Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.30 (137) 2008. gada 23. jūlijs
            

  Praktiski padomi | Radošuma rakstu sērija

Kā izveidot radošu komandu
ARNIS PUŠKEIRIS, individuālais komersants, www.arnico.lv


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

Turpinājums. Sākums Nr.14(121), 02.04.2008.

Iepriekšējos rakstos no dažādām pusēm esam aplūkojuši radošu domāšanu un darbību. Tomēr ne vienmēr spēkā ir teiciens "arī viens ir karotājs", jo īpaši, ja cenšaties sasniegt diezgan augstus mērķus savā uzņēmējdarbībā. Lai uz mērķi nav jāiet vienam, jāņem līdzi domubiedri. Tā radies nosaukums – komanda. Tā var būt nodaļa, atsevišķu personu grupa vai pat visa organizācija kopumā. Kā šai komandai likt darboties radoši? Aplūkosim metodes, kā tikt galā ar problēmām, ar kurām jāsaskaras, gan veidojot, gan vadot savu komandu.Atvieglosim situāciju

Viens no galvenajiem principiem radošumam - pozitīvi, radoši cilvēki un radoša vide. Tāpēc vispirms jāmēģina tikt galā ar visām komandas dalībnieku nesaskaņām, jo tieši tās ir biežāk sastopamais traucēklis radošai videi. Ja arī šķiet, ka viss ir kārtībā, tomēr pavērojiet apkārtējos vēlreiz. Nesaskaņas ir gandrīz vienmēr, un tās var būt kā aizmetnis pavisam nopietnām problēmām, kas iespaidos pārējos komandas dalībniekus un uzņēmumu kopumā.

Par to, kā tikt galā ar dažādām problēmām, esam runājuši jau vairākkārt un arī šajā gadījumā varat izmantot jau iegūtās zināšanas. Pieņemsim, ka problēma ir nesaskaņas starp diviem vai vairākiem komandas dalībniekiem. Problēmām, kas saistītas ar cilvēkiem, jo īpaši svarīga ir kārtīga to izpēte pirms risināšanas, tāpēc aplūkosim kādu metodi, kas pielāgota tieši šādām situācijām.

 

Dimensiju analīze (Dimensional Analysis)

Šī problēmu analīzes metode ir īpaši interesanta, jo bāzēta nevis uz īstu apstākļu noteikšanu, bet gan uz vērtību zuduma noteikšanu. Jums vienkārši ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem un rezultātā iegūsiet pilnīgu problēmas pārskatu.

Neatkarīgā dimensija - Kas?

• Kaut ko nedara pareizi vai nevar darīt?

• Vai ir jāmaina attieksme vai darbības?

• Vai ir skaidrs, ka mēs redzam problēmu, vai arī redzam tikai simptomus?

• Aktīvi draudi vai potenciāls cēlonis?

• Problēma ir apslēpta vai labi redzama?

Telpiskā dimensija - Kur?

• Lokāla vai arī tiek ietekmēta no ārienes?

• Kāda ir konkrētā telpa, robežas, kurās problēma tieši pastāv?

• Tā ir izolēta vai arī saistīta ar kādām citām problēmām?

Laika dimensija - Kad?

• Problēmas daļas ir ilgstošas vai tikko radušās?

• Problēma jau darbojas vai vēl tiek gaidīta?

• Vai problēma pastāv vienmēr, tā ir regulāra, cikliska?

Kvantitatīvā dimensija - Cik daudz?

• Vai tai ir vairāki iemesli vai viens?

• Cik daudzi cilvēki tiek iespaidoti?

• Vai problēma ir vispārīga vai saistīta ar kādu ļoti šauru jomu?

• Problēma ir vienkārša vai sarežģīta, tātad tāda, ko veido daudzas daļas?

• Rezultātā ir iztrūkums vai pārpildījums (emociju, dusmu utt.)?

Kvalitatīvā dimensija - Cik nopietni?

• Vai problēma ir dziļa (var ļoti ietekmēt cilvēku) vai tikai virspusēja?

• Vai problēma ir "dzīvības vai nāves" jautājums vai arī tikai vadības kvalitātes lieta?

• Kādas prioritātes ir saistītas ar šo problēmu?

• Kādas cilvēka vērtības tiek grautas, zaudētas?

• Cik lielā mērā vērtības tiek ietekmētas?

• Tiek ietekmētas vajadzīgās vai nevajadzīgās vērtības?

Tādējādi tiek iegūts diezgan plašs problēmas pārskats, tomēr vislielākā nozīme ir tieši kvalitatīvajā dimensijā noskaidrotajam.

Iespējams, tajā uzreiz būs atrodams risinājums.

Galvenais, atcerieties, ka šajā gadījumā jūs strādājat ar cilvēkiem, nevis lietām. Šādas problēmas risināt būs īpaši grūti, jo cilvēki paši ir domājošas būtnes ar savām izjūtām un vēlmēm. Pirmkārt, jums ir jābūt komandas vadītājam visās nozīmēs, jo citādi jums vienkārši nebūs varas kaut ko iespaidot. Ievērojiet arī, ka problēmās ar cilvēkiem diezin vai būs iespējami risinājumi, kas pilnībā apmierinās visus.

Iemācieties panākt kompromisu! Gan šādu problēmu risināšanā, gan arī visā radošas komandas dzīves ciklā būs jāsamierinās ar to, ka iesaistīti ir vairāki cilvēki un katrs no tiem ir personība. Tāpēc īpaši svarīga prasme komandas vadīšanā ir tieši kompromisu meklēšana.

 

Labas gaisotnes uzturēšana

Kad esat tikuši galā ar šī brīža problēmām, būtu jāsāk domāt par veselīgu un labu gaisotni komandā. To varētu nosaukt arī par profilaksi, lai nerastos jaunas problēmas. Diemžēl tieši apkārtējā vide ir tā, kas mūs iespaido visspēcīgāk, tādēļ par labas gaisotnes uzturēšanu ir jācenšas domāt pietiekami bieži un nebūtu prātīgi ekonomēt ne laiku, ne citus resursus. Apskatīsim dažus padomus. Komanda ir plašs jēdziens. Komandai nav ne termiņa, ne robežu - tā nepastāv tikai "no deviņiem rītā līdz sešiem vakarā". Komandu varētu raksturot kā sava veida draugu grupu, kur visi strādā vienam mērķim. Tieši "draugu grupa" ir īpaši uzsveramā daļa. Jums ir jāsagatavojas tam, ka īstā komandā jūs nebūsiet tikai vadītājs, bet arī cilvēks, pie kā kolēģi vērsīsies ārpus darba laika un aplūkojamās tēmas bieži vien nebūs saistītas ar darbu. Tas pats attiecas arī uz komandas dalībniekiem - tie komunicēs ne tikai darba jautājumos. Lai cik tas varētu šķist nepareizi vai dažkārt pat problemātiski, tomēr tieši šāda brīvā attieksme ir pamats radošai videi.

Turiet komandu kopā, bet ne ar varu. Jums kā komandas vadītājam būs pastāvīgi jārūpējas par to, lai komanda nesāktu izirt. Jums ir jārisina cilvēku savstarpējās problēmas, jāuztur gaisotne, tāpat arī jādara viss, lai veidotu kopības sajūtu. Komanda nevarēs pastāvēt, ja pats nebūsiet komandā.

Tomēr dažos gadījumos ir jāprot apzināties izņēmuma situācijas. Jebkurā komandā var gadīties kāds vājais punkts jeb darbinieks, kurš tajā īsti neiederas. Bieži vien situāciju var labot, jo pilnīgi iespējams, ka neiesaistīšanās pamatā ir kāda neliela problēma. Taču citos gadījumos problēma var būt tieši pats cilvēks. Tas gan nenozīmē, ka viņš būtu slikts. Vienkārši - varbūt šī nav īstā komanda.

Komanda ir kā pulkstenis. Komandai ir jādarbojas kā vienotam mehānismam. Jāstrādā pēc viena ritma un laika. Šī ir aktuālākā problēma labas komandas izveidē, jo katrs cilvēks ir personība un vismaz nedaudz atšķirīgs. Kā komandu izveidot par vienotu mehānismu? Pavisam vienkārši - sāciet ar sevi. Strādājiet ritmā, esiet precīzs pret pārējiem komandas dalībniekiem, palīdziet tam, kurš sāk atpalikt, piebremzējiet kādu citu, kurš sāk pārāk strauji skriet uz priekšu. Tieši to arī nozīmē komandas vadība - jums ir jāvada cilvēki.

Tā ir komanda, nevis persona. Tāpat kā komandas darbā, arī citās izpausmēs jums ir jābūt komandai gan veiksmes, gan neveiksmes brīžos. Labā komandā neveiksmes gadījumā nekad nebūs vainojams viens cilvēks, tāpat kā veiksmes gadījumā balva pienākas visai komandai. Tas ir diezgan loģiski - ja rezultātu sasniegusi komanda, tad komanda arī uzņemas atbildību. Savukārt, ja darītājs ir bijis tikai viens, tad jau tā nemaz nav komanda.

Līdz ar labas komandas izveidi jūs un visi tās dalībnieki kļūstat par daļiņu no viena vesela, nevis par individuālu personu.

 

Komandas darbināšana

Tiktāl viss būtu skaidrs - gan kā izveidot, gan kā uzturēt komandas garu. Darbinot šo sarežģīto mehānismu ikdienā, vislabāk būtu izmantot uz problēmām centrēto vadību1.

Šajā tehnikā visi principi ir sadalīti piecos posmos un vairākās apakšdaļās. Lūk, saraksts ar ieteikumiem un principiem šādas komandas darbināšanai.

Problēmas prezentēšana

• Uz problēmām centrēta vadība:

- problēmu situācijas, nevis problēmu cilvēki;

- izvairieties no risinājumu ieteikšanas;

- iesaistiet savstarpējās intereses;

- izvirziet vienu konkrētu mērķi.

• Dariet to īsi un konkrēti:

- prezentējiet tikai svarīgo informāciju;

- atdaliet faktus no interpretācijām;

- ne ilgāk par piecām minūtēm.

Sākuma diskusija par situāciju

• Dodiet komandai pārliecību:

- esiet reālistisks;

- parādiet komandai, ka ne viss ir jāpieņem.

• Atļaujiet izjūtas izpaust mierīgi:

- laikus pamaniet apslēptu aizvainojumu;

- atstājiet garas pauzes, lai veicinātu izjūtu izteikšanu;

- uzklausiet izjūtu stāstus;

- izprotiet, bet nevērtējiet domas un izjūtas;

- iesaistiet visu komandu diskusijā.

Diskusijas turpinājums

• Vadītāja minimāla iesaistīšanās:

- veidojiet tikai diskusijas kopsavilkumu;

- uzdodiet jautājumus, lai veicinātu diskusiju par vēl nenoskaidrotām lietām.

Risinājumu izveide un lēmumu pieņemšana

• Stimulējiet risinājumu ģenerēšanu:

- nepieļaujiet pāragru tēmas slēgšanu;

- atdaliet ideju izveidi no realizēšanas;

- pieņemiet piekrišanu vai nepiekrišanu;

- diskusijas kopsavilkumu veidojiet periodiski.

• Asistējiet risinājumu realizēšanā un izvēlē:

- izvērtējiet risinājuma plusus un mīnusus;

- izpētiet pamatojošos faktus;

- izpētiet risinājumus - vai nerodas blakus problēmas;

- izveidojiet variantu sarakstus;

- rīkojiet balsošanas.

• Pieņemiet nepiekrišanu:

- kombinējiet iemeslus;

- analizējiet un labojiet katru atsevišķi;

- uztveriet nepiekrišanu kā atsevišķu problēmu.

Galalēmuma pieņemšana

• Kopsavilkums:

- sniedziet precīzu un detalizētu galalēmuma kopsavilkumu;

- pieprasiet komandai pārbaudīt kopsavilkumu un labot, ja nepieciešams.

Kā redzams, šī tehnika apraksta vienu problēmas situācijas risināšanas procesu. Radošai komandai praktiski visā tās pastāvēšanas laikā darbība notiks pēc šāda cikla, tāpat kā pulkstenim, katrreiz apejot 12 stundas.

 

Ko tālāk?

Kad ir skaidrs, kā organizēt komandas darbu un ir sākta tās veidošana, būtu jāķeras pie komandas pamatuzdevuma. Turklāt darbs ir jāsāk ar prieku! Radošā komandā ļoti svarīgi ir nodrošināt pozitīvu darbību un entuziasmu pie jebkura uzdevuma vai izaicinājuma. Padariet to par spēli, kaut arī rezultāts būs ļoti nopietns.

Nobeigumā varētu izteikt vēl dažus svarīgus radošas komandas principus.

• Neveidojiet komandu, ja jums tā nav nepieciešama.

• Komandai ir jāstrādā nepārtraukti.

• Jums ir jāvada komanda.

Pats galvenais - atcerieties, ka radošai komandai ir jātiek galā ar problēmām pozitīvi, bez trakošanas un sliktām emocijām, bet ar radošu un pārdomātu rīcību.

Nākamreiz lasiet par radošas komandas darba plānošanu un risinājumu ieviešanu.

Turpmāk vēl.

 

1 "Uz problēmām centrētā vadība" (Problem Centred Leadership) - tehnika, ko aprakstījis Arturs B. van Gundi (Arthur B. Van Gundy).

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas