Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.30 (137) 2008. gada 23. jūlijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 15.jūlija līdz 18.jūlijam ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

15.07.2008.

29.07.2008.

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

15.07.2008.

29.07.2008.

Grozījums Augstskolu likumā

15.07.2008.

16.07.2008.

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

15.07.2008.

29.07.2008.

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

15.07.2008.

29.07.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.523 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.528 "Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.529 "Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.530 "Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.531 "Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.532 "Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.533 "Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.536 "Noteikumi par Valsts jaunatnes iniciatīvu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.537 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.665 "Sociālās aprūpes centra "Veģi" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.538 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.670 "Sociālās aprūpes centra "Jelgava" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.539 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.652 "Sociālās aprūpes centra "Allaži" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.540 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.645 "Redzes invalīdu sociālās aprūpes centra "Jugla" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.541 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.638 "Sociālās aprūpes centra "Ziedkalne" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.542 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumos Nr.788 "Sociālās aprūpes centra "Ezerkrasti" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.543 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.642 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Pļavnieki" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.544 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.656 "Sociālās aprūpes centra "Aizvīķi" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.545 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.666 "Sociālās aprūpes centra "Dundaga" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.546 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.643 "Sociālās aprūpes centra "Iecava" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.547 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.655 "Sociālās aprūpes centra "Piltene" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.548 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.649 "Sociālās aprūpes centra "Iļģi" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.549 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumos Nr.789 "Sociālās aprūpes centra "Saulstari" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.550 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.668 "Sociālās aprūpes centra "Mēmele" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.551 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.644 "Sociālās aprūpes centra "Valka" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.552 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.646 "Sociālās aprūpes centra "Kalupe" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.553 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.647 "Sociālās aprūpes centra "Istra" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.554 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.648 "Sociālās aprūpes centra "Lubāna" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.555 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.636 "Sociālās aprūpes centra "Litene" nolikums""

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.556 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.557 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās kompetenci"

16.07.2008.

17.07.2008.

Noteikumi Nr.478 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, inventāra un individuālo aizsardzības līdzekļu veidiem un to izsniegšanas normām"

17.07.2008.

18.07.2008.

Noteikumi Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""

18.07.2008.

19.07.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas