Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.44 (50) 2006. gada 8. novembris
            

Pietrūkst naudas biznesam? Meklē ALTUM!

Andrejs Buharins, Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM Programmu attīstības departamenta vadošais projektu analītiķis

 

10.JPG (13853 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Nobeigums. Sākums "KV" Nr.43 (49) 1.11.2006.

 

ALTUM un komercbankas

Specializējoties paaugstināta riska projektu kreditēšanā, ALTUM veic papildinošas funkcijas komercbanku sniegtajiem tirgus produktiem un ir uzskatāma par komercbanku partneri, kopīgi nodrošinot klientam uzņēmuma attīstībai nepieciešamo finansējumu. Savā darbībā ALTUM finansē uzņēmēju projektus gan patstāvīgi, gan arī kopīgi ar komercbankām. Kopīgas finansēšanas gadījumā ALTUM sadarbojas ar komercbanku, savstarpēji saskaņojot viedokļus un vienojoties par nodrošinājuma un riska sadalījumu. Pateicoties valsts atbalstam, ALTUM var uzņemties proporcionāli lielāku riska daļu nekā komercbanka.

Jāuzsver, ka jau šobrīd ALTUM ir izveidojusies produktīva sadarbība ar konkrētām komercbankām. Piemēram, 2006.gada jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums ar Hansabanku. Līguma ietvaros paredzēts attīstīt šādu sadarbību:

1) MVU - komercdarbības uzsācēju finansēšanā;

2) komercdarbības uzsācēju u.c. klientu grupu informēšanā par abu banku piedāvātajiem produktiem;

3) klientu izglītošanā par jautājumiem, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu;

4) pētījumu veikšanā par uzņēmējdarbības vidi un jaunu atbalsta programmu izstrādē.

Iespējams, nākotnē šādi sadarbības līgumi tiks noslēgti arī ar citām Latvijas komercbankām.

Ievērojot ALTUM darbības specifiku, ir arī jomas, ko pārvalde, atšķirībā no komercbankām, neveic. ALTUM nesniedz tādus tradicionālos banku pakalpojumus kā norēķinu kontu apkalpošana, depozītu piesaiste, maksājumu karšu apkalpošana, internetbankas uzturēšana u.c. Šos pakalpojumus sniedz uzņēmēju apkalpojošā komercbanka. Respektīvi, katrs ALTUM klients vienlaikus ir arī kādas komercbankas klients un līdz ar ALTUM aizdevumiem turpina izmantot arī komercbanku piedāvātos ikdienā nepieciešamos pakalpojumus.

ALTUM aizdevumu piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

Lai pretendētu uz aizdevumu, aizņēmējam ir jāiesniedz aizdevuma pieteikums (aizpildīta ALTUM veidlapa) un veidlapā norādītie dokumenti (tai skaitā uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, vadošo darbinieku CV, dokumenti par paraksta tiesīgām personām, finanšu dokumenti, informācija par kredītvēsturi, ķīlu īpašumu dokumenti u.c.), kā arī finansējamā projekta biznesa plāns.

Pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas par savas biznesa idejas realizācijas iespējām vispirms vēlams konsultēties kādā no ALTUM birojiem (tālrunis centrālajā birojā Rīgā 777 4133; tālruņi Latgales reģionālajā birojā Jēkabpilī 5237336, 29181064; tālrunis Vidzemes reģionālajā birojā Valmierā 26566170; tālrunis Kurzemes reģionālajā birojā 29336110).

Vērtējot projekta aizdevuma pieteikumu, aizdevuma piešķiršanas pamatā ir labi izstrādāts un ekonomiski pamatots projekta biznesa plāns, kā arī pozitīvs vērtējums par klientu, kas pretendē uz aizdevuma saņemšanu (tiek ņemta vērā aizņēmēja reputācija, izglītība, pieredze, kredītvēsture, maksātspēja). Tiek vērtēta arī projekta atbilstība vides prasībām, aizņēmēja paša ieguldījums projektā, piedāvātais nodrošinājums.
Aizdevuma piešķiršanas soļi ir šādi:

1) vispirms notiek klienta konsultācijas ar ALTUM kredītspeciālistu;

2) pēc konsultācijām seko kredītpieteikuma sagatavošana un iesniegšana izskatīšanai ALTUM;

3) pozitīva lēmuma gadījumā seko aizdevuma līguma slēgšana, kā arī aizdevuma nodrošinājuma ieķīlāšana un ķīlas apdrošināšana;

4) aizdevuma izsniegšana notiek saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem, pārskaitot aizdevumu uz pārdevēja (piegādātāja) kontu vai uz aizņēmēja kontu.

Aizdevuma atmaksas grafiks tiek noteikts atbilstoši plānotai naudas plūsmai, tomēr pamatsummas atmaksai jānotiek ne retāk kā divas reizes gadā. Iespējams piemērot atliktos aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem.

Jāņem vērā, ka ALTUM aizdevumu pieteikumu izskatīšanas un piešķiršanas process ir saistīts ar noteiktām administratīvajām izmaksām, līdz ar to aizdevuma ņēmējam jārēķinās ar šādām komisijas maksām:

• maksa par aizdevuma pieteikuma izskatīšanu ir 25 lati, ja aizdevums nepārsniedz 100 tūkstošus latu vai 75 lati, ja aizdevums ir virs 100 tūkstošiem latu;

• aizdevuma noformēšanas un izsniegšanas maksa ir 0,8 līdz 1% no piešķirtā aizdevuma summas;

• maksa par naudas rezervēšanu ir 1% gadā no neizmantotās aizdevuma summas.

DER ZINĀT

Vispirms piezvani:

ALTUM centrālais birojs Rīgā - 7774133;

ALTUM Latgales reģionālais birojs Jēkabpilī - 5237336, 29181064;

ALTUM Vidzemes reģionālais birojs Valmierā - 26566170;

ALTUM Kurzemes reģionālais birojs - 29336110

 

SIA "Tīrām visu"

Uzņēmējdarbības sācējs

2005.gada jūlijā ALTUM vērsās divas privātpersonas Silvija Klints un Gaļina Sīka ar pieteikumu aizdevumam SIA "Tīrām visu" kapitāldaļu (100 %) iegādei (24000 latu) un pamatlīdzekļu iegādei ražošanas vajadzībām (9000 latu). Līdz tam S.Klints strādāja šajā uzņēmumā par izpilddirektori, bet G.Sīka - par dispečeri.

Vispirms vajadzēja piešķirt komerckredītu S.Klintij un G.Sīkai SIA "Tīrām visu" kapitāldaļu (100 %) iegādei 24000 latu apjomā; kā nodrošinājums tika piedāvāts G.Sīkai piederošais dzīvoklis. Šis aizdevums tika piešķirts uz 10 gadiem. Pēc uzņēmuma iegādes ir mainīti SIA "Tīrām visu" īpašnieki un tas pieder vienādās daļās S.Klintij un G.Sīkai.

2005.gada augustā tika piešķirts aizdevums uz pieciem gadiem SIA "Tīrām visu" 9000 latu apjomā tīrīšanas iekārtu un biroja tehnikas iegādei. Aizdevuma saņemšanai tika piesaistīta EIF garantija (50% no aizdevuma summas), kā arī ieķīlāti par aizdevuma līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi. Līdz ar to ALTUM aizdevuma nodrošinājums ir pietiekams, bet šādu aizdevumu nevarētu saņemt komercbankā. Realizējot projektu tika radītas divas jaunas darba vietas.

 

SIA "Braslas krasti".

Uzņēmējdarbības sācējs

Uzņēmuma mērķis bija uzcelt viesu māju - krogu vēsturiskajā Braslas kroga atrašanās vietā šosejas Rīga -Valmiera malā pie Braslas upes. Projekta kopējās izmaksas- 212 tūkstoši latu. Nepieciešamais kredīts - 175 tūkstoši latu.

Tā kā ķīlas nodrošinājums bija jaunceļamā ēka ar zemi (objekta nākotnes vērtība tika lēsta 98 tūkstošu latu apjomā), tad uzņēmums kredītu komercbankā nevarēja saņemt ķīlas nepietiekamības dēļ un vērsās ar pieteikumu ALTUM. Klientam nebija arī praktiskās pieredzes šāda viesu nama - kroga vadīšanā, taču bija un ir liela uzņēmība, jau apgūtas zināšanas tūrisma projektu izstrādē, uzkrāta pieredze praktiskajā darbā (tūristu grupu pavadīšana, ekskursiju organizēšana Straupes pagastā).

Piesaistot EIF garantijas, ALTUM 2005.gada jūlijā piešķīra uzņēmumam nepieciešamo aizdevumu - 175 tūkstošus latu. Šobrīd jaunceļamajai ēkai jau uzlikts jumts.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas