Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Atbalsts velotūrisma produktu attīstībai


Ministru kabinets (MK) 19.maijā apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotos MK noteikumus, kas paredz atbalstīt velotūrisma produktu attīstību. MK noteikumi nosaka prasības projektu iesniedzējiem un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

Aktivitātes "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība" mērķis ir veicināt velotūrisma kā tūrisma produkta attīstību Latvijā, izveidojot veloceliņu infrastruktūru, ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu ilgtspējas nodrošināšanas prasības.

Finansējums tiks piešķirts jaunu veloceliņu (vismaz septiņu kilometru garumā), kas vērsti uz nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstīšanu, izbūvei, ja plānotais veloceliņš ir savienots ar autostāvvietu un atpūtas vietu. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 85 procenti.

Atbalstāmās aktivitātes: veloceliņu izbūve un labiekārtošana, labiekārtotu atpūtas vietu un velonovietņu izveidošana, kā arī maršruta popularizēšana un mārketinga pasākumi.

Finansējumu nepiešķirs darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, izņemot būvprojekta sagatavošanas un infrastruktūras izbūvei nepieciešamās inženierizpētes izmaksas, esošu veloceliņu renovācijai, kā arī velonomu un veloservisu izveidošanai.

Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu varēs iesniegt pašvaldība, ja tās īpašumā atrodas zeme, uz kuras projekta ietvaros projekta iesniedzējs veiks investīcijas un kura nav iznomāta vai nodota patapinājumā.

Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem - 4 919 628 latiem. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Aktivitāti administrēs valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

Papildu informācija EM interneta vietnē www.em.gov.lv un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras interneta vietnē www.liaa.gov.lv.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas