Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (105) 2007. gada 5. decembris
            

Baltijas valstis 21.decembrī jau Šengenā

Šoruden Briselē Eiropas Savienību valstu iekšlietu ministri apstiprināja deviņu jaunu dalībvalstu iekļaušanu Šengenas zonā. Jau pirms Ziemassvētkiem, 21.decembrī, Baltijas valstis pirmās atvērs robežas. Ko tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem, ko - juridiskajām personām, kas nodarbojas ar eksportu un importu? Atbild Saeimas ES informācijas centrs.

Pievienošanās Šengenas teritorijai dos vairākas priekšrocības - robežas varēs šķērsot bez pasu pārbaudes un robežkontroles, kā arī lielāku ceļošanas brīvību iegūs tie trešo valstu (piemēram, Krievijas) pilsoņi, kuriem ir mūsu valstī izsniegtas uzturēšanās atļaujas.

Pievienošanās Šengenai neietekmēs brīvu preču un pakalpojumu kustību, jo robežas tika atvērtas līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tomēr ieguvēji varētu būt trešo valstu pilsoņi, kuriem būs iespēja saņemt Šengenas vīzu, kas būs derīga ceļošanai visā Šengenas teritorijā - no Somijas līdz pat Portugālei (izņemot Lielbritāniju un Īriju).

Plašāka informācija un padomi (par robežu šķērsošanu, vīzām, kā arī robežkontroli un drošību) atrodama Saeimas ES informācijas mājaslapas (www.eiroinfo.lv) sadaļā "Šengena".

Robežu šķērsošana

Jau no šā gada 21.decembra tiks atcelta personu un transportlīdzekļu robežpārbaude uz ES iekšējām robežām, kā arī uz robežas ar Norvēģiju un Īslandi.

Neraugoties uz robežpārbaudes atcelšanu, personas dokumentiem, šķērsojot robežu, jābūt līdzi.

Piemērs: Dodoties nedēļas nogalē atpūsties uz Kuršu kāpām Lietuvā, jābūt līdzi pasei.

Robežpārbaudes atcelšana neattiecas uz ES valstīm Lielbritāniju un Īriju, jo tās nav Šengenas līguma dalībvalstis.

ES iekšējo robežu šķērsošana bez pārbaudes attiecas gan uz Latvijas pilsoņiem, gan nepilsoņiem.

Šķērsojot robežu ar valsti, kas nav Šengenas līguma valsts, kā arī ielidojot valstī vai izlidojot uz valsti, kas nav Šengenas līguma dalībvalsts (arī Lielbritāniju un Īriju), robežpārbaude netiek atcelta.

Piemērs: Šķērsojot Latvijas-Krievijas vai Latvijas-Baltkrievijas robežu, lidojot no Rīgas uz Londonu vai no Rīgas uz Maskavu, robežpārbaude tiks veikta.

Sauszeme. Šķēršļi (barjeras, būves u.c.), kas traucē personu un preču kustībai uz ES iekšējām robežām, tiek likvidēti, lai transportlīdzeklis robežu varētu šķērsot, cik vien iespējams, nesamazinot ātrumu.

Piemērs: Ceļojot ar automašīnu no Latvijas līdz Spānijai, ceļā netiks veikta neviena robežpārbaude.

Uz Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas robežas personu pārvietošanās pāri "zaļajai" robežai tiek atļauta jebkurā vietā. Piemēram, mežā sēņojot, var brīvi šķērsot valstu robežu.

Braucot uz valsti vai no valsts, kas nav Šengenas līguma dalībniece (šķērsojot ES ārējo robežu), robežpārbaude tiek veikta (trešo valstu pilsoņiem - pilnā robežpārbaude, ES iedzīvotājiem - minimālā robežpārbaude).

Piemērs: Ceļojot ar automašīnu no Latvijas uz Ukrainu caur Baltkrieviju, robežpārbaude tiek veikta uz Latvijas-Baltkrievijas un Baltkrievijas-Ukrainas robežas, bet, ceļojot uz Ukrainu caur Lietuvu un Poliju, robežpārbaude tiek veikta tikai uz Polijas-Ukrainas robežas.

Lidostās pasažieru plūsma tiks sadalīta starp Šengenas un ne-Šengenas termināliem. Paredzams, ka lidostās šī kārtība stāsies spēkā 2008.gada marta beigās.

Ostās, tāpat kā lidostās, pasažieru plūsma tiks sadalīta starp Šengenas un ne-Šengenas termināliem.

Līdz ar pievienošanos Šengenas zonai Latvijā sāks darboties vienotā vīzu politika. Mainīsies arī vīzu saņemšanas noteikumi.

Lidija Dārziņa, "KV"

Igaunija atjaunos vietējos ceļus uz Latviju

Igaunijas Autoceļu departaments pēc valsts pievienošanās Šengenas zonai 21.decembrī atjaunos visus vietējos ceļus uz Latviju, kuri pēc abu valstu neatkarības atjaunošanas un robežkontroles atjaunošanas deviņdesmito gadu sākumā tika pārrakti un slēgti.

Autoceļu departamenta Dienvidaustrumu ceļu pārvaldes vadītāja vietnieks Tazu Prangli informēja, ka Valgas apriņķī nekavējoties tiks atjaunoti ceļi no Tahevas uz Gaujienu. Savukārt no Veru apriņķa uz Alūksnes rajonu varēs aizbraukt ne tikai pa Vastserozas (Jaunrozes) - Apes un Muratu - Veclaicenes ceļu caur tagadējiem robežkontroles punktiem, bet arī pa Krabi - Kornetu, Lūtsniku (Lucenieku) - Veclaicenes un Rammukas - Mārkalnes ceļu.

Pēdējo 17 gadu laikā šie otrās pakāpes ceļi tika pārrakti un ir aizauguši ar krūmiem.

T.Prangli paziņoja, ka Dienvidaustrumu ceļu pārvalde ceļu ārkārtas remontiem rezervējusi aptuveni divarpus miljonus kronu (112,5 tūkstošus latu). Būs jāizcērt krūmi, jāiztīra grāvji, jāierīko drenāža, dažās vietās jāatjauno ceļu segums un tas jānostiprina ar šķembām.

Ceļu pārvalde gaida vietējo pašvaldību lūgumus par ceļu atjaunošanu, kuri ved no Igaunijas uz Latviju.

Pērnavas ceļu pārvaldes vadītāja vietnieks Allans Alliks informēja, ka tuvākajās dienās tiks apspriests ceļu atjaunošanas darbu plāns vēl esošās robežkontroles apstākļos. Pērnavas un Vīlandes apriņķos līdz 21.decembrim jāatjauno satiksme no Vēlikses, Lātres (Plāteru) un Penujas ciema uz Valmieras rajonu.

Valgā satiksme ar Valku tiks atjaunota uz astoņām ielām un vietējiem ceļiem.

BNS

 

Uzziņai

Šengenas teritorijā turpmāk būs 24 valstis: Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Malta, Ungārija, Polija, Slovēnija, Slovākija, kā arī līdzšinējās līguma dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īslande, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija.

Avots: www.esinfo.lv

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas