Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Kriminālvajāšana par izvairīšanos no nodokļu nomaksas


Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde 23.aprīlī prokuratūrai nosūtījusi kriminālprocesu pret a/s "Uzņēmēju Trasta Kompānija" amatpersonu Aleksandru Vilni L. kriminālvajāšanas uzsākšanai. Šis kriminālprocess tika uzsākts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. No 2004.gada augusta līdz 2006.gada decembrim uzņēmums valstij radījis zaudējumus 183,1 tūkst. latu apjomā.

A/s "Uzņēmēju Trasta Kompānija" 2005.gada 20.jūlijā tika izslēgta no ar PVN apliekamo personu reģistra. Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 8.3 daļā noteiktajām prasībām ar PVN apliekamai personai, ko izslēdz no reģistra, ir jāuzskaita pamatlīdzekļu atlikušā vērtība un atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām samaksātais nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis. Tad komersantam no šīs vērtības aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas. Likumā noteiktās prasības a/s "Uzņēmēju Trasta Kompānija" nebija ievērojusi un līdz 2005.gada 18.augustam valsts budžetā nebija iemaksājusi pievienotās vērtības nodokli, kas tika atskaitīts kā priekšnodoklis.

Laika posmā no 2007.gada 1.jūnija līdz 2007.gada 29.augustam VID uzņēmumā veica pievienotās vērtības nodokļa auditu, kura laikā tika pieprasīts sagatavot un iesniegt grāmatvedības izziņu. Tajā bija jānorāda pievienotās vērtības nodoklis, kas bija jāaprēķina no uzskaitītās pamatlīdzekļu atlikušās vērtības un atlikumā esošo preču materiālajām vērtībām, un jāiemaksā valsts budžetā. Uzņēmums sagatavoja izziņu, kurā, pamatojoties uz pielikumā pievienotajiem dokumentiem, noteica valsts budžetā iemaksājamo nodokli - 175 584,55 latus. Tā kā a/s "Uzņēmēju Trasta Kompānija" līdz 2005.gada 18.augustam nebija iemaksājusi aprēķināto nodokli, komersantam audita rezultātā noteica iemaksāt iepriekš minētos 175 584,55 latus valsts budžetā.

Aizdomās turētais Aleksandrs Vilnis L. liecināja, ka aprēķināto summu nesamaksāja, jo uzskatīja, ka tā nav pareiza un pamatota, lai gan paša uzņēmuma sastādītajā izziņā bija minēta tieši šāda summa.

Izmeklēšanas laikā uzlikts arests a/s "Uzņēmēju Trasta Kompānija" naudas līdzekļiem Latvijas kredītiestādēs 16,3 tūkst. latu apjomā. Arests uzlikts arī uzņēmuma nekustamajam īpašumam Ogrē.

VID informācija

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas