Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.1 (7) 2006. gada 4. janvāris
            

Izstrādāta jauna nodokļu sodu sistēma

Šobrīd likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētā atbildība par nodokļu pārkāpumiem ir ļoti barga. Likumā noteiktās soda sankcijas ir no 100% līdz 200% no nesamaksātās nodokļu summas. Sods tiek uzlikts neatkarīgi no pārkāpuma veida un neņemot vērā lietas apstākļus konkrētajā situācijā - arī tad, ja pārkāpums radies kļūdas vai likumu neizpratnes dēļ. Soda pat tad, ja uzņēmējs pats ir atklājis un nodokļu administrācijai uzrādījis kļūdu. Soda naudas samazināšanas procedūra ir laikietilpīgs, nereti subjektīvs un arī neefektīvs (soda naudu var samazināt tikai līdz 70% no aprēķinātās summas) process.

1995.gadā ieviestā nodokļu sodu sistēma joprojām saglabājusi tādu pretinflācijas nodrošināšanas līdzekli kā pamatparāda palielinājuma nauda, kas joprojām tiek aprēķināta jebkuram nokavētam nodokļu maksājumam. Taču inflācijas līmenis valstī, tāpat kā nodokļu maksāšanas disciplīna un uzņēmējdarbības vide, desmit gadu laikā ir stipri mainījies.

Lai ieviestu elastīgu un stimulējošu nodokļu sodu sistēmu, kas atbilstu šodienas ekonomiskajai situācijai valstī un kurā būtu ievērots samērīguma princips, kad atbildība ir adekvāta konkrētam nodokļu pārkāpumam, Finanšu ministrija ir izstrādājusi likuma "Par nodokļiem un nodevām" grozījumu projektu. Likumprojekts pagājušā gada 22.decembrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un nodots saskaņošanai ministrijās.

Būtiskās izmaiņas

Ko paredz likuma "Par nodokļiem un nodevām" grozījumu projekts? Pirms sniegt atbildi uz šo jautājumu, jāpiebilst, ka līdz likuma galīgajam variantam vēl tāls ceļš ejams - savas korekcijas Finanšu ministrijas izstrādātajam variantam, iespējams, būs citām ministrijām, savs lēmums par likuma grozījumiem jāpieņem valdībai un visbeidzot Saeimai. Šobrīd publiskotais likuma grozījumu projekts paredz:

- ieviest efektīvus sodus par nodokļu sistēmu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, nosakot elastīgus un samērīgus soda naudas apmērus;

- ieviest jaunu atbildības līdzekli - naudas sodu;

- ieviest vienotu nokavējuma naudu par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu;

- ieviest nodokļu administrācijas revīzijas (audita) rezultātā uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšanas vai atcelšanas iespējas, iestājoties likumā noteiktajiem nosacījumiem;

- definēt atbildību pastiprinošo nodokļa pārkāpuma atkārtotības kritēriju;

- ieviest atbildību par informatīvo deklarāciju savlaicīgu nesniegšanu;

- precizēt definīciju par nodokļu vai nodevu atmaksāšanu, lai novērstu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksas izkrāpšanu no valsts budžeta;

- precizēt revīzijas (audita) izpildīšanas procesuālos termiņus;

- mainīt nosacījumus nodokļu maksātāja tiesībām precizēt nodokļu administrācijai iesniegtās deklarācijas;

- papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu, definējot, kas ir nodokļa un informatīvā deklarācija, nodokļu pārkāpums un nodokļu sods, nokavējuma nauda, soda nauda, naudas sods u.c. termini;

- saskaņot likumā "Par nodokļiem un nodevām" lietotos terminus ar Komerclikuma terminoloģiju;

- noteikt, ka nodokļu pārmaksa, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, tiek dzēsta;

- precizēt likuma normas par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtību, paredzot deklarēšanas pienākumu neattiecināt uz likumā noteiktajiem maksājumiem valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī pārskatīt slieksni, sākot ar kuru nodokļa maksātājam ir pienākums deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus;

- svītrot likumā noteikto pilnvarojumu Valsts ieņēmumu dienestam izstrādāt metodiku, pēc kādas aprēķināmi nodokļi un grāmatvedībā atspoguļojamas ar nodokļu aprēķināšanu saistītās darbības.

Pozitīva ietekme

Finanšu ministrija prognozē, ka likuma "Par nodokļiem un nodevām" grozījumiem būs svarīga nozīme un pozitīva ietekme uz komercdarbības vidi Latvijā, ka tie veicinās labprātīgu nodokļu nomaksu un labprātīgu pakļaušanos nodokļu likumu prasību ievērošanai. Tiek plānots, ka norma, kas paredz nodokļu administrācijas revīzijas (audita) rezultātā uzliktās soda naudas samazināšanas vai atcelšanas iespējas, samazinās apstrīdēto nodokļu administrācijas lēmumu skaitu. Jaunajai sodu sistēmai būtu jāveicina arī nodokļu pamatparāda ieskaitīšana valsts budžetā, tādējādi samazinot maksātnespējīgo komersantu skaitu.

Kaut arī tiek samazināts soda naudu apmērs, Finanšu ministrija lēš, ka ieņēmumi valsts budžetā samazināsies minimāli. Turklāt likumprojektā iestrādāta nodokļu pārmaksu dzēšana, kā arī soda naudas uzlikšana par nodokļu pārkāpumiem, kas iepriekš nebija paredzēta.

Informāciju apkopoja Liena Pilsētniece, "KV"

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas