Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
      Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.1 (57) 2007. gada 3. janvāris
            

Zinātnieku un uzņēmēju saiknes stiprina arī Jelgavā

 

Viena no galvenajām problēmām, kāpēc bieži vien ģeniālas idejas netiek realizētas, ir tā, ka īstajā vietā un īstajā laikā nav saticies idejas autors un komersants, kuri varbūt pat nenojauš viens par otra eksistenci, bet kopīgiem spēkiem varētu veidot progresīvus produktus, kas celtu tautsaimniecības attīstību. Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs ir tā vieta, kur zinātniekiem un komersantiem satikties un sākt realizēt savas idejas.

Šis ir svarīgākais iemesls, kādēļ Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) darbību uzsācis Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs (TPC). Tā mērķis ir veicināt LLU pētniecības un zināšanu komercializāciju un to izmantošanu tautsaimniecībā.

 

05.JPG (15336 bytes)
Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

Ko dara TPC

LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra darbība bija iespējama, pateicoties uzvarai Ekonomikas ministrijas rīkotajā valsts atbalsta programmas projektu konkursā "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveide" 2005.gada novembrī un iegūstot 91 500 latu projekta īstenošanai līdz 2008.gada beigām.

Arī pēc projekta beigām plānots turpināt piesaistīt līdzekļus centra uzturēšanai un darbības veicināšanai, piedaloties dažādos Latvijā vai Eiropas Komisijas sludinātos konkursos, kas atbilst TPC uzdevumiem.

Galvenie TPC darbības virzieni ir šādi:

• pārtikas tehnoloģija, kvalitāte un drošība;

• mežu un kokrūpniecības tehnoloģija;

• alternatīvā enerģētika.

• lauksaimniecības inženierzinātne;

• informāciju tehnoloģijas;

• reģionālā/lauku attīstība.

 

Kādus pakalpojumus piedāvā TPC

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs piedāvā šādus pakalpojumu veidus:

sadarbības iespējas tehnoloģiju pārnesē, LLU intelektuālā īpašuma (jaunu tehnoloģiju, zinātnisku izstrādņu)komercializāciju (piemēram, kviešu maizes ar bioloģiski aktivētu graudu piedevu tehnoloģijas aprobācija ražošanas apstākļiem);

zinātniskās kompetences un pētniecības pakalpojumu datu bāzi, kas ir tapšanas stadijā. Šīs datu bāzes galvenais uzdevums - būt par LLU zinātniskās darbības komunikācijas līdzekli, lai rosinātu zinātības (know-how) un pētniecības sasniegumu praktisku pielietošanu un pārnesi Latvijas ekonomikas un labklājības attīstības interesēs. Datu bāzes informācija tiks apkopota un izkārtota četrās galvenajās sadaļās:

1. zinātnes jomas un zinātniskās struktūras;

2. patenti & tehnoloģijas;

3. pētniecības (zinātniskā un tehnoloģiskā) ekspertīze;

4. eksperti.

Visi šie piedāvājumi tiks piedāvāti lietotājam, izvēloties specifisku nozari vai meklēšanas funkcijā ievadot konkrētu atslēgas vārdu. Zinātniskās kompetences un pētniecības pakalpojumu datu bāze būs pieejama internetā: www.zinasanuparnese.llu.lv;

pasākumus komersantu un zinātnieku sadarbībai (zinātnieku un komersantu kopīgas diskusijas par aktuālām problēmām un kopīgi risinājumu meklējumi, semināri un kontaktbiržas).

 

Sadarbības partneri un pirmie rezultāti

Lai veicinātu zinātnieku un ražotāju saites ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Tehnoloģiskā centra Inovāciju rosināšanas centru ("IRC Latvia").Viens no pasākumiem, kas iezīmē LLU TPC kopdarbu ar RTU Inovāciju centru un biedrību "CONNECT Latvija", bija kopīgi rīkotais diskusiju seminārs "Finansējuma piesaiste inovatīviem projektiem", kas notika Jelgavā oktobrī. Šeit jāpiebilst, ka sadarbība starp Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārneses centriem neapšaubāmi ir nepieciešama, jo Latvija nav tik liela, lai tie varētu atļauties savstarpēji konkurēt. Turklāt kopīgiem spēkiem bieži vien var atrisināt daudzas problēmas, ar kurām tikt galā vienatnē nav pa spēkam.

Nozīmīgs solis zinātnieku un ražotāju sadarbības veicināšanā bija LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra rīkotais diskusiju seminārs "Pārtikas ražošanas inovatīvās tehnoloģijas" pērnā gada nogalē. Pasākumā piedalījās 87 dalībnieki - zinātnieki, pētnieki, ražotāji, kā arī pārtikas nozares asociāciju, federāciju un inženiercentru pārstāvji. Semināra gaitā tika nolasīti 16 referāti, kas plaši aptvēra pārtikas ražošanas un pārstrādes virzienus, pārtikas kvalitāti, drošumu, kā arī jaunākās pārtikas ražošanas tehnoloģijas un iepakojumu. Seminārā darbs tika organizēts sekcijās, iepazīstinot ar inovāciju pārneses centriem un to darbību Latvijā, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieku un pētnieku darbības un pētniecības virzieniem, maizes izstrādājumu, gaļas un piena produktu pārstrādes tehnoloģiju, augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģiju, pārtikas iepakojumu, kā arī ražotāju un zinātnieku sadarbību rosinošo centru darbību.

Galvenais ieguvums bija tas, ka izrādījās - par spīti aizņemtībai, pārtikas nozarē strādājošie tomēr var satikties un sākt risināt visiem kopīgas, aktuālas problēmas. Semināra laikā tika nodibināti vairāki nopietni kontakti un uzsāktas sarunas par ražotāju un LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieku sadarbību. Turklāt augļu un dārzeņu pārstrādes nozaru semināra laikā uzsāktās sadarbības sarunas tagad jau aizvirzījušās līdz pirmajai kopīgajai eksperimentālajai produkcijas partijai.

LLU TPC ir saņēmis ieteikumus turpmāko kontaktbiržu tematikai, kā arī secinājis, ka pārtikas nozarē interesentu gan no ražotāju, gan zinātnieku puses ir daudz. Tālab tuvākajā nākotnē paredzēts rīkot tematiskas kontaktbiržas atsevišķās pārtikas ražošanas nozarēs, lai diskusijās veiksmīgi varētu risināt iespējami konkrētus jautājumus un rast pamatu jaunu produktu izstrādāšanai.

Sandra Muižniece-Brasava,

LLU TPC vadītāja

LLU TPC uzdevumi

 

• LLU Intelektuālā īpašuma apzināšana un komercializācijas veicināšana

• Uzņēmēju pieprasījumu apzināšana pēc pētniecības rezultātiem Zemgales reģionā un visā Latvijā

• LLU iespēju apzināšana sniegt pētniecības un produktu attīstības pakalpojumus uzņēmējiem

• Piedāvāt komerciāli pielietojamu LLU pētījumu iespējas uzņēmumiem, valsts un sabiedriskajām organizācijām un citus pētniecības un zinātniskās kompetences intensīvus pakalpojumus

• Informācijas nodrošināšana zinātnieku un uzņēmumu sadarbības veicināšanai, kas sekmēs privātā sektora finansējuma pieplūdumu pētnieciskajiem darbiem

 


Gundega Lapiņa, Inovāciju rosināšanas centra (IRC Latvija) projektu vadītāja:

"LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra (TPC) seminārs "Pārtikas ražošanas inovatīvās tehnoloģijas" deva iespēju pārtikas pārstrādes uzņēmumiem pastāstīt par inovāciju ražošanā, bet zinātniekiem - par zinātniskām izstrādēm, potenciālo pienesumu rūpnieciskajai ražošanai.

Seminārs vēlreiz apliecināja, ka inovācija ir ne tikai augsto tehnoloģiju fenomens, bet tā atrodama arī tradicionālajās nozarēs. It īpaši svarīga inovācija ir pārtikas nozarē, kur valda asa konkurence gan vietējā, gan starptautiskā tirgū.

Sadarbība - tas ir inovācijas atslēgas vārds, ar ko atdarāmi vārti starp ražotājiem un zinātni. LLU TPC, kas tikko ir uzsācis darbību, ir veicis pirmo nozīmīgo un ļoti veiksmīgo soli sadarbības veicināšanā. Pasākums liecināja, ka gan uzņēmumi, gan zinātnieki ir atvērti sadarbībai un inovācijai. Liels prieks ir par Latvijas pārtikas uzņēmumu pozitīvo pieredzi inovācijas jomā un vēlēšanos dalīties tajā.

Nākamais solis - no vārdiem pie darbiem! LLU TPC loma inovācijas veicināšanā ir ne tikai iedrošināt uzņēmējus un zinātniekus sadarboties, bet galvenais - rīkoties un darīt visu, lai šī sadarbība nestu augļus.

Šajā ziņā LLU TPC ir labs sadarbības partneris - Latvijas Tehnoloģiskā centra birojs "IRC Latvija", kas pazīstams kā Eiropas starptautiskā tehnoloģiju pārneses IRC tīkla biedrs un veiksmīgi risina inovatīvu tehnoloģiju pārnesi starptautiskā mērogā. LLU TPC un "IRC Latvija" noslēgtais sadarbības līgums paredz abpusēji izdevīgu, praktisku sadarbību inovatīvas tehnoloģiju pārneses norisē."

 

Dalija Segliņa, Latvijas Valsts augļkopības institūta Eksperimentālā pārstrādes ceha vadītāja:

"Mēs nodarbojamies ar jaunu produktu veidu izstrādi, jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Seminārs "Pārtikas ražošanas inovatīvās tehnoloģijas" LLU mums ir devis iespēju domāt par gluži jauna veida augļu un ogu sulas vai biezsulas izgatavošanas tehnoloģijas izstrādi sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem. Tieši šajā pasākumā uzzinājām par šo ideju. Tā ir visai novatoriska, arī citviet pasaulē līdzīgas izstrādnes ir tikai eksperimentālā stadijā. Sīkāk par to vēl nevaru paust, jo sarunas ir tikai sākuma stadijā. Taču zinātnē nereti gadās tā, ka desmit idejas var gaisā peldēt, deviņas no tām arī paliek ideju līmenī, bet desmitā ir īstā, kas iegūst reālu veidolu un nes panākumus. Kāpēc lai jaunajā gadā tā nebūtu tieši šī ideja? Jo vairāk tādēļ, ka vairākas mūsu izstrādnes uzņēmēji pašlaik jau ieviesuši ražošanā."

 

Solvita Kampuse, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektore:

"Mums semināra laikā bija ļoti lietderīga tikšanās ar neliela augļu un ogu pārstrādes uzņēmuma pārstāvjiem no Rīgas, kuri bija mērojuši ceļu cerībā atrast šeit zinātnieku atbalstu savai idejai uzlabot pašlaik gatavoto produktu kvalitāti un uzglabāšanas ilgumu. Tātad iecere bija, bet risinājums - jāmeklē. To piedāvājām mēs, un tagad jau sākusies reāla sadarbība. Domāju, ka tās iznākums mazajam uzņēmumam ļaus kļūt lielākam un spēcīgākam. Protams, būs jāmeklē nauda jaunām iekārtām, bet tas taču mūsdienās ir iespējams. Pārtikas pārstrādes nozarē ir daudz brīvu nišu jaunu produktu izveidei no Latvijā audzētām ogām un augļiem."

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas