Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.44 (100) 2007. gada 31. oktobris
            

Budžetā vispārējie valdības izdevumi pieaug galvenokārt ES fondu projektiem

09.JPG (20141 bytes)Diskutējot par 2008.gada budžeta projektu, neizpratni un pat kļūdainus secinājumus radījusi budžeta izdevumu klasifikācija pēc veicamajām funkcijām - nepareizi uztverta budžeta izdevumu sadaļa Vispārējie valdības dienesti. Pieaugums šajā jomā 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir plānots 450 miljonu latu apmērā, taču tas nebūt nav paredzēts ministriju aparātu uzturēšanai, bet gan lielākoties līdzfinansējumam ES fondu projektu realizēšanai.

Valsts pamatbudžetā zem funkcijas Vispārējie valdības dienesti tiek uzskaitīti:

• finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;

• fundamentāli zinātniski pētījumi;

• valdības parāda darījumi;

• dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām;

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;

• apropriācijas rezerve;

• pārējie, piemēram, ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu centrālie aparāti.

Būtiskākais pieaugums nākamgad šajā sadaļā ir plānots līdzfinansējumam ES fondu projektiem - kopējie izdevumi plānoti 435,9 miljoni latu, kas ir par 376 miljoniem latu vairāk nekā 2007.gadā. Liels pieaugums paredzēts arī valsts parāda apkalpošanai (procentu maksājumi u.c.) - par 49 miljoniem latu vairāk nekā šogad, sasniedzot 248,3 miljonus latu.

Tiek ieviests arī jauns finanšu instruments - apropriācijas rezerve, kam plānots atvēlēt 10 miljonus latu. Apropriācijas rezerves mērķis ir novērst situāciju, ka ministrijas gada beigās nepagūst veikt plānotos iepirkumus vai īstenot investīciju projektus. Tad tās līdz nākamā gada 1.martam varēs pieteikties uz šīs rezerves finansējumu, taču tam būs arī īpaši nosacījumi.

Vairāk naudas nekā šogad - par 2,5 miljoniem latu - plānots novirzīt arī līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Saskaitot kopā šos finansējuma palielinājumus, jau tiek iegūti 437,5 miljoni latu, kas ir teju viss šīs funkcijas izdevumu pieaugums. Pieaugums ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm nākamgad plānots tikai 18 miljonu latu apmērā, sasniedzot 304 miljonus latu.

Finansējums ES fondu projektu līdzfinansējumam sākotnēji tiek plānots vienā programmā Finanšu ministrijas budžetā, un tiek uzskaitīts pie vispārējiem valdības izdevumiem. Taču gada laikā tas ar Ministru kabineta lēmumiem tiek pārdalīts visu nozaru projektiem, tādējādi par kopsummu - 436 miljoniem latu - samazinot vispārējo dienestu finansējumu, bet attiecīgi palielinot pārējo funkciju finansējumu.

 

Finanšu ministrijas informācija

 

Valsts konsolidētā budžeta (pamatbudžets + speciālais budžets) izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls

Funkcijas nosaukums

2007.g. plāns

% no izdev.

% no IKP

2008.g. proj.

% no izdev.

% no IKP

Vispārējie valdības dienesti

633 545 105

14,4

5,0

1 084 368 689

20,3

6,9

Aizsardzība

223 048 152

5,1

1,8

271 993 907

5,1

1,7

Sabiedriskā kārtība un drošība

339 217 277

7,7

2,7

317 416 096

5,9

2,0

Ekonomiskā darbība

806 065 897

18,3

6,3

886 276 890

16,6

5,6

Vides aizsardzība

140 848 739

3,2

1,1

110 586 321

2,1

0,7

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

15 842 651

0,4

0,1

64 196 236

1,2

0,4

Veselība

495 942 962

11,3

3,9

532 954 116

10,0

3,4

Atpūta, kultūra un reliģija

114 135 605

2,6

0,9

115 799 498

2,2

0,7

Izglītība

533 187 502

12,1

4,2

637 123 793

11,9

4,0

Sociālā aizsardzība

1 094 591 286

24,9

8,6

1 314 647 515

24,6

8,3

KOPĀ

4 396 425 176

100,0

34,6

5 335 363 061

100,0

33,8

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas