Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (148) 2008. gada 8. oktobris
            

  Inovācijas lietas | Palīdzot idejas virzīt biznesā

Tramplīna pasākumi – uzņēmumu izaugsmei
ELMĀRS BALTIŅŠ, biedrības "Connect Latvija" izpilddirektors


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"
  

Biedrības "Connect" uzdevums ir savienot uzņēmēja, zinātnieka un investora idejas, iespējas un intereses, lai veicinātu jaunu, tehnoloģiski orientētu, zināšanās balstītu uzņēmumu veidošanu un attīstību. Tā var būt arī vienkārša tehnoloģija, kāds jauns serviss vai pakalpojums.
Lai palīdzētu jauniem un inovatīviem uzņēmumiem, kuri atrodas attīstības sākumposmā, "Connect Latvija" rīko tā dēvētos tramplīna pasākumus (Springboard).Kam domāts tramplīna pasākums

Tas paredzēts uzņēmējiem, kuri vēlas sākt jaunu biznesu vai attīstīt esošo uzņēmējdarbību jaunā līmenī un kuriem ir nepieciešams kāds no šādiem resursiem:

• investors;

• stratēģiskais partneris Latvijā vai ārvalstīs;

• pietrūkst zināšanu atsevišķās biznesa jomās, kas ir būtiskas biznesa tālākai izaugsmei, piemēram, mārketings, finanšu piesaiste, izeja starptautiskā tirgū u.c.;

• biznesa stratēģijas izveidošana, atjaunošana.

Uzņēmēja kvalifikācija dalībai tramplīna pasākumā ir biznesa izaugsmes potenciāls, vēlme mācīties, motivācija aktīvi darboties, lai izveidotu biznesu.

Tramplīna pasākums noderīgs arī izgudrotājiem, kuri vēlas pārbaudīt tehnoloģijas komercializācijas iespējas un/vai izveidot sadarbību ar kādu iespējami ieinteresētu uzņēmēju.

 

Kā tas notiek

Vispirms uzņēmējam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama "Connect Latvija" interneta vietnē. Anketas saturam jābūt īsam un lakoniskam. Nav jāiesniedz apjomīgs biznesa plāns, bet ir svarīgi koncentrēti aprakstīt pamata lietas: par uzņēmuma vēsturi, tā komandu - dibinātājiem, īpašniekiem un darbiniekiem -, par piedāvājamo produktu vai pakalpojumiem, ar ko jaunais risinājums būs labāks par jau esošiem, alternatīviem. Tālāk vajadzīgs izklāsts par konkurentiem, tirgu un klientiem. Un, protams, jānorāda, ar kādām grūtībām uzņēmējs šobrīd sastopas, kādi resursi (finansiālie vai citi) nepieciešami, lai īstenotu pilnu biznesa potenciālu.

Pēc tam uzņēmējs vienu vai vairākas reizes (atkarībā no nepieciešamības) tiekas ar "Connect" pārstāvi un formulē vienu vai trīs pamatjautājumus, uz kuriem ekspertiem tramplīna pasākumā vajadzētu sniegt atbildes un ieteikumus.

Tramplīna pasākumā uzņēmējs aptuveni 15 minūšu laikā prezentē savu biznesu atlasītu ekspertu grupai (6-8 cilvēki). Tad stundu pusotru notiek ekspertu diskusija, kuras nolūks ir palīdzēt rast risinājumu konkrēti noteiktajiem pasākuma uzdevumiem, kā arī neformālā gaisotnē sniegt uzņēmējam svaigu skatījumu uz biznesu un virzīt jauniem izaicinājumiem.

Ekspertu grupu jeb paneli veido speciālisti mārketingā, finansēs, biznesa stratēģijā, intelektuālā īpašuma aizsardzībā un citās jomās atbilstoši projektu specifikai, kā arī sekmīgi uzņēmēji.

 

Gan lietišķā gaisotnē, gan pie kafijas tases

Galvenais ir objektīvs ekspertu viedoklis par biznesa iespējām un grūtībām, skats no malas un praktiski ekspertu ieteikumi, kā atrisināt uzņēmuma grūtības, izvirzīt un sasniegt jaunus izaicinājumus. Vēl cits svarīgs elements visos "Connect" pasākumos ir tīklveida darbība - angļu valodā to dēvē par networking (brokastis un semināri neformālā gaisotnē). Tramplīna pasākums ir lieliska iespēja uzņēmējam aci pret aci satikt pieredzējušus ekspertus un sekmīgus komersantus un izveidot jaunus kontaktus, kas savukārt var noderēt praktiskās situācijās nākotnē. Tā projekta autoram ir iespēja ieiet jaunā kontaktu lokā un mācīties tīklveida darbības prasmes un tās izmantot gan savu, gan turpmāk arī citu uzņēmēju atbalstam. Es domāju: jo unikālāks un inovatīvāks ir uzņēmēja biznesa modelis un redzējums, jo vairāk viņam ir nepieciešamas tīklveida attiecības ar citiem līdzvērtīgiem uzņēmējiem.

 

Prezentācija un tās nozīme

Prezentācijai ir ļoti liela nozīme, un, manuprāt, vidējais inovatīvais jaunais uzņēmums velta pārāk maz laika, lai profesionāli sagatavotu pārdomātu prezentāciju un tās pasniegšanas veidu. Prezentācija ir pirmais, pēc kā eksperti vērtē projektu, tā saturu un īstenošanas iespējas. Tomēr projekta autoram nevajadzētu sevišķi satraukties par īpašu prezentācijas prasmju trūkumu, jo galvenais - būt godīgam. Un atcerēties, ka tramplīna pasākums nav vieta, kur teiks "jā" vai "nē", bet kur meklēt iespējas, kā vislabākajā veidā īstenot biznesa potenciālu. Varbūt projekta prezentāciju ir vērts uzticēt kādam citam - ne vienmēr tas jādara tieši, piemēram, galvenajam izgudrotājam.

 

Paturēt prātā, ka ideju var nozagt

Jā, ideju var nozagt, un to pat der labi zināt. Taču no tā nevajag baidīties. Uzņēmējam ir jāizklāsta tikai biznesa būtība, nevis tehniskās nianses, jo tramplīna pasākuma diskusija ir vērsta nevis uz kādas tehnoloģijas pārākuma pierādīšanu, bet gan uz biznesa iespēju analīzi. Eksperti neparaksta konfidencialitātes apliecinājumu, tādēļ uzņēmējam skaidri jāsaprot, ko viņš drīkst teikt, ko ne. Bet to mēs, "Connect", kopā ar uzņēmēju pirms pasākuma izsveram.

Cita lieta ir tad, ja uzņēmējs jau nonāk tuvākās attiecībās ar ekspertu vai investoru un uzrāda visu projekta dokumentāciju - līgumus, biznesa plānu.

Pēc tramplīna pasākuma tiek izvērtēti sasniegtie rezultāti un atkarībā no nepieciešamības noteikti nākamie soļi. Piemēram, tikšanās ar investoru, dalība starptautiskā tramplīna pasākumā, dalība finanšu forumā. Šogad esam ieviesuši jauninājumu - tramplīna pasākuma beigu daļā nosakām vienu vai vairākas jomas, kurām uzņēmējam šobrīd nepieciešams īpaši pievērsties. Tad aicinām vienu no klātesošajiem ekspertiem pieteikties par mentoru uz noteiktu laika posmu, kas mērāms stundās, lai palīdzētu šo jomu sakārtot.

 

Kāpēc tieši tramplīna pasākums?

Mūsu laikos ir grūti atrast neitrālu, objektīvu, profesionālu kritiku un skatu no malas par savu biznesa plānu vai ideju. Nereti esam sastapušies ar faktu, ka spējīgiem uzņēmējiem un izgudrotājiem nav viegli atrast sev līdzvērtīgus partnerus, ar kuriem pārrunāt sarežģītākās biznesa nianses. Turklāt tramplīna pasākums ir iedvesmojums uzņēmējam turpināt savu darbu un īstenot biznesa ieceres. Kā teica kāds uzņēmējs, tādas programmas kā tramplīna pasākumi dod iespēju uzņēmējam prezentēt savu ideju ekspertiem bez iespējas tikt atraidītam, respektīvi, mūsu pasākumu mērķis nav pateikt "jā" vai "nē", bet gan norādīt uz trūkumiem, varbūtējām grūtībām, izaicinājumiem, kā arī iespējām, ko uzņēmējs pats varbūt nav pamanījis.

Šodien uzņēmējiem, it sevišķi tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs, kā nekad iepriekš ir svarīga izpratne par norisēm tirgū. Var gadīties, ka ir lieliska izstrādne, kurai, objektīvi vērtējot, nav līdzīgas visā pasaulē, un tomēr, kad tiek sākts bizness, izrādās - neiet vis tik gludi. Iespējams, tirgus šim produktam vēl nav gatavs vai arī tajā nišā dominē liels koncerns, kas nemaz neļauj tur iespraukties kādam mazam spēlētājam, lai arī ar inovatīvu produktu.

Tas arī ir viens no tramplīna mērķiem - palīdzēt uzņēmējiem saprast, ka ne visu izšķir tikai svaiga ideja, bet ir vajadzīgs bizness, kas ietver redzējumu, komandu, reālu tirgu, finanšu plānošanu, mārketingu, intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus un citas lietas, par kurām komersants varbūt nemaz nav iedomājies.

Uzņēmējiem tramplīna pasākumi ir bez maksas. Tomēr jāņem vērā, ka viena tramplīna pasākuma kopējās izmaksas tiek lēstas aptuveni 5000 latu vērtībā. Šajās aplēsēs iekļauts vidēji astoņu kvalificētu ekspertu pasākumā pavadītais laiks (vidēji 6 stundas katram) un sagatavošanās process.

 

Eksperti - galvenokārt "Connect" biedri

Eksperti pārsvarā ir mūsu biedrības biedri - banku pārstāvji ("Swedbank", Hipotēku banka), finanšu eksperti ("Deloitte"), investori (privātie investori, a/s "Zaļās gaismas investīcijas", "Eko Investors"), nozaru speciālisti no universitātēm (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte), intelektuālā īpašuma eksperti (intelektuālā īpašuma aizsardzības aģentūra "Tria Robit"), mārketinga speciālisti, vadības un personāla konsultanti ("People Management"), uzņēmēji (SIA "Grandeg", a/s "SAF Tehnika") - un citi pieaicinātie eksperti.

Jāpiebilst, ka mēs varam uzaicināt jebkuru ekspertu no Latvijas, kā arī vajadzības gadījumā lūgt skandināvu vai igauņu ekspertu dalību. Starp citu, šogad pirmo reizi vienā no tramplīna pasākumiem Rīgā piedalījās divi igauņu eksperti (investoru pārstāvis un nozares eksperts). Ekspertu paneli saskaņojam kopā ar uzņēmēju, kurš prezentēs savu projektu.

 

Izmantot iespēju palīdzēt citiem

Protams, loģiski rodas jautājums - bet kāpēc eksperti ir ar mieru strādāt bez maksas? Domāju, ka jau cilvēka dabā ir ielikts palīdzēt citiem. Šis pasākums nav izņēmums. Katrs no mums grib veikt kaut ko labu, par ko var būt gandarīts. Iespējams, sava nozīme ir gluži praktiskai niansei - eksperti var izrauties no sava ikdienas darba, iespējams, viņi ir noguruši, veicot kārtējos pienākumus. Tā rodas unikāla iespēja redzēt, kā eksperti no citām nozarēm vērtē un analizē biznesa projektus. Tomēr viens no galvenajiem ekspertu argumentiem, lai nāktu uz tramplīna pasākumu, ir reāla iespēja ar savām kompetencēm palīdzēt uzņēmējam. Lai viņam no eksperta ieteikumiem un pieredzes rastos konkrēts labums, kas ar laiku būtu izmērāms arī skaitļos un īstenotos biznesa modelī.

 

Veiksmes stāsti

Pirms pāris gadiem mūsu tramplīna pasākumā startēja Inga Ļašenko, Rīgas Tehniskās universitātes pētniece ar savu ideju par inovatīviem tekstila izstrādājumiem - tā dēvētajām sudraba zeķēm. Toreiz par viņu vēl neviens nezināja. Un arī eksperti viņas biznesa redzējumu ieteica krietni vien pārstrādāt, īpašu uzmanību pievēršot tirgum, finanšu plānošanai un projekta īstenošanas komandai. Pēc tramplīna pasākuma daudzkārt esam rīkojuši dažādas tikšanās un pārrunas. Tā visa iznākumā Inga jau ar savu jauno biznesa priekšlikumu šogad ieguva galveno balvu konkursā "Ideju kauss" un viņas skatījums uz šo biznesu ir jūtami pilnveidojies. Ir iegādāta iekārta, uz kuras varēs izgatavot paraugizstrādājumus. Tomēr jāatzīst, ka šādas idejas ieviešana tirgū nav tik vienkārša, līdz tam var paiet vairāki gadi, reizēm pat desmit gadu. Viss atkarīgs no tā, cik ātri izdodas atrast savu vietu tirgū un cik neatlaidīgi un aizrautīgi strādā projekta realizācijas komanda.

"Ir svarīgi koncentrēti aprakstīt pamata lietas: par uzņēmuma vēsturi, tā komandu - dibinātājiem, īpašniekiem un darbiniekiem -, par piedāvājamo produktu vai pakalpojumiem, ar ko uzņēmēja risinājums būs labāks par jau esošiem, alternatīviem."

Izgudrotājs Uldis Siliņš mūsu lokā nonāca pēc kādas informācijas biznesa laikrakstā - kur, kā nereti Latvijas medijos var lasīt saistībā arī ar citiem projektiem, - izgudrojums ir, naudas nav. Ko lai iesāk? Piezvanījām, uzaicinājām uz Rīgu, aizbraucām ciemos uz Līvāniem. Sarīkojām tramplīna pasākumu Rīgas Tehniskajā universitātē. Ekspertu vidū bija mārketinga un vadības speciālisti, universitātes nozares eksperti un arī investori. Rezultāts bija diezgan konkrēts: ir jāmeklē privātais investors. Pēc pāris mēnešiem investors, kurš pats piedalījās tramplīna pasākumā, izlēma iesaistīties šajā projektā. Tādējādi U.Siliņam radās iespēja idejas perspektīvu pierādīt reālā eksperimentālā modelī. Šis tiešām bija laimīgs gadījums, patiešām idejas un iespēju savienošana (connect). Bet, manuprāt, nejaušības tomēr nenotiek, un īstie cilvēki, kurus tiešām interesē jaunas idejas un to ieviešana dzīvē, tomēr nonāk īstajā vietā un laikā. Viens no galvenajiem faktoriem veiksmīgai sadarbībai šajā reizē ir U.Siliņa pretimnākšana un kompetence tieši komunikācijā. Tas ir ļoti svarīgi, lai veidotos nopietna biznesa sadarbība. Mēdz būt lieliskas, pat fantastiskas idejas tepat, Latvijā, bet galvenais to bremzēšanās iemesls ir cilvēcīgu attiecību, savstarpējas izpratnes un komunikācijas trūkums. Tāpēc arī ir "Connect", lai šo situāciju mainītu.

Uzņēmējs Armands Feldmanis, kurš nodarbojas ar šķietami neinovatīvu projektu - uzkopšanas servisu -, ieradās "Connect", meklējot biznesa eņģeli tikko uzsāktajam projektam. Eksperti tramplīna pasākumā atkārtoti uzsvēra - šis ir pelnošs bizness. Par galvenajiem uzdevumiem noteica atšķirīgo pazīmju un uzņēmuma tēla veidošanu, kā arī objektīva finanšu plāna izstrādi. Pēc pasākuma atradām finanšu ekspertu, kas Armandam palīdzēja sakārtot finanšu modeli. Investora iesaiste tajā posmā nenotika pārāk lielā riska un mazā izaugsmes potenciāla dēļ. Vismaz potenciālajiem investoriem bija tāds priekšstats. Pašlaik Armands ir nostiprinājies tirgū jau 18 mēnešus. Naudas plūsma uzlabojas pamazām, bet ar noteiktu pozitīvu tendenci. Nu vairs ir tikai nelieli mīnusi, kas pamatoti ļauj cerēt uz peļņu tuvākā pusgada laikā. Armands ir krietni uzlabojis savas biznesa plāna izredzes un sasniedzis daudz augstāku gatavības pakāpi stratēģiskā investora piesaistei.

Šogad tramplīna pasākumā startējuši četri projekti ("Mikrolat" - inovatīva virsmas pārklāšanas metode detaļām kritiskās vidēs; "Altekum" - ultraskaņas un optikas tehnoloģijas diagnostikai medicīnā; "Waves" - jūras viļņu enerģijas izmantošana; "Catri" - jahtu ražošana).

 

Stiprinās starptautiskās saiknes

Tramplīna pasākumu programma veido "Connect" pamatdarbību visās valstīs un reģionos, kur šī biedrība ir izveidota, - Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Sandjego ASV un citviet. Kopā ar skandināvu kolēģiem esam izstrādājuši labākās prakses dokumentāciju par tramplīna pasākumu programmu, tādējādi iegūstot pieredzi par dažādiem aspektiem un atšķirībām reģionālā griezumā. Raugoties nākotnē, mēs arvien vairāk redzam integrāciju skandināvu biznesa kultūrā un tālab domājam mūsu uzņēmumiem biežāk izmantot tramplīna pasākumus Skandināvijā. Līdz šim vairāki Latvijas uzņēmumi ir prezentējuši savus projektus Stokholmā, Gēteborgā, Tallinā. Tāpat pagājušajā gadā pirmoreiz zviedru uzņēmums "Nostratic AB" sniedza savu prezentāciju tramplīna pasākumā Rīgā ar vietējo ekspertu dalību. Esmu piedalījies tramplīna pasākumā Krievijā, Sanktpēterburgā, kas bija interesants piedzīvojums. Pasākums notika vienas dienas laikā, kas no mūsu un, vēl jo vairāk, skandināvu viedokļa un pieredzes ir vienkārši neloģiski. Tomēr tas parāda tirgus situāciju Krievijā - tur ir iespējami visdažādākie pavērsieni, kam var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme.

 

 UZZIŅAI
Par "CONNECT"
• Pirmais "Connect" tīkls tika izveidots ASV, Kalifornijas universitātē.
• Pašlaik "Connect" darbojas Skandināvijas valstīs, Dānijā, Skotijā, Igaunijā, Taivānā, Jaunzēlandē un citviet. Zviedrijā "Connect" tīklu pēc ASV parauga izveidoja 1998.gadā.
• Igaunijā "Connect" darbību sāka 2002.gadā, bet Latvijā – 2003.gadā.
• Tam bija labvēlīgi priekšnosacījumi, jo pie mums zinātniskās pētniecības bāze tradicionāli ir bijusi attīstīta daudzu gadu garumā. Tā kā "Connect" galvenokārt orientējas uz inovatīviem uzņēmumiem, kontakti starp biznesa pārstāvjiem un inovāciju komercializētājiem visā pasaulē lielākoties tiek veidoti, balstoties uz universitātēm.
• Biedrības dibinātāji Latvijā ir Rīgas dome, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola, Zviedrijas "Connect" tīkls un Zviedrijas Karaliskā inženierzinātņu akadēmija.
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas