Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
      Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.18/19 (125/126) 2008. gada 30. aprīlis
            

  Reklāma | Kā apgūstam Eiropas naudu

Mācību  centrs  "Buts": cilvēki ar īpašām vajadzībām var pilnvērtīgi strādāt
Jānis Kalns


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Mācību centra "Buts" direktors Pēteris Zaļmežs


Jau septiņpadsmit gadu mācību centrs "Buts" palīdz apgūt jaunu profesiju cilvēkiem, kas mainīgajā darba tirgū zaudējuši darbu, vēlas sameklēt labāk apmaksātu darbavietu vai nolēmuši paaugstināt savu kvalifikāciju. Šobrīd centrs interesentiem piedāvā vairāk nekā 200 izglītības programmu, kuras dod iespēju strādāt būvniecībā, vadīt dažādas mašīnas, pārzināt grāmatvedību, tātad – katram atrast piemērotu nodarbošanos, kas nes iztiku un gandarījumu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta invalīdu sagatavošanai darba tirgum, tādēļ ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tika īstenota programma "Jaunu profesionālās izglītības programmu un tālmācības programmu izveide invalīdiem un to īstenošana reģionos".Skolas solā cilvēki ar īpašām vajadzībām

Invalīdiem bieži vien netiek sniegtas pilnvērtīgas iespējas iekļauties darba tirgū. Tāpēc mācību centrs "Buts" piedāvā mācību programmas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pagaidām Latvijā invalīdus (bez "Buta") apmāca tikai dažas mācību iestādes. Taču to beidzēji nesaņem valsts atzītu izglītības dokumentu.

Lai risinātu šo problēmu, "Buts" ar ESF atbalstu, sadarbojoties ar LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldi, sagatavojis projektu "Jaunu profesionālās izglītības programmu un tālmācības programmu izveide invalīdiem un to īstenošana reģionos" (2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/ GS/3.3.5.1./0001/0015).

Apmācību programmu izvēli noteica kāds būtisks apstāklis - cilvēka ierobežotās pārvietošanās iespējas. Tāpēc tika izvēlēti arodi, kuros iespējams strādāt ne tikai uzņēmumos, bet arī dzīvesvietā. Vērā tiek ņemtas arī saslimšanas īpatnības.

Kopumā projekta ietvaros invalīdiem tika piedāvāti četri kursi: mēbeļu galdnieks, vizuālās reklāmas noformētājs, datorsistēmu tehniķis un projektu vadības speciālists.

"Piemēram, mēbeļu galdnieku grupā iesaistījām cilvēkus ar mazāk izteiktu invaliditāti," saka projektu vadītājs Jānis Ruško. Mācības šai 12 cilvēku lielajai grupai tika organizētas Rīgā. "Buts" atbilstoši invalīdu vajadzībām sagatavoja mācību bāzi - pielāgoja darbgaldus, instrumentus un ietaises. Audzēkņiem tika nodrošināta sociālā rehabilitācija - ar kursantiem strādāja speciālisti (ārsti, psihologi), kuru uzdevums bija mēģināt šos cilvēkus iekļaut darba tirgū. "Šo grupu gan bija grūti nokomplektēt, jo cilvēki neticēja, ka viņi varēs šādu profesiju apgūt," atzīst mācību centra direktors Pēteris Zaļmežs. "Mazināt šo neticības sindromu paša spēkiem bija viens no mūsu uzdevumiem. Invalīdu rehabilitācijā lielu atbalstu sniedza "Latvijas Sarkanā Krusta" speciālisti."

Šīs programmas ietvaros invalīdi apguva prasmes izgatavot, montēt un uzstādīt objektos dažādas konstrukcijas mēbeles, kā arī remontēt un restaurēt galdus, krēslus un citus koka izstrādājumus. Netika apietas arī zināšanas, kas nepieciešamas, sagatavojot tāmes vai konsultējot klientu.

Šajā grupā mācījās ne tikai rīdzinieki, bet arī invalīdi no Līvāniem. Viņiem tika apmaksāti ceļa izdevumi un nodrošināta bezmaksas ēdināšana (arī rīdziniekiem).

Mācību beidzēji ieguva II profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Programmu "Vizuālas reklāmas noformētājs" mācību centrs īstenoja trijās pilsētās: Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Šajā programmā ar invalīdiem strādāja Liepājas Pedagoģiskā institūta, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, kuri šajos cilvēkos raisīja radoša talanta dzirksti. Mācību centrs katram priekšmetam izstrādāja mācību materiālus - "Datorgrafika", "Krāsu mācība" un daudzus citus. Attiecīgi augstā tehniskā līmenī tika aprīkotas arī mācību telpas.

Pēc eksāmenu nokārtošanas šā kursa beidzēji ieguva III profesionālās kvalifikācijas līmeni. Viņi spēj darboties poli­grāfijas un izdevējdarbības nozarē - veidot reklāmas un izkārtnes, sagatavot bukletu un plakātu maketus pēc dizaina skicēm. Pie tam visus šos darbus iespējams veikt mājās, strādājot ar datoru. Šo programmu apguva invalīdi, kas bija ieguvuši vidējo izglītību.

Cilvēkiem, kas interesējas par datoriem, ir jābūt ķērienam uz tehniku. Invalīdiem domātās programmas ietvaros

"Buts" sagatavoja 36 datorsistēmu tehniķus. Mācības notika Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Pēc šā kursa beigšanas invalīdi var strādāt nelielās firmās vai kā individuālā darba veicēji. Viņi ir gatavi sniegt konsultācijas, labot un modernizēt datortehniku, uzturēt vienkāršas datubāzes un mājaslapas, kā arī novērst tehniskas kļūmes. Pēc 960 stundu programmas apguves un eksāmenu nokārtošanas kursanti saņēma III profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Savukārt programmas "Projektu vadība" ietvaros invalīdi zināšanas varēja apgūt e-apmācības režīmā. Auditorija - 12 atlasītie audzēkņi - mācību laikā tika nodrošināti ar datortehniku un pieslēgumu interneta tīklam. Viņi guva pirmās iemaņas vadības teorijā, personāla vadībā, projektu juridiskajos un finansiālajos, arī citos jautājumos.

Kopumā šo mācību programmu īstenošanas rezultātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika pavērtas iespējas iekļauties darba tirgū, uzlabot ģimenes budžetu, bet galvenais - nejusties liekam un atstumtam.

Savukārt mācību centrs "Buts" Rīgā, Liepājā un Daugavpilī ir radījis invalīdiem piemērotu mācību bāzi, sagatavoti arī materiāli un metodika, aprobēti rehabilitācijas paņēmieni. Invalīdu vajadzībām piemērotas arī vairākas citas mācību centra "Buts" ēkas. Diemžēl Eiropas Savienības atvēlētie līdzekļi nu ir izsmelti. Lai paveiktais neiegultu putekļainā plauktā, ir nepieciešams finansējums. Šeit talkā vajadzētu nākt Labklājības ministrijai, citām valsts un pašvaldību institūcijām, darba devējiem, kā arī sabiedriskām organizācijām un fondiem. Tikai kopīgiem spēkiem iespējams radīt apstākļus, kas veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanos tik daudzveidīgajā sabiedriskajā apritē.

 

Zināšanas caur internetu

Arī Latvijā, tāpat kā daudzviet pasaulē, arvien lielāka uzmanība tiek veltīta

e-apmācībai, jo modernais dzīves ritms visai bieži neatvēl laiku klātienes izglītībai. Šeit talkā nāk mācību centrs "Buts", aizņemtiem cilvēkiem piedāvājot vairākas tālmācības programmas. Tās rit virtuālā vidē (ar interneta palīdzību), kurā izglītojamais apgūst nepieciešamo mācību vielu, kontaktējas ar pasniedzēju, pilda kontroldarbus un kārto eksāmenus. Turklāt šīm mācībām, ja moka bezmiegs, pat iespējams ziedot kādu nakts stundu. Taču mācību laikā pastāv arī klātienes konsultācijas.

"Buts" šobrīd interesentiem piedāvā astoņas dažādas tālmācības programmas, tostarp darba aizsardzības, grāmatvedības, tūrisma komercdarbības organizēšanas programmas. Piemēram, Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta ietvaros izveidotā programma "Projektu vadība" ilgst 320 stundas. To veido pieci mācību priekšmeti: vadības teorija, projektu vadība, personāla vadība, finanšu vadība un prezentēšana. Šī programma sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas projektu izstrādē un vadīšanā. Tā ietver ne tikai teorijas izklāstu, bet arī vingrinājumus patstāvīgam darbam un testus zināšanu pašpārbaudei. Materiāls paredzēts cilvēkiem ar dažādu zināšanu un vadības pieredzi, tādēļ sagatavots vienkāršā, labi saprotamā valodā, nedaudz atgādinot sarunu starp autoru un kursantu. Pēc gala pārbaudījuma nokārtošanas absolvents iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. ESF līdzfinansētā projekta ietvaros virtuālās apmācības videi paredzēts pielāgot arī izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis" un "Vizuālās reklāmas noformētājs" metodiskos materiālus.

Pārliecināties par e-apmācības priekšrocībām var ikviens interesents, apmeklējot interneta adresi http://e-studijas.buts.lv un piesakoties bezmaksas izmēģinājuma kursam "Uzņēmējdarbība".

 

Ar profesionālu pieeju

Mācību centra "Buts" pasniedzēju kodolu veido augstas klases profesionāļi, kuri daudzus gadus strādājuši profesionālās izglītības jeb tā dēvētajā "Brodeļa" sistēmā. Viņu starpā ir arī firmas dibinātājs Ilmārs Stabrovskis un centra direktors P.Zaļmežs, kas pamatīgu pedagoģisko zināšanu bagāžu uzkrājis Barkavas profesionāli tehniskajā skolā. Gadiem ritot, "Buts" ir kļuvis par stabilu Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļu, lielu uzmanību pievēršot tālākizglītībai. Jau 2002.gadā tas saņēma starptautisko kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2000, kas apliecina mācību procesa atbilstību augstākajiem izglītības standartiem.

Pašlaik "Buts" interesentiem piedāvā vairāk nekā 200 akreditētu izglītības programmu.

Tās netiek izvēlētas nejauši, bet gan par pamatu ņemot aktuālus darba tirgus pētījumus, informāciju plašsaziņas līdzekļos. Šeit būtiski palīgi ir darba devēji, kas ieinteresēti iegūt kvalificētus un uzņēmuma interesēm atbilstošus speciālistus, kā arī sabiedriskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Būvnieku asociācija, kuru biedrs ir mācību centrs. Šo darbu veicina arī Eiropas Savienības struktūrfondu piesaiste, ko koordinē Jāņa Ruško vadītā Projektu grupa. Šī grupa arī piedāvā darba devējiem palīdzēt apgūt Eiropas struktūrfondu finansējumu savu darbinieku apmācībai.

Centrā "Buts" iespējams iegūt I, II un III profesionālās kvalifikācijas līmeni. Interesenti var apgūt jaunu profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju Rīgā un vairāk nekā divdesmit mācību centra filiālēs un nodaļās Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs, Madonā un citās Latvijas pilsētās. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas nolēmis pilnveidot savas iemaņas vai apgūt jaunas, nav jāmēro dažkārt pat visai garais ceļš uz galvaspilsētu. Apmācības tiek organizētas dienas un vakara grupās, arī brīvdienās. Ja nepieciešams, kursus iespējams noorganizēt arī tieši darba devēja uzņēmumā. Tieši šī elastīgā iespēju politika centram ļauj nodrošināt ievērojamu mācīties gribētāju skaitu.

Būtisks faktors ir pasniedzēju izvēle. "Butam" ir izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un citu augstskolu mācībspēkiem. Netiek aizmirsti arī dažādu tautsaimniecības nozaru speciālisti ar augstāko izglītību - centrs viņiem palīdz iegūt pedagoģisko izglītību.

"Buta" direktors P.Zaļmežs uzsver: "Mūsu auditorija galvenokārt ir pieaugušie, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav apguvuši tirgū pieprasītu profesiju vai zaudējuši darbu, nevis jaunieši, kuri tikko aizvēruši skolas durvis. Viņus apmāca valsts arodskolas. Ar prieku jāatzīmē, ka aptuveni 18 procentiem mūsu audzēkņu ir augstākā izglītība. Šie cilvēki parasti vēlas iegūt specifiskas zināšanas kādā atsevišķā nozarē. Jāpiebilst, pie mums mācījusies pat kāda 85 gadus veca sieviete."

Plašāka informācija par mācību centru "Buts" iegūstama uzņēmuma mājaslapā, kuras adrese ir www.buts.lv. Ziņas par iespējām apgūt kādu no profesijām jums sniegs centra speciālisti Artūrs Šķesteris (t. 27898010, e-pasts: arturs@buts.lv), bet par Eiropas struktūrfondu apguves iespējām Jānis Ruško (t. 27898026, e-pasts: janisbuts@inbox.lv). Mācību centrs "Buts" atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 125.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas