Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.12/13 (119/120) 2008. gada 19. marts
            

  Jautājums. Atbilde | Par darbinieka sociālo drošību

Par sociālo drošību māmiņai, kura pati nesaņem vecāku pabalstu un nestrādā


Jaunās māmiņas "Komersanta Vēstnesim" vaicā par sociālās apdrošināšanās iespēju, ja māmiņu algu - vecāku pabalstu - pēc bērna piedzimšanas uz sava vārda nokārto tētis, jo viņam ir lielāka alga. Tētis turpina strādāt. Bet māmiņa nestrādā, ir mājās ar mazuli. Tātad viņa šo gadu nesaņem nekādus ienākumus, un viņai nav arī nekādu sociālo maksājumu un līdz ar to garantiju. Vai ir iespējams, ka māmiņa samaksā sociālo nodokli nestrādājot?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Gita Gailīte izskaidro:

Ja māmiņa nav ne darba ņēmēja (nav darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju), ne pašnodarbinātā, viņa brīvprātīgi var pievienoties tikai pensiju apdrošināšanai.

Ja viņa attiecīgi ir pašnodarbinātā laulātā, viņa brīvprātīgi var pievienoties pensiju, invaliditātes, maternitātes, slimību un vecāku apdrošināšanai.

Kādi normatīvie akti to nosaka? Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 6.panta normām pensiju un bezdarba apdrošināšanai ir pakļautas personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta apdrošināta ir tikai tā persona, kura saņem vecāku pabalstu (likuma 6.panta ceturtās daļas 10.punkts un 5.daļas 6.punkts), šajā gadījumā - tētis.

Ja persona (šajā gadījumā - māmiņa) nav pakļauta valsts sociālajai apdrošināšanai, t.i., nav darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, viņa var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai. Savukārt pašnodarbinātā laulātais var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (likuma 5.panta trešā daļa).

MK 10.martā pieņēma noteikumus Nr.160 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"", kas stājas spēkā 14.martā. Vai likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" atbilstīgās normas darbojās jau kopš 2008.gada sākuma (kad tās stājās spēkā), tas ir, vai vecāku pabalsta saņēmējs jau tika un tiek apdrošināts, vai par viņu jau tika un tiek veiktas sociālās iemaksas, vai tas notiks tikai tagad, kad pieņemti MK noteikumu grozījumi?

Labklājības ministrijas Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Svikliņa informē:

Jā, jau kopš 2008.gada sākuma vecāku pabalsta saņēmējs tiek apdrošināts, un par viņu jau tiek veiktas sociālās iemaksas. Minēto noteikumu grozījumi bija nepieciešami, lai Ministru kabineta noteikumus saskaņotu ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", saskaņā ar kuriem ar 2008.gada 1.janvāri tika ieviests jauns valsts sociālās apdrošināšanas veids - vecāku apdrošināšana.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas