Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Grāmata, ar ko "var sagraut pretinieku"


Grāmatas "Administratīvais process tiesā" atvēršanas svētki notika 14.maijā. Tas ir ilgi gaidīts fundamentāls izdevums, plašs pētījums par administratīvo procesu, labs izziņas un izpētes avots. Vienlaikus - jaunās zinātnieku paaudzes pārliecinošs kopdarbs.

"Ar šo grāmatu var sagraut pretinieku," savā uzrunā jokojot uzsvēra apjomīgā izdevuma priekšvārda autors Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns un izteica cerību - šai grāmatai sekos citas. Zinātnes pamatā ir domāšana, un katram autoritatīvam darbam nepieciešams pretviedoklis, tā ka izdevums varētu kalpot par veicinošu faktoru jaunu tiesību doktrīnu attīstībā.

Pirmo tiesību zinātnieku pētījumu Latvijā par administratīvā procesa jautājumiem tiesā izdevis VSIA "Latvijas Vēstnesis".

Pētījums tapis AT Senāta administratīvo lietu departamenta senatores, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras docentes Jautrītes Briedes zinātniskajā redakcijā.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas