Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.36 (143) 2008. gada 3. septembris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Likums jau šomēnes liek informēt VID par darījumiem


Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka atsevišķām nodokļu maksātāju grupām, saskaņā ar šā gada 13.augustā spēkā stājušos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, līdz šā gada 23.septembrim VID teritoriālajās iestādēs jāsniedz informācija par savu darbību. To var darīt vai nu brīvā formā, vai pēc VID izstrādātas formas, kas pieejama VID mājaslapā sadaļā "Veidlapas un iesniegumi" - "Darījumu apliecinošie dokumenti" un izdrukātā veidā - ikvienā VID nodaļā.

Saskaņā ar minēto likumu informācija par savu darbību jāsniedz:

1) nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem;

2) neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības, vai apstiprina darījumu sava klienta labā saistībā ar:

• nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu,

• klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,

• visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,

• juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu;

3) juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

4) personām, kuras darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;

5) citām juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu un citu preču tirdzniecību, kā arī starpniecību minētajos darījumos vai pakalpojumu sniegšanu, ja maksājums notiek skaidrā naudā latos vai citā valūtā, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījuma veikšanas dienā ir ekvivalenta 15 000 eiro vai lielākai summai, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas. Ja darījums tiek veikts ārvalstu valūtā, kurai Latvijas Banka nenosaka oficiālo maiņas kursu, aprēķiniem izmanto Latvijas Bankas norādītajā informācijas avotā kārtējās nedēļas pirmajā darbdienā publicēto valūtas kursu.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri šādā statusā darbojās jau līdz šā gada 13.augustam, kad stājās spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, informācija VID rakstveidā jāsniedz 30 darbdienu laikā, t.i., līdz 23.septembrim. Savukārt tiem nodokļu maksātājiem, kas darbību minētajās jomās uzsākuši pēc likuma spēkā stāšanās, t.i., pēc 2008.gada 13.augusta, informācija VID jāsniedz 10 darbdienu laikā no darbības uzsākšanas.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas