Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.1 (7) 2006. gada 4. janvāris
            

Daļēji atcelta stingrās uzskaites PPR lietošana

04.JPG (9413 bytes)Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 2006.gada 1.janvāra saskaņā ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 2005.gada 13.decembrī) daļēji atcelta stingrās uzskaites preču pavadzīmju - rēķinu (PPR) veidlapu obligāta lietošana un ieviests jauns attaisnojuma dokuments - pavadzīmes ar VID piešķirtu numuru.

No šā gada 1.janvāra preču piegādes (pārdošanas) darījumos, darījumos par preču izsniegšanu citiem nodokļu maksātājiem un preču pārvietošanas (transportēšanas) darījumos varēs izvēlēties lietot vai nu stingrās uzskaites PPR vai arī pavadzīmes ar VID piešķirtiem numuriem. Nodokļu maksātāji, lietojot pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem, patstāvīgi varēs noteikt pavadzīmes formu un sagatavošanas veidu, norādot pavadzīmē saņemto numuru un citus 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 2005.gada 30.decembrī) noteiktos rekvizītus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem", kas nosaka pavadzīmju numuru piešķiršanas kārtību un pavadzīmju ar VID piešķirtajiem numuriem lietošanas kārtību, pavadzīmju numurus nodokļu maksātāji varēs saņemt VID teritoriālo iestāžu nodaļās un VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē, iesniedzot pamatotu iesniegumu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai jāuzrāda arī pilnvara). Ja nodokļu maksātāji ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāji, pavadzīmju numurus varēs saņemt arī elektroniski.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem nodokļu maksātājiem VID būs jāiesniedz pārskati par piešķirto pavadzīmju numuru izlietojumu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām - termiņā, kāds noteikts pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanai, savukārt ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām - katru mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam).

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" stingrās uzskaites PPR lietošana arī turpmāk tiek saglabāta darījumos ar akcīzes precēm (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem) un medikamentiem. Līdz 2006.gada 31.decembrim stingrās uzskaites PPR lietošana tiek saglabāta arī darījumos ar kokmateriāliem.

Papildus informācija arī Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1046 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem"" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 2005.gada 30.decembrī).

Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm, medikamentiem un kokmateriāliem, līdz pavadzīmju numuru saņemšanai darījumu noformēšanai turpina izmantot stingrās uzskaites PPR. Pēc brīvas izvēles šie nodokļu maksātāji arī visu 2006.gadu varēs izmantot stingrās uzskaites PPR.

Rekvizīti, kas jānorāda PPR:

- dokumenta nosaukums - "pavadzīme",

- pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesi raksta vārdiem) un VID piešķirts numurs (turpmāk - pavadzīmes numurs),

- ziņas par preču piegādātāju, izsniedzēju vai pārvietotāju (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta)),

- preču izsniegšanas vietas adrese,

- ziņas par preču saņēmēju (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta)),

- preču saņemšanas vietas adrese,

- informācija par pārvadātāju (pārvadātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds),

- saimnieciskā darījuma apraksts (preču piegāde, izsniegšana citam nodokļu maksātājam vai pārvietošana),

- informācija par precēm (nosaukums, mērvienība un daudzums, vienas vienības cena (bez pievienotās vērtības nodokļa), kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)),

- normatīvajos aktos noteiktā informācija par iepakojumu,

- dabas resursu un akcīzes nodokļi, ja tādi ir,

- piešķirtās atlaides, ja tādas ir,

- pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja tāda ir,

- kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegtas preces,

- par pavadzīmes noformēšanu un preču izsniegšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un preču izsniegšanas datums (mēnesi raksta vārdiem),

- par preču saņemšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un preču saņemšanas datums (mēnesi raksta vārdiem),

- citi speciālajos normatīvajos aktos noteiktie papildu rekvizīti,

- citi lietotājam nepieciešamie papildu rekvizīti, piemēram, samaksas noteikumi, norēķinu rekvizīti.

Informāciju apkopoja Liena Pilsētniece, "KV"

Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas