Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
      Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.4 (111) 2008. gada 23. janvāris
            

  Nodokļi | Darba emigrantiem atgādina par Latvijas nodokļiem

Par ienākumiem Īrijā jāpiemaksā?!
Lidija Dārziņa, "KV"


Pagājušonedēļ diskusiju vētru izraisīja portālā "Delfi" ievietotā Latvijas vēstniecības Īrijā informācija "Par ienākumiem Īrijā var nākties piemaksāt 5% nodokli Latvijā".Paziņojums atrodams portālā latviešiem Īrijā http://baltic-ireland.eu. Arī Latvijas Ārlietu ministrijas interneta lapā ir norāde (datēta ar šā gada 15.janvāri) uz vēstniecības Īrijā mājas lapā ievietotajiem materiāliem "Nodokļu maksāšana Īrijā un Latvijā" un "Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu". Publiskajos portālos paziņojums izsaucis sašutuma vētru un neizpratni kā nepatīkams jaunums. Jo galvenais tajā uzreiz saprotamais ir: Latvijas iedzīvotājam, kurš strādā Īrijā un maksā 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli, Latvijā jāsamaksā 5% starpība, jo dzimtenē šā nodokļa likme ir 25 procenti.

Jāatgādina, ka šāds Latvijas likuma nosacījums tomēr nav jaunums. "Komersanta Vēstnesis" par iedzīvotāju ienākuma nodokli ārvalstīs nopelnītajam rakstīja jau 2006.gada maijā. Tiesa, jāpiebilst arī, ka līdz šim savus ārzemēs gūtos ienākumus ik gadu deklarējuši vien pāris simti Latvijas iedzīvotāju.

Latvijas vēstniecības Īrijā paziņojumā ir izklāstīta nodokļu maksāšanas kārtība gan Īrijā, gan Latvijā, nosaukti attiecīgie likumi un iestādes, kurās jāgriežas, norādītas interneta saites uz tām.

1997.gada 13.novembrī starp Latvijas Republiku un Īriju tika noslēgta "Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem". Konvencijas 1.pantā ir definētas personas, uz kurām attiecas Konvencija, savukārt 4.pantā ir definēts jēdziens "līgumslēdzējas valsts rezidents". "Jēdziens "rezidents" ir ļoti svarīgs, jo nosaka, kurā valstī ir jāmaksā nodokļi, un no tā ir atkarīga nodokļu aplikšanas kārtība, atgādināts paziņojumā. Fiziskās personas - Latvijas Republikas rezidenti - par ienākumiem, kas kalendārajā gadā gūti, strādājot darba devēja - ārvalstu nodokļa maksātāja - labā ārpus Latvijas, likumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz gada ienākumu deklarāciju. Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlī.

Ja citā valstī samaksātais ienākuma nodoklis ir vienāds ar nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām, vai pārsniedz to un nodokļa nomaksas fakts ir apliecināts ar šīs citas valsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, tad Latvijas Republikā nodoklis no ārvalstī saņemtā ienākuma nav jāmaksā. Savukārt, ja ārvalstīs samaksātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātais pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tad nodokļa maksātājs piemaksā starpību. Ja citā valstī samaksātais ienākuma nodoklis pārsniedz nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām, nodokļa starpība netiek atmaksāta.

Piemēram, ja no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem Īrijā ir ieturēts nodoklis pēc 20% likmes, tad, ievērojot, ka Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 25%, šai fiziskajai personai vispārējā gadījumā, deklarējot ienākumu Latvijā, ir jāpiemaksā nodokļa starpība 5% apmērā. Savukārt, ja no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem Īrijā ir ieturēts nodoklis pēc 42% likmes, tad, deklarējot ienākumu Latvijā, netiks atmaksāts Īrijā samaksātais nodoklis.

Informācijā ir vēl viens Latvijas VID atgādinājums: fiziskai personai, kurai mainās rezidences statuss (dzīvesvietas valsts), VID teritoriālajai iestādei ir jāsniedz informācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina dokumentārs apliecinājums rezidences statusa maiņai.

 

 

 

 Par ārzemēs gūto ienākumu nodokli
(No VID Komunikācijas nodaļas atbildes "Komersanta Vēstnesim", 17.05.2006)

Fiziskajām personām – Latvijas rezidentiem – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais objekts ir visi gan Latvijā, gan ārvalstīs gūtie ienākumi. Par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem nodoklis tiek aprēķināts un nomaksāts budžetā rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

>>>
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas