Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
      Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.43 (99) 2007. gada 24. oktobris
            

Labākie ir ar mums

09.JPG (9057 bytes)
 

 

Sanita Stelpe, Latvijas Kvalitātes asociācijas izpilddirektore, Latvijas Kvalitātes balvas eksperte

 

Kas ir Latvijas Kvalitātes asociācija

Latvijas Kvalitātes asociācija (LKA) ir profesionāla sabiedriskā organizācija, kura nodarbojas ar kvalitātes un vadības sistēmu jautājumiem.

Asociācijas galvenie uzdevumi ir šādi: informācijas apkopošana par pasaules pieredzi kvalitātes un vadības sistēmu jomā, tās analīze, aktualizācija un izplatīšana asociācijas biedru starpā; semināru, izstāžu, kursu un citu pasākumu organizēšana; konsultāciju un palīdzības sniegšana uzņēmumiem vadības sistēmas ieviešanā un citos ar kvalitātes nodrošināšanu saistītos jautājumos; darboties kā asociācijas biedru diskusiju forumam, veicinot profesionālās informācijas apmaiņu; sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana profesionālajās asociācijās, sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās; Latvijas kā uz kvalitāti orientētas valsts popularizēšana Eiropā un pasaulē.

Tātad LKA pamatuzdevums ir veicināt prasmīgu uzņēmējdarbības vadību un sekmēt sabiedrības izpratni par kvalitātes un vadības jautājumiem.

LKA ir dibināta 1995.gadā. Asociācijas dibinātāji bija toreiz un, kā pierādījies laika gaitā, arī ilgtermiņā ir visveiksmīgākie un progresīvākie Latvijas uzņēmumi - a/s "Aldaris", "Grindeks", "Lauma", "Dati" un citi.

Lielu atbalstu asociācijas veidošanā saņēmām no Ekonomikas ministrijas. Toreiz kvalitātes vadība Latvijā vēl bija "bērnu autiņos", trūka informācijas, nebija vienotas izpratnes. Vajadzēja veidot tādu kā kvalitātes kompetences centru, kur tikties profesionāļiem un interesentiem, vajadzēja kādu, kurš palīdzētu atrast informāciju un rūpētos par ārvalstu pieredzes nonākšanu Latvijā.

Lai arī situācija ir mainījusies un šobrīd Latvijā vairs nav informācijas vakuuma, LKA joprojām darbojas kā kompetences centrs kvalitātes jomā. Tā ir vieta, kur tikties, apmainīties ar viedokļiem, dalīties pieredzē un iniciēt jaunas idejas. Pašlaik jau 158 Latvijas organizācijas ir kļuvušas par Latvijas Kvalitātes asociācijas biedriem.

 

Ko nozīmē būt LKA biedram

Kļūstot par LKA biedru, uzņēmums demonstrē savu uz kvalitāti un labu pārvaldību orientētu virzību. Līdzīgi, kā ieviešot videi draudzīgas tehnoloģijas vai ieguldot naudu vides projektos, mēs pasakām sabiedrībai, ka esam videi draudzīgi, tāpat, pievienojoties to uzņēmumu kopai, kuri ir apvienojušies zem LKA karoga, mēs pasludinām sevi par uzņēmumu, kas orientēts uz kvalitāti.

Bet no praktisko ieguvumu viedokļa visvērtīgākā ir informācija. Uzņēmumam vairs nav jāveido sava vadības sistēma un pieredze slēgtā vidē. Kļūstot par asociācijas biedru, uzņēmums var iesaistīties LKA organizētajās diskusijās, semināros un pieredzes apmaiņā ar citiem uzņēmumiem. Šodien mēs varam izlasīt kaudzi grāmatu par to, kā un kādus vadības instrumentus ieviest, un tas ir labi. Bet to izpratni, ko sniedz problēmas pārrunāšana ar kolēģiem un īss ieskats citu praktiskajā pieredzē, nesniegs neviena mācību grāmata. Starp citu, arī grāmatas ir viens no LKA biedru ieguvumiem. Asociācija ir izveidojusi nelielu profesionālo bibliotēku, kura nemitīgi tiek papildināta. Šeit mūsu biedri var atrast dažādu literatūru latviešu, krievu un angļu valodā par vadības sistēmu instrumentiem, metodēm, pasaules pieredzi vadības laukā, kā arī ar to saistītās sfērās.

Latvijas Kvalitātes asociācija savu kompetenci un darboties spēju kā augsti profesionāla organizācija ir apliecinājusi arī ar savām ikgadējām vadības konferencēm. Domāju, ka tik spožu lektoru sastāvu un tēmu plašumu vadības jomā Latvijā šobrīd neviens nav gatavs piedāvāt, vismaz ne par tādu cenu. Asociācija kā sabiedriska organizācija spēj piesaistīt atbalstu no valsts un komercstruktūrām, lai nodrošinātu maksimāli plašu pieejamību mūsu uzņēmējiem un publiskā sektora pārstāvjiem pasaules līmeņa lektoriem. Kā labu piemēru var minēt to, ka, iepazīstoties ar mūsu šā gada vadības konferences programmu, vēlēšanos piedalīties ir izteikuši pārstāvji no Nigērijas. Pat mērojot tālo ceļu uz mūsu valsti, viņi par lētu naudu varēs noklausīties pasaules līmeņa profesionāļus vadības jomā.

Domājam ne tikai par diskusiju klubiem un mācību semināriem saviem biedriem, bet vasarā piedāvājam kopā atpūsties LKA rīkotajās sporta spēlēs.

Tāpat biedri vienmēr ir laipni gaidīti asociācijā, lai saņemtu nelielas bezmaksas konsultācijas. Šādas konsultācijas iespējams saņemt arī e-pasta veidā vai telefoniski. Mūsu valdē ir profesionāļi, kuru vārdi Latvijā vadības sistēmu nozarē ir labi pazīstami. Viņi ir gatavi konsultēt, atbildēt uz jautājumiem, dalīties pieredzē.

Tāpat kā daudzas sabiedriskās organizācijas, LKA aktīvi iesaistās arī likumprojektu apspriešanā un savu biedru interešu lobēšanā. Viens no asociācijas mērķiem ir uzņēmumu konkurētspējas veicināšana, kura nav iedomājama bez sakārtotas komercdarbības vides.

Lielu uzmanību LKA pievērš jaunu kvalitātes vadības instrumentu aprobēšanai Latvijā. Pie šīs tēmas asociācija regulāri atgriežas arī ar žurnāla "Kvalitāte" starpniecību.

Žurnāls "Kvalitāte" ir Latvijas Kvalitātes asociācijas veidots un realizēts izdevums profesionāļiem un iesācējiem kvalitātes un vadības laukā. Tajā tiek publicēti vadošo konsultantu un sertifikācijas iestāžu viedokļi par dažādiem vadības sistēmu jautājumiem, kā arī vadošo uzņēmumu un publikā sektora organizāciju pieredze dažādu vadības sistēmu, modeļu, metožu un instrumentu izmantošanā uzņēmumā.

Labākie ir ar mums. Un tas ir pa īstam.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas