Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

• Līdz 30.maijam (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste".

 

• Līdz 12.jūnijam (ieskaitot) LIAA pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām".

 

• Līdz 2.jūlijam (ieskaitot) LIAA pirmajā kārtā pieņem uzņēmēju projektu iesniegumus aktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām".

 

• Līdz 18.jūlijam (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pirmajā kārtā pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai".

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitātēm un pieteikšanās kārtību LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv sadaļā ES struktūrfondi.

 

• Līdz 9.jūnijam plkst.18.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektus Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmā "Īstermiņa ekspertu fonds".

Projektu iesniegumi jāiesniedz VRAA Elizabetes ielā 19, Rīga, LV-1010.

Sīkāka informācija par projektu pieņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv (sadaļā Norvēģijas finanšu instruments).

 

• Līdz 26.jūnijam Konkurences un inovāciju izpildaģentūra (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI) pieņem projektus programmai "Inteliģenta enerģija - Eiropai".

Šā gada programmas finansējuma jomas ir energoefektivitāte, atjaunojamās enerģijas avoti, transporta sektors, vietējas līderības atbalsts, kā arī īpašas iniciatīvas.

Programmu "Inteliģenta enerģija - Eiropai" finansē Eiropas Savienība. Tās kopējais finansējums 2008.gadā ir 47 milj. eiro, no tiem 45 milj. - projektu atbalstam un 2 milj. eiro - atbalsts jaunu enerģētikas aģentūru izveidošanai.

Programmas ietvaros īstenotie projekti tiek līdzfinansēti (līdz 75% no projekta apjoma), ja to mērķi saskan ar programmas uzdevumiem un izvirzītajiem kritērijiem.

Projektu īstenošanai var pieteikties jebkura valsts vai privāta organizācija (juridiska persona), kura dibināta Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā un Horvātijā, kā arī starptautiskas organizācijas. Saskaņā ar programmas nosacījumiem projektā jābūt iesaistītiem vismaz trim partneriem no dažādām valstīm un tā īstenošanas laiks ir divi līdz trīs gadi.

Sīkāka informāciju par projektu, tā nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem ec.europa.eu/energy/intelligent, kā arī Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras interneta vietnē www.ma.gov.lv sadaļā Projekti un programmas/ ES projekti un programmas.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas