jau ir labi zināmas un nekāda īpaša risinājumu meklēšana nav nepieciešama, bet daudzām risinājuma noteikti uzreiz nebūs. Izmantojiet visu, ko zināt par problēmu risināšanu! Kad kādai problēmai risinājums ir gatavs, iekļaujiet to savā datubāzē pie konkrētās situācijas.

Šādā veidā būs jāstrādā arī visu turpmāko laiku, tāpēc

• kad iedomājaties kādu situāciju, uzreiz to ievadiet uzskaitē;

• kad ir laiks, caurlūkojiet neatrisinātās situācijas un meklējiet risinājumus;

• ja ir laiks, bet iepriekšējos divus punktus nevarat izpildīt, centieties uzlabot esošos risinājumus!

 

Risinājumu noformēšana

Šajā brīdī pievērsīsimies mērķim, ko cenšamies sasniegt ar situāciju vadības palīdzību, - izveidot maksimāli ātri un automātiski strādājošu sistēmu situāciju risināšanai. Uzdevums ir panākt, lai bizness varētu darboties nepārtraukti, bez neparedzētiem pārtraukumiem. Tāpēc, noformējot risinājumus, būtu jāievēro dažas lietas.

Pirmkārt, noskaidrojiet, vai situācijas risinājums prasa iejaukšanos jau šajā brīdī vai ir nepieciešams veikt kādus uzlabojumus darbībā, iegādāties kādas iekārtas utt. Piemēram, iegādāties elektroģeneratoru, kas darbojas ar degvielu, lai problēmas neradītu iespējami elektrības pārtraukumi.

Otrkārt, ir jāizveido maksimāli plašs risinājuma apraksts. Neko neatstājiet prātā, visam ir jābūt aprakstītam, lai situācijas gadījumā nebūtu atkal jādomā, ko tagad darīt.

Treškārt, izveidojiet precīzu plānu. Skaidri nosakiet nepieciešamās darbības, kas jāveic.

Ceturtkārt, izveidojiet risinājuma automātisku darbību. Protams, tas nenozīmē, ka lietām ir jānotiek pašām no sevis, bet ir jācenšas panākt, lai viss noritētu ar minimālu jūsu iejaukšanos. Vislabāk būs, ja, balstoties uz iepriekš izstrādāto darbības plānu, izveidosiet arī rokasgrāmatu (instrukcijas) visiem kolēģiem un darbiniekiem, kam jāiesaistās konkrētā risinājuma darbībā. Deleģējiet darbības cilvēkiem!

Šādā veidā jūsu sistēma dos konkrētu labumu, tiklīdz radīsies kāda no paredzētajām situācijām. Jūs vai darbinieki uzreiz zināsiet, kas tādā brīdī ir jādara, lai radušos situāciju novērstu vai vismaz to vērstu uz labo pusi. Jums nebūs jāsasauc sapulce vai jāorganizē plaša tikšanās un diskusija par to, kā tagad rīkoties.

 

Procesa nepārtraukta uzturēšana

Nobeigumā vēlos piebilst: neaizmirstiet, ka situāciju vadībai ir jānotiek nepārtraukti! Tas ir nemitīgs process. Visu laiku ir jācenšas saskatīt nākotni, tāpat pastāvīgi jāpārskata esošās situācijas un risinājumi, lai tos atjauninātu atbilstoši visām izmaiņām uzņēmumā vai ārējo apstākļu izmaiņām. Nereti šis process var likties garlaicīgs vai pat pilnīgi nevajadzīgs, bet arī tādos gadījumos centieties to nepārtraukt. Tiklīdz saskarsieties ar problēmu, atcerieties: to jūs varējāt jau iepriekš paredzēt ar situāciju vadību un laikus tam sagatavoties.

Lai jums veicas un neparedzētu problēmu ir arvien mazāk un mazāk!

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas