Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.12/13 (119/120) 2008. gada 19. marts
            

  Jautājums. Atbilde | Par darbinieka sociālo drošību

Par ieturētās pensijas izmaksu un iespēju deklarēt "vēsturisko gadu" attaisnotos izdevumus
Lidija Dārziņa, "KV"2007.gadā tika izmaksāta no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam ieturētā pensijas daļa toreiz strādājušajiem pensionāriem. Pērn tika arī ziņots, ka saņēmēji būs tiesīgi par šiem gadiem deklarēt attaisnotos izdevumus. Tas tika noteikts likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumos, kas stājās spēkā 2007.gada 1.janvārī. Kas jādara šiem iedzīvotājam, ja viņi vēlas atgūt daļu nodokļa par attaisnotiem izdevumiem? Vai jāaizpilda 2007.gada deklarācija vai kāda precizēta deklarācija, vai deklarācijas par 2000., 2001., 2002.gadu katru atsevišķi? Vai šīs deklarācijas arī varēs iesniegt nākamajos gados, proti, vai uz šo "vēsturisko periodu" tiek attiecināts triju gadu deklarēšanās iespējas termiņš?

VID Galvenā nodokļu pārvalde izklāsta:

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 32.punkts paredz, ka gadījumos, ja maksātājam, kas saņem atmaksājamo pensijas daļu, kuru izmaksā saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 47.punktu, 2000., 2001. vai 2002.taksācijas gadā bija tiesības uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.pantā noteiktajiem attaisnotajiem izdevumiem un tie netika izmantoti pilnā apmērā, maksātājs ir tiesīgs iekļaut gada ienākumu deklarācijā par 2007.gadu to attaisnoto izdevumu daļu par 2000., 2001. vai 2002.taksācijas gadu, kas nav deklarēta attiecīgajā gadā.

Maksātājam, kas saņem atmaksājamo pensijas daļu un vēlas piemērot pārejas noteikumu 32.punktu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2007.gadu un tajā jāietver attiecīgās summas. Deklarācijai ir pievienojams VSAA izsniegts apstiprinājums, ka maksātājs ir saņēmis atmaksājamo pensijas daļu, kā arī dokumenti (kases aparāta čeki, darījuma kvītis), kas apliecina maksātāja taksācijas gada laikā veiktos attaisnotos izdevumus. Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, deklarāciju par 2007.gadu var sniegt 2008., 2009. un 2010.gadā.

Cik daudzi savulaik strādājošie pensionāri vēlējušies izmantot likuma doto iespēju un ir griezušies VSAA pēc izziņas "Paziņojums par ieturēto ienākuma nodokli par 2000.-2002.gadu", lai varētu iesniegt ienākumu deklarāciju? Vai visi ir saņēmuši 2000.-2002.gadā ieturēto pensijas naudu? Vai saskaņā ar likumā paredzēto uz to ir pieteikušies mantinieki, ja kāds ieturētās pensijas atmaksāšanu nesagaidīja?

VSAA informē:

Pēc VSAA aprēķiniem, pensionāru skaits, kas varēja vērsties pēc izziņām un saņemt atmaksājamo pensiju, bija 38,9 tūkstoši, un lielākā daļa to jau ir izdarījusi un arī naudu saņēmusi. 2007.gada beigās nauda bija atmaksāta 35,3 tūkst. pensionāru jeb 91% no plānotā. Šogad VSAA nodaļās pēc šīm izziņām vēršas vairs tikai atsevišķi pensionāri, to ir bijis ne vairāk par 10-15 pa visu Latviju.

Informācija VID 2007.gadā tika sniegta regulāri - katru mēnesi atsevišķi par 2000.-2002.gadu. Protams, ne visi mantinieki ir pieteikušies, bet, ja kāds piesakās tagad, tad VSAA maksā arī tagad par iepriekšējo periodu.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas