Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (148) 2008. gada 8. oktobris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Par jauno patēriņa kredīta direktīvu


Ekonomikas ministrijā 18.septembrī izveidota darba grupa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem (t.s. jaunā Patēriņa kredītlīgumu direktīva) prasību pārņemšanai Latvijas nacionālajos tiesību aktos.

Darba grupā iekļauti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Tieslietu ministrijas, kā arī nevalstiskajām organizācijām - Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, Patērētāju interešu aizstāvības kluba, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Komercbanku asociācijas. Darba grupai izmaiņas normatīvajos aktos jāizstrādā līdz 2010.gada 1.janvārim. Darba grupas pirmā sanāksme plānota šā gada 9.oktobrī.

Jaunā direktīva apstiprināta šogad aprīlī pēc gandrīz sešus gadus ilgām diskusijām. Direktīvas prasības ES kreditēšanas pakalpojumu tirgū jāsāk piemērot ar 2010.gada 12.maiju. Patēriņa kredītlīgumu direktīva plānota kā viens no pasākumiem Eiropas Savienības iekšējā tirgus izveidei patēriņa kredīta jomā, nodrošinot lielāku patērētāju aizsardzību pārrobežu kreditēšanā.

Direktīvas darbības joma skar visus patēriņa kredītlīgumus, hipotekāros kredītus vai kredītus ēku un zemes iegādei, kredītlīgumus zem EUR 200 un virs EUR 75 000, īres un nomas līgumus, saskaņā ar kuriem patērētājam nepāriet īpašumtiesības uz preci (piemēram, operatīvo līzingu), lombardu kredītu, kredītu esošu parādu nomaksai, darba devēju piešķirtu kredītu.

Latvijas Republikā patēriņa kredīta jomu regulē spēkā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kā arī 1999.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.257 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu".

Galvenās izmaiņas, kuras direktīvas projekts ievieš pastāvošajā likumdošanā:

1. Atteikuma tiesības - direktīva piešķir patērētājam tiesības 14 dienu laikā pēc kredītlīguma noslēgšanas pārdomāt un šo līgumu lauzt, nenorādot iemeslus un nesaņemot par to sodu. Tāpat patērētājam nebūs ilgāk saistošs kredītlīgums, kas noslēgts preču vai pakalpojumu iegādei, ja patērētājs ir izmantojis savas tiesības atteikties no pirkuma līguma.

2. Standarta informācija reklāmai - direktīva nosaka informāciju, kas skaidrā, lakoniskā un viegli uztveramā veidā ar uzskatāmu piemēru būs jāiekļauj visās patēriņa kredīta reklāmās, kurās norādītas procentu likmes vai jebkādas summas par kredīta izmaksām.

3. Standarta veidlapas informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas - direktīva paredz vienotu Eiropas kredītinformācijas veidlapu, ko lietos visi kreditori ES ar patērētājam svarīgāko nepieciešamo informāciju, kas ļaus viegli salīdzināt dažādus piedāvājumus gan savā valstī, gan ārzemēs.

4. Papildināta un konkretizēta patēriņa kredītlīgumā obligāti norādāmā informācija - direktīva nosaka detalizētu sarakstu ar informācijas prasībām kreditēšanas līgumam, lai pēc līguma noslēgšanas patērētāja rīcībā būtu atsauces dokuments, kurā pilnībā aprakstītas viņa tiesības un pienākumi.

5. Precizēta un vienota kredīta pirmstermiņa atmaksa un ar to saistīto zaudējumu kompensēšana kreditoram - direktīvā noteikti standarti arī attiecībā uz kompensāciju fiksētās aizdevuma likmes kredītiem, kuru kreditori var pieprasīt pirmstermiņa atmaksas gadījumā par izmaksām, kas tieši ar to saistītas. Direktīva nosaka nosacījumus kompensācijas pieprasīšanai.

6. Atbildīgas aizdošanas princips - direktīvā iekļauta prasība par patērētāja maksātspējas pārbaudi pirms kredīta izsniegšanas, kā arī par visu dalībvalstu kreditoru brīvu pieeju valsts kredītiestāžu izveidotajām parādnieku datubāzēm.

7. Definēti kredīta starpnieku pienākumi - direktīva nosaka atsevišķus kredīta starpnieku pienākumus attiecībā pret patērētāju.

Direktīvas teksts pieejams http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:LV:PDF

 

EM informācija

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas