Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
      Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51 (107) 2007. gada 19. decembris
            

Vēl var iesniegt ienākumu deklarāciju nodokļa atgūšanai

 

Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju pēdējos gados izmanto iespēju atgūt daļu samaksātā iedzīvotāju nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem izglītībai, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un citos likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredzētajos gadījumos. Tie, kam likums neuzlika pienākumu deklarāciju obligāti iesniegt līdz aprīlim, to var pagūt izdarīt vēl šomēnes.

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pavasarī atgādināja, ka 2006.gada deklarācija līdz 2007.gada 2.aprīlim obligāti bija jāiesniedz:

• personai, kas 2006.gadā veica saimniecisko darbību;

• personai, kas 2006.gadā ir saņēmusi ienākumus ārvalstīs;

• personai, no kuras ienākuma 2006.gadā nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā;

• personai, kas 2006.gadā ir saņēmusi ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1536 latus.

"Komersanta Vēstnesis" jau rakstīja (Nr.11 (67) 14.03.2007), ka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" kopš šā gada paredz: nodokļu maksātāji, kuri vēlas piemērot attaisnotos izdevumus un tādējādi samazināt savu iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma 10.pantu, var iesniegt gada deklarāciju trīs gadu laikā, tātad deklarēt attaisnotos izdevumus, ja par šiem gadiem ir saglabāti čeki vai atbilstīgi maksājumu dokumenti par iztērēto naudu mācībām vai par ārstēšanos. Tiesa, deklarācija ar pielikumiem būs jāaizpilda par katru gadu atsevišķi.

Par to, kā aizpildīt deklarāciju D un pielikumus D1 (taksācijas gadā gūtie ienākumi) un D4 (attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem) "KV" skaidroja pērnā gada nogalē (Nr.48 (54) 13.12.2006).

Būtu noderīgi atcrēties, ka nodokļa maksātājs attaisnotajos izdevumos var iekļaut ne tikai savus tēriņus par izglītību un ārstēšanos, bet arī savu ģimenes locekļu (dzīvesbiedra, vecāku, bērnu, vecvecāku) attiecīgos izdevumus.

Deklarācijas un pielikumu veidlapas, kā arī informācija ir atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā. Tiem, kas deklarāciju aizpilda pirmo reizi, bieži vien nepieciešams padoms, jo ne visa informācija ir uzreiz saprotama.

VID Komunikācijas daļā "KV" informēja: "Jautājumus nodokļu maksātājs var uzdot savas deklarētās dzīvesvietas VID nodaļai. Katrā nodaļā ir konsultāciju tālrunis. Šos tālruņu numurus ir iespējams atrast VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti-Konsultācijas". Nodokļu maksātājam, kura deklarētā dzīvesvieta ir, piemēram, Liepājā, būtu jānospiež uz sadaļas "Kurzeme" un sarakstā jāatrod Liepājas nodaļa. (Saite uz VID mājaslapu, kur atrodami šie konsultāciju tālruņi - http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=478&hl=1)

Ar jautājumiem par gada ienākumu deklarāciju nodokļu maksātājs VID nodaļās var vērsties arī klātienē."

Valsts ieņēmumu dienestam 2006.gadā visvairāk jautājumu nodokļu maksātāji uzdevuši par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tajā skaitā par attaisnoto izdevumu piemērošanu, gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

 

Lidija Dārziņa, "KV"

 


Svarīgi VID atgādinājumi

Kvīšu un biļešu numurus var reģistrēt elektroniski

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no šā gada 8.novembra nodokļu maksātājiem kvīšu un biļešu numurus iespējams reģistrēt elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Lai reģistrētu kvīšu vai biļešu numurus elektroniski, nodokļu maksātājiem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, jāiesniedz iesniegums kvīšu vai biļešu numuru reģistrēšanai. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izskatīs saņemto iesniegumu un nosūtīs paziņojumu uz nodokļu maksātāja elektroniskā pasta adresi par kvīšu vai biļešu numuru reģistrēšanu.

Par stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinu veidlapu izmantošanu. Informatīvais materiāls par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka pienākumu nodokļu maksātājiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru.

Līdz 2008.gada 1.janvārim nodokļu maksātāji pēc izvēles vēl var izmantot stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinu (turpmāk - pavadzīme-rēķins) veidlapas (t.sk. kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinu veidlapas).

Atgādinām, ka pavadzīmes-rēķinu veidlapu izmantošana darījumu noformēšanai pēc 2008.gada 1.janvāra nav pieļaujama.

Informējam par to, kā rīkoties ar neizmantotām (atlikumā palikušām) pavadzīmes-rēķina veidlapām pēc 2008.gada 1.janvāra.

Pavadzīmes-rēķinu veidlapu lietotājiem, kuriem 2008.gada 1.janvārī būs neizmantotas (atlikumā palikušas) pavadzīmes-rēķinu veidlapas, jāveic atlikumā esošo pavadzīmes-rēķina veidlapu inventarizācija un jāsastāda akts par atlikumā esošajām veidlapām. Saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem jāsagatavo un ne vēlāk kā līdz 2008.gada 15.janvārim jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskats par saņemto pavadzīmes-rēķina veidlapu izlietojumu un viens akta eksemplārs. Neizlietotās pavadzīmes-rēķina veidlapas, pamatojoties uz sastādīto aktu, jānoraksta.

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrēs informāciju par neizlietoto pavadzīmes-rēķina veidlapu norakstīšanu.

VID informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas