Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.43 (49) 2006. gada 1. novembris
            

Pietrūkst naudas biznesam? Meklē ALTUM!

 

Andrejs Buharins, Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM
Programmu attīstības departamenta vadošais projektu analītiķis

 

08.JPG (14027 bytes)

Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Atbalsta programmu pārvalde ALTUM ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (Hipotēku banka) struktūrvienība, kas kreditē uzņēmējus un sniedz cita veida atbalstu valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu ietvaros.
Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM darbības mērķis ir konkurējošas ekonomikas nodrošināšana, ar savu darbību papildinot finansiālā atbalsta iespējas atsevišķām uzņēmēju vai iedzīvotāju grupām atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm.

 

Kas ir ALTUM?

ALTUM izveidota 2005.gadā, lai atbilstoši Eiropas Savienības Komisijas prasībām Hipotēku bankā nodalītu valsts atbalsta funkcijas no bankas tradicionālajiem pakalpojumiem, kurus piedāvā arī citas Latvijas komercbankas. Nodalot atbalsta funkcijas un darbiniekus atsevišķā struktūrvienībā, tiek nodrošināts, ka valsts atbalsts netiks izmantots bankas komerciālo aktivitāšu finansēšanai.

ALTUM pamatprodukts ir paaugstināta riska aizdevumi dzīvotspējīgiem un perspektīviem projektiem, kurus komercbankas nefinansē nepietiekama ķīlas nodrošinājuma un citu projekta risku dēļ. Bez tam valdības uzdevumā ALTUM realizē arī citas atbalsta programmas, tai skaitā komercdarbības uzsācēju mācību un konsultāciju programmu un mājokļu galvojumu programmu.

2005.gads bija ALTUM darbības sagatavošanas gads - tika izveidota pārvaldes organizatoriskā struktūra un pieņemti darbā kredītspeciālisti gan ALTUM centrālajā birojā Rīgā, gan arī Latgales reģionālajā birojā Jēkabpilī un Vidzemes reģionālajā birojā Valmierā. Lai izmēģinātu praksē bankas darbības un procedūras paaugstināta riska aizdevumu izsniegšanā, ALTUM 2005.gada 2.pusgadā īstenoja Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kreditēšanas pilotprojektu, kura ietvaros tika piešķirti 40 aizdevumi par kopējo summu 3,5 miljoni latu.

Atbalsta programmas

Pilotprojekta gaitā iegūtā pieredze tika ņemta vērā, izstrādājot "Komercdarbības uzsācēju kreditēšanas programmu", kuras īstenošana pilnā jomā sākās 2006.gada martā. Programmas ietvaros tiek sniegti aizdevumi investīciju projektu īstenošanai uzņēmējdarbības uzsācējiem, t.i., uzņēmumiem, kas dibināti ne senāk kā pirms pieciem gadiem. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Līdz šim programmas ietvaros piešķirti vairāk nekā 30 aizdevumi par vairāk nekā 4 miljoniem latu, tai skaitā jau izsniegto aizdevumu apjoms pārsniedz 1,2 miljonus latu.

Paredzams, ka jau vistuvākajā laikā ALTUM saņems valsts galvojumu papildu resursu piesaistīšanai, lai līdz šā gada beigām varētu ieviest "Strauji augošo MVU kreditēšanas pro­grammu". Programmas ietvaros tiek sniegti aizdevumi investīciju projektu īstenošanai strauji augošiem uzņēmumiem, tas ir, uzņēmumiem, kuru plānotā izaugsme ir straujāka nekā plānotais valsts iekšzemes kopprodukta pieaugums.

Ieviešanas stadijā ir arī "Komercdarbības uzsācēju mācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programma", kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF). Programmas ietvaros paredzēts atbalsts cilvēkiem, kuri vēlas sākt savu uzņēmējdarbību. Programmas dalībniekiem vispirms būs jāapgūst apmācību kurss aptuveni divu mēnešu garumā, kuru beidzot būs jāsagatavo biznesa plāns uzņēmējdarbības sākšanai. Biznesa plānu izskatīs eksperti, un pozitīva lēmuma gadījumā programmas dalībnieks varēs pretendēt uz finansējumu projekta ieviešanai (mentora pakalpojumu apmaksa, granti uzņēmuma darbības sākšanai, aizdevums līdz 18 tūkstošiem latu).

Lai arī šobrīd vēl nav beidzies pro­grammas apmācību sniedzēju atlases konkurss, tomēr paredzams, ka tuvākā mēneša laikā tie būs zināmi un mācības pilnā apjomā tiks sāktas visos piecos Latvijas plānošanas reģionos.

Visbeidzot, atbilstoši valdības deleģējumam ALTUM izsniedz mājokļu galvojumus "Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas" (II posms) ietvaros. Programma paredz pilnveidot mājokļu kreditēšanas sistēmu, sniedzot valsts atbalstu (galvojuma veidā) kredītu pieejamības palielināšanai atsevišķām iedzīvotāju kategorijām mājokļa iegādei un veicinot daudzdzīvokļu māju renovāciju. Tā ALTUM izsniedz mājokļu galvojumus sadarbības bankām (šobrīd - Nordea, DnB Nord) par aizdevumiem, kas izsniegti:

1) denacionalizēto māju īrniekiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;

2) ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai;

3) daudzdzīvokļu māju renovācijai vai rekonstrukcijai. Programma tiek īstenota kopš šā gada aprīļa.


Aizdevumu izsniegšanas nosacījumi, sadarbība ar komercbankām

Kā jau iepriekš minēts, ALTUM šobrīd īsteno "Komercdarbības uzsācēju kreditēšanas programmu" un drīzumā sāks arī "Strauji augošo MVU kreditēšanas pro­grammu". Abu pro­grammu gadījumā tiek sniegti investīciju aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem reālu, labi izstrādātu un ekonomiski pamatotu uzņēmumu attīstības projektu īstenošanai. Pie investīciju projektiem pieskaitāma, piemēram, iekārtu iegāde, iekārtu kapitālais remonts, ražošanas ēku būvniecība, iegāde, remonts vai rekonstrukcija, arī nemateriālo aktīvu iegāde.

Projektam, ko finansē ALTUM, ir jānodrošina uzņēmumam pozitīva naudas plūsma, sedzot kārtējos izdevumus un aizdevuma maksājumus. Svarīgi, lai investīciju rezultātā palielinātos uzņēmuma konkurētspēja, ražojot tirgū pieprasītus produktus.

Pamatojoties uz Latvijas un ES tiesību aktos noteiktajiem valsts atbalsta ierobežojumiem, ALTUM nesniedz aizdevumus īstermiņa finansēšanai nekustamā īpašuma jomā, kā arī nefinansē uzņēmumus, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, tabakas ražošanu, finanšu starpniecību, apdrošināšanu, primāro lauksaimniecību, zvejniecību, transportu.

Galvenos ALTUM aizdevumu nosacījumus var raksturot šādi:

• maksimālā aizdevuma summa ir visai ievērojama - līdz 700 tūkstošiem latu;

• aizdevuma termiņš: no 3 līdz 10 gadiem. Aizdevuma termiņš ir atkarīgs no finansējamā projekta un uzņēmuma spējas atmaksāt aizdevumu;

• ALTUM aizdevumiem, atšķirībā no komercbanku aizdevumiem, ir atvieglotas prasības aizdevuma nodrošinājumam - aizdevums var pārsniegt nodrošinājumu pat divas reizes;

• par aizdevuma līdzekļiem iegādātā manta ir jāieķīlā un jāapdrošina. Par ķīlu var kalpot nekustamais īpašums, ražošanas iekārtas, autotransports un citi pamatlīdzekļi, galvojums, garantijas. Ķīla var būt arī par aizdevuma līdzekļiem iegādātais vai uzceltais objekts;

• mikroaizdevumu līdz 17,5 tūkstošiem latu iespējams saņemt pret personīgo galvojumu bez ķīlas nodrošinājuma;

• jāņem vērā, ka uzņēmējam jānodrošina arī savs līdzfinansējuma apjoms - vismaz 10% apmērā no projekta izmaksām;

• tā kā ALTUM finansē arī paaugstināta riska projektus, kurus komercbankas nekreditē, jārēķinās, ka šādu aizdevumu procentu likme var būt arī nedaudz virs tirgus likmes;

• uzņēmējiem būtiski, ka ALTUM aizdevumus var saņemt arī tādi projekti, kas jau tiek līdzfinansēti no ES struktūrfondu līdzekļiem citu atbalsta programmu ietvaros.

Turpmāk - vēl

SIA Saldus "Solis"

Strauji augošs uzņēmums

SIA Saldus "Solis" ir a/s "Latvijas Krājbanka" klients, kur tam jau ir kredītsaistības. Hipotēku bankā SIA Saldus "Solis" vērsās pēc papildu aizdevuma, jo a/s "Latvijas Krājbanka" jau bija izsniegusi maksimāli iespējamo aizdevuma summu uzņēmumam saskaņā ar savu kredītpolitiku (nepietiekams nodrošinājums), bet uzņēmumam bija nepieciešamas papildu investīcijas, lai varētu turpināt sekmīgi attīstīties.

Attīstībai bija nepieciešams izmainīt tehnoloģisko procesu ražotnē atbilstoši jaunajām ES direktīvu prasībām. Bija jāpārveido telpas, lai nodrošinātu prasībām atbilstošu augļu un dārzeņu pārstrādes konveijera plūsmu, kas prasīja prāvus ieguldījumus. Lai nodrošinātu strauju apgrozījuma palielināšanos, būtiski bija jāpalielina arī apgrozāmie līdzekļi. Uzņēmuma sākotnējā finansētāja - "Latvijas Krājbanka" - nepietiekamā nodrošinājuma un arī paaugstinātā riska dēļ nebija gatava finansēt visu uzņēmumam nepieciešamo summu, kas varēja novest pie uzņēmuma stagnācijas.

Šajā situācijā uzņēmums vērsās ALTUM ar piedāvājumu nodrošināt trūkstošo finansējumu. ALTUM vienojās ar "Latvijas Krājbanku" par kopīgu finansēšanu un ķīlas nodrošinājuma sadali. Krājbankas finansējums (ieskaitot esošās saistības) 315 000 latu apjomā (ķīlā nekustamais īpašums) nodrošināja uzņēmumam apgrozāmos līdzekļus. ALTUM bija gatava uz sliktāku ķīlu, kas ir uzņēmuma pamatlīdzekļi - galvenokārt ražošanas iekārtas - un 2005.gada jūlijā piešķīra aizdevumu - 190 000 latu ražošanas un noliktavu telpu remontam un rekonstrukcijai, kā arī papildu iekārtu iegādei.

SIA Saldus "Solis" ir dibināts 1993.gadā un kopš tā brīža nodarbojas ar augļu un dārzeņu pārstrādi, specializējoties augļu un dārzeņu konservēšanā. Uzņēmuma ražotne atrodas Saldū, netālu no pilsētas centra. Lielākā daļa uzņēmuma produkcijas tiek realizēta Latvijā. Uzņēmuma produkcijas eksports 2005.gadā bija 17 procentu. Eksporta tirgi: ASV, Vācija, Krievija, Igaunija, Lietuva. Uzņēmums produkciju ražo gan ar savu firmas zīmi, gan pēc pasūtītāja pieprasījuma (KOK, "Mūsu ģimene", ārzemēm - ar vietējo preču zīmju nosaukumu). Uzņēmumā strādā ap 70 darbiniekiem, bet vasaras sezonā arī vairāk.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas