Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.30 (137) 2008. gada 23. jūlijs
            

  Aktuāli | Darbu sāks ieguldījumu fonds

Beidzot apdrošinās eksportu
"KV" informācija


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

EIF vadītājs Ričards Pellī un ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards


Jau šā gada beigās sīkie, mazie un vidējie uzņēmēji varētu saņemt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu naudu gan komercdarbības sākšanai, gan attīstībai ar tādu finanšu instrumentu palīdzību kā aizdevumu galvojumi, paaugstināta riska aizdevumi, riska kapitāla finansējums, tehnoloģiju pārneses jeb t.s. sēklas finansējums un arī ilgi gaidītā eksporta kredītu apdrošināšana un finansēšana. To paredz 16.jūlijā parakstītais līgums starp Ekonomikas ministriju un Eiropas Investīciju fondu (EIF) par ES struktūrfondu ieguldījumu fonda veidošanu.Ne granti, bet aizdevumi

Ar ieguldījumu fonda palīdzību mazais un vidējais komersants saņems finansējumu, kuru citkārt, piemēram, nodrošinājuma trūkuma vai pārāk augsta riska dēļ nesaņemtu.

Ieguldījumu fonda ietvaros finansējumu komersantiem piešķirs nevis kā dāvinājumu, bet gan kā ieguldījumu pamatkapitālā - kā aizdevumu vai garantiju, līdz ar to finansējums pakāpeniski tiks atmaksāts fondā un būs pieejams atkārtotam atbalstam komersantiem. Tādējādi ieguldījumu fonds darbosies kā ilgtermiņa atbalsta instruments, pēc ekonomikas ministra Kaspara Gerharda prognozēm, ne piecus vai desmit gadus, bet daudzus gadu desmitus.

EIF birojs darbu Latvijā sāks 1.augustā un jau septembrī plāno konkursa kārtībā sākt izvēlēties finanšu starpniekus - komercbankas, apdrošināšanas kompānijas, riska kapitāla fondus -, ar kuriem slēgs līgumus par konkrēto finanšu instrumentu ieviešanu. Kā norādīja EIF vadītājs Ričards Pellī (Richard Pelly), tiks meklēts pēc iespējas lielāks finanšu starpnieku skaits. Tāpat EIF uzraudzīs noslēgto līgumu izpildi, pārvaldīs ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeli, kā arī izvietos ieguldījumu fonda brīvos līdzekļus.

 

206 miljoni Eiropas naudas

Ieguldījumu fonda ietvaros šobrīd paredzēts apgūt 183 miljonus eiro, novirzot tos gan eksporta apdrošināšanai - 30 miljonus eiro, gan portfeļa garantijām - 80 miljonus eiro, tāpat riska kapitāla finansēšanai - 50,5 miljonus eiro un tehnoloģiju pārnesei (pirmssēklas, sēklas finansējums uzņēmumiem izaugsmes sākotnējā stadijā) - 22,5 miljonus eiro. Šobrīd tiek apsvērta arī iespēja ieguldījumu fonda ietvaros ieviest vēl vienu aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi", kurai paredzētais finansējums ir 23 miljoni eiro. Šīs aktivitātes ieviešana caur ieguldījumu fondu gan vēl ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Ieguldījumu fonda ieviešanas līgumā noteikta arī kārtība ieguldījumu fonda funkciju nodošanai SIA "Latvijas Garantiju aģentūra". Plānots, ka funkcijas varētu tikt nodotas trīs gadu laikā.

EIF vadītājs R.Pellī līguma parakstīšanas dienā solīja izmantot visus pieejamos resursus ne tikai Latvijā, bet arī Luksemburgā, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumu fonda ieviešanas līguma ietvaros sniegtais finansējums tiktu pēc iespējas ātrāk nodrošināts uzņēmējiem Latvijā.

 

 Par finanšu instrumentiem
• Riska kapitāla programmas ietvaros ir plānots izveidot riska kapitāla fondus, kuros līdz ar publisko finansējumu tiek piesaistīts arī privātais finansējums.
• Ar Portfeļa garantiju programmas palīdzību tiks uzlabota finanšu pieejamība situācijās, kad uzņēmējam pietrūkst nodrošinājuma, nav pieredzes vai biznesa risks ir pārāk augsts.
• Tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros jaunie uzņēmumi augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs tiks nodrošināti ar finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības sākumposmā.
• Ar eksporta kredīta apdrošināšanas un garantēšanas pakalpojumiem tiks samazināti eksporta darījumu komerciālie, politiskie un katastrofu riski, kā arī nodrošināta eksporta kredīta finansēšana.
• Aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" paredz sniegt finansējumu energoefektivitātes pasākumiem.

Ieguldījumu fonda priekšrocības
• samazināti finanšu riski valsts budžetam (iespējama vienkāršota finansējuma pārdale starp finanšu instrumentiem atbilstoši to ieviešanas progresam);
• atvieglota struktūrfondu finansējuma apguve plānošanas perioda sākumā, nodrošinot ‘N+3’ termiņa ievērošanu (deklarēšana Eiropas Komisijai (EK) uzreiz pēc iemaksas ieguldījumu fondā);
• nodrošināti papildu līdzekļi finanšu instrumentu ieviešanai, jo ieņēmumi no līdzekļu izvietošanas nav jāatmaksā EK;
• piesaistīta papildu kvalificēta ekspertīze finanšu instrumentu ieviešanai un uzraudzībai.

Avots: Ekonomikas ministrija

 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas