Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
      Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.5 (112) 2008. gada 30. janvāris
            

  Nodokļi | Ienākumu aplikšana ir sarežģīta un atšķirīga

Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodoklis - tikai šķietami mazāks
Lidija Dārziņa, "KV"


Pagaidām nav skaidrs, kādu rezultātu, izņemot morālo satricinājumu, dos aktualizētā informācija par nodokļu likumu normām, saskaņā ar kurām var izrādīties, ka daudziem Latvijas cilvēkiem, kuri brauc peļņā uz ārzemēm, jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes starpība, ja ārzemēs nodoklis maksāts pēc mazākas likmes, nekā tā ir Latvijā - 25 procenti.



"Komersanta Vēstnesis" jau rakstīja (Nr. 4(111) 23.01.2008.) par Latvijas vēstniecības Īrijā izplatīto atgādinājumu tam, kādas ir šīs nodokļa normas Īrijā un Latvijā un ko paredz abu valstu nodokļu konvencija rezidentiem, kas, lielās līnijās vērtējot, varētu būt desmitiem tūkstošu Latvijas darba emigrantu.

Caurlūkojot Eiropas Savienības (ES) zemēs maksājamo nodokļu normas un zinot, ka Latvija šādas konvencijas ir noslēgusi ar gandrīz visām ES valstīm, jāsecina, ka no nodokļu administrēšanas viedokļa, šķiet, šādu starpību iekasēt ir neiespējami. Bet maksātājiem, pat ja kāds izrādītu labu gribu, varētu būt neiespējami saprast, vai konkrēti uz viņu šāds maksājums (kas ierindojams teju vai nodokļa parāda kārtā) attiecas. Salīdzinot ar citu valstu iedzīvotāju (jeb personu) ienākuma nodokļiem (progresīvais nodoklis, vairākas likmes, pat 0% likme, likmju izmaiņas laika gaitā, laulāto ienākumu summēšana un dalīšana utt.), Latvijas nodoklis ir vienkāršs un nemainīgs kā cirvis - visiem vienāds (25% kopš 1995.gada).

Turklāt runa nav tikai par Īriju. Šī zeme acīmredzot iekritusi acīs kā tāda, kur latviešu visvairāk un kur nodokļa starpība arī it kā viegli ieraugāma. Latvija nodokļu konvenciju parakstījusi arī ar valstīm, kuras nav ES valstis, piemēram, ar Islandi un ASV, kurās arī nodokļi ir zemāki.

 

Nodokļu konvencijas

Informācija par IIN ir sasaistē ar nodokļu konvencijām. Tajā atrodama nodokļu rezidenta definīcija un kritēriji, no kuriem viens ir sešu mēnešu uzturēšanās termiņš vienā valstī. Kas attiecas uz Īriju, tajā ir divas likmes - 20% un 41%. Tie, kas pelna mazāk (līdz 34 000 eiro gadā), maksā zemāko likmi. Visticamāk, ka liela daļa latviešu ārzemēs ir šo mazākturīgo slānī, tātad mājās viņiem, kas ārzemēs nominēti par mazākturīgajiem, būtu jāsamaksā 5% nodokļa starpība. Tādu perspektīvu varētu paredzēt arī citiem uz daudzām valstīm darbā aizbraukušajiem, jo arī citur ir zemi mazo ienākumu nodokļi.

Finanšu ministrijas mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka starpvalstu nodokļu konvenciju galvenie mērķi ir: nodokļu dubultās uzlikšanas un nemaksāšanas novēršana; uzlikšanas tiesību precīza sadalīšana starp līgumslēdzējām valstīm; diskriminācijas nodokļu uzlikšanas veidā novēršana.

Latvija darbu pie nodokļu konvencijām sāka 1992.gadā, un līdz 2007.gada oktobrim sarunas par nodokļu konvenciju noslēgšanu bija notikušas ar 57 valstīm. Konvencijas ir parafētas ar 55 valstīm, no kurām 47 ir parakstītas, un ir sākta 44 konvenciju piemērošana.

 

Nodokļa atšķirības ES

"Eurostat" informācija par iedzīvotāju ienākumu vispārējo likmi liecina: Latvija ar savu 25% IIN ir tabulas lejasdaļā (2006.gada dati). Vēl zemāka likme bija tikai Bulgārijā (24%), Igaunijā (23%), Slovākijā (19%) un Rumānijā (16%). Šogad Igaunijā IIN jau ir 21 procents. Vairumā ES veco valstu maksimālā ienākuma nodokļa likme ir divreiz augstāka - Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Somijā, Austrijā, Beļģijā. Taču Eiropas Komisijas (EK) detalizētajā pārskatā rodams skaidrojums par katru valsti - kā nodokļa likme mainās atkarībā no ienākuma, apgādājamo skaita, cik jāmaksā bezbērnu pārim vai vientuļniekam; dažās zemēs laulāto ienākumus saskaita, izdala ar divi un tad piemēro viņu nu jau vidēji izskaitļotajam ienākumam atbilstīgo likmi; ir valstis, kurās šajā nodoklī ietilpst prāvais municipālais ienākuma nodoklis utt. EK norāda arī uz ievērojamām atšķirībām starp valstīm, ko katra iekļauj šajā nodokļa struktūrā. Atšķirības redzamas arī nodokļu konvencijās, kas paredz, uz kādiem nodokļiem tā attieksies Latvijā, uz kādiem - otrajā pusē.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ES, 2006.gads)

Valsts

Vispārējā maksimālālikme

Citas likmes, nosacījumi un izmaiņas

Datums, no kura piemēro nodokļu konvenciju

Austrija

50,0

Pēc 2005.g. reformas atšķirīgas likmes - 0%, 38,333%, 43,596% un 50% - četru ienākumu grupām. Nodokļa atbrīvojums ir darba ņēmējam ar ienākumu līdz 15 800 eiro un pensionāriem (13 500 eiro).
Augstākā likme ienākumiem virs 51 000 eiro.

01.01.2008.

Beļģija

50,0

Dažādi piemērošanas varianti, ieskaitot laulāto ienākumu izlīdzināšanu.

01.01.2004.

Bulgārija

24,0

Kopš 2006.gada trīs likmes - 20%, 22% un 24%.
Ir noteikta bāzes summa - ~17 000 eiro gadā, kurai ir ievērojamas nodokļa atlaides.

01.01.2005.

Čehija

32,0

Četras likmes. Zemākās 12% un 19%.

01.01.1996.

Dānija

59,0

Progresīvais nodoklis. Zemākā likme - 5,48% (plus iekļauts arī municipālais nodoklis, kopš 2007.g. - 25,3%).

01.01.1994.

Francija

40,0

Nodokļa sistēmā svarīga gada ienākumu deklarēšana, gada nodokli maksā atbilstoši progresīvai skalai.

01.01.2002.

Grieķija

40,0

Trīs likmes - 15%, 30% un 40%. Lielāko likmi maksā no ienākumiem virs 23 000 eiro.

01.01.2006.

Igaunija

23,0

2007.gadā - 22%; šogad - 21%.

01.01.2002.

Īrija

42,0

Divas likmes. Mazākā - 20%.
Kopš 2007.gada otra, lielākā, likme ir 41% (ienākumiem virs 34 000 eiro gadā).

01.01.1999. Latvijā
06.04.1999. Īrijā

Itālija

39,0

Nodokļa skala no 23 līdz 43% (ienākumiem virs 75 000 eiro).

Parakstīta 21.05.1997., vēl nav spēkā

Kipra

30,0

Trīs likmes - 20%, 25% un 30%.

Uzsāktas sarunas

Latvija

25,0

Vispārējā likme kopš 1995.gada.

 

Lielbritānija

40,0

2007. un 2008.gadā nodokļa likmes ir 10% (līdz 3270 eiro), 22% un 40% (virs 50 700 eiro). Šogad aprīlī tiks ieviestas tikai divas likmes - 20% un 40%. Vienlaikus budžetā paredzēts lielāks sociālais atbalsts; vecāka gadagājuma iedzīvotājiem (no 65 gadiem ~ 10 000 eiro gadā).

01.01.1997. Latvijā
1. un 6.aprīlī 1997.g. Lielbritānijā

Lietuva

27,0

2008.gadā likme - 24%.

01.01.1995.

Luksemburga

39,0

Augstākā likme ienākumiem virs 34 501 eiro.
Laulātajiem piemēro kopējo apliekamo ienākumu.

01.01.2007.

Malta

35,0

Četras likmes - 0%, 15%, 25% un 35%. 0% likme ir ienākumam līdz 7600 eiro (vienai personai) un līdz 10 500 eiro (laulātajiem).
Attiecīgi vairāk kā divreiz lielākiem ienākumiem piemēro 35%.

01.01.2001.

Nīderlande

52,0

Progresīvais nodoklis, sākot no 33,65%.

01.01.1996.

Polija

40,0

Trīs likmes - 19% (līdz 11 400 eiro), 30% un 40% (virs 22 500 eiro).

01.01.1995.

Portugāle

42,0

Septiņas likmes - no 10,5% līdz 42,0% (ienākumiem virs 61 260 eiro).

01.01.2004.

Rumānija

16,0

Līdz 2005.gadam bija 4 likmes - no 18% līdz 40%.

01.01.2003.

Slovākija

19,0

Atteikusies no progresīvā nodokļa.

01.01.2001.

Slovēnija

50,0

Trīs likmes, sākot no 16%.

01.01.2003.

Somija

50,9

Progresīvais nodoklis. Kopš 2007.g. likmes no 9% līdz 32%.
Iekļauts arī municipālais ienākuma nodoklis, vidējais ~ 18,46%.

01.01.1994.

Spānija

45,0

Piecas līdzšinējās likmes (no 15% līdz 45%) 2007.gadā aizstātas ar četrām (no 24% līdz 43%).

01.01.2005.

Ungārija

36,0

Divas likmes - kopš 2007.gada 18% (līdz 6800 eiro) un 36%.

01.01.2005.

Vācija

42,0

Pamatlikme 15%. 42% jāmaksā no ienākumiem virs 52 152 eiro. Kopš 2007.gada vēl viena augstā likme - 45% - ienākumiem virs 250 000 eiro. Sieva un vīrs katrs maksā no gadā kopā saskaitīto ienākumu divās daļās vienādi sadalītās summas. Neapliekamā summa - 7664 eiro, laulāto pārim - 15 329 eiro.

01.01.1996.

Zviedrija

56,6

Iekļauts arī municipālais ienākuma nodoklis.

01.01.1994.

Avots: "Komersanta Vēstnesis" pēc Eiropas Komisijas un finanšu ministriju datiem

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas