Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
      Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.38 (145) 2008. gada 17. septembris
            

  Eiropas nauda | Kā apgūsim atvēlēto

Atbalsta programma aktīviem uzņēmumiem
Mudīte Luksa, "KV"


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

Ilgi gaidītā valsts atbalsta apakšprogramma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" tiks atvērta 29.septembrī. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā. Kuriem uzņēmumiem ir vērts cerēt uz panākumiem projektu konkursā valsts atbalsta finansējuma iegūšanai un kas ir jādara, lai tas izdotos, skaidro uzņēmējs un SIA "Enterprise Latvia" padomnieks Eiropas naudas lietās ARMANDS BLUMBERGS.Vissvarīgākais - kritēriji

Kaut arī Ministru kabineta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"" vispirms lasāms izvērsts atbalsta programmas apraksts, kas uzņēmējam var viest lielas cerības, es ieteiktu papriekš ielūkoties noteikumu 4.pielikumā, kur izklāstīti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

Ja uzņēmums nevar dabūt minimālos 10 punktus par to, ka tam iepriekš gada pārskatā ir bijuši atspoguļoti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, ja nav licences, par ko var iegūt 20 punktus, vai sava patenta, par ko piešķir 30 punktus, viss pārējais vairs nav svarīgi.

 

Licenci var iegūt

Ja uzņēmumam ir bijuši ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, tad var domāt, ko darīt tālāk. Savu paša patentu, protams, vairs nevar iegūt, jo tam vajadzīgs vismaz pusgads, bet licenci vai patentu no trešajām personām var vēl censties iegādāties. Kritērijos ir teikts, ka ražošanā var ieviest jaunu tehnoloģiju, izmantojot no trešajām personām iegādātus patentus vai to licences, dizainparaugus, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas.

Tie punkti, kas skar formulējumu, kas ir jauns produkts vai jauna tehnoloģija, nav kritiskie, jo, rūpīgi pārdomājot, var atrast pareizo formulējumu tam, ko uzņēmums dara. Ja uzņēmums ražo modificētu produkciju, tas nes līdzi izmaiņas tehniskajos parametros, un nereti uzņēmēji paši pat neapzinās, ka daļa produkcijas jau ir vērtējama kā gluži jauns produkts. Piemēram, durvju ražošanas uzņēmumā ir izgudrots paņēmiens, kā tās izgatavot ugunsdrošākas, un tādējādi mainās gan tehniskie parametri, gan iespējamais izmantojums un citi rādītāji. Būtībā tas jau ir cits, jauns produkts.

 

Jādomā ilgtermiņā

Nozīmīgs posms ir projekta izstrāde. Taču tā īstenošana arī ir svarīga. Uzņēmēji bieži vien par to aizmirst. Tādēļ jau sākotnēji jācenšas projektu izveidot iespējami vienkāršu. Ieteicamais variants varētu būt, ka projekta ietvaros nopērk vienu lielu iekārtu. Tad projekta īstenošanas gaitā ir viens līgums, viens maksājums, piegādāta viena iekārta, un galaatskaite arī ir tikai daži dokumenti, un naudu dabūt ir vienkārši. Ja projektā ir daudzas apakšpozīcijas, tad ir arī daudz maksājumu apliecinošu dokumentu un arī galaatskaite kļūst komplicēta. Tad sevišķi liela nozīme ir grāmatvedības dokumentiem, kuros nereti rodas aritmētiskas kļūdas. Dažu santīmu dēļ sāksies sarakste ar administrējošo iestādi, būs jāveic precizējumi, un tas radīs nobīdi laikā, kad uzņēmums var saņemt finansējumu. Ja iekārtu iegādei ņem aizdevumu, tas rada arī papildu kredītu procentu maksājumus bankai, jo plānotais finansējums no ES fondiem uzņēmuma kontā ienāk vēlāk. Tādēļ jau pašā sākumā labāk ir pārdomāt visu projektu ilgtermiņā.

 

Intensitāte un iespējas

Apakšaktivitātes kopējais finansējums ir 80 milj. latu, kas tiks sadalīti vairākās kārtās. Atbalsta intensitāte lielajiem komersantiem ir 25%, sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem - 35 procenti. Vienam komersantam vienam projektam maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 350 tūkst. latu. Atbalsta intensitāte ir tas diskusiju objekts, par kuru vienai pusei vienmēr šķiet, ka tā ir par mazu, bet otrai - pārāk liela. Ja padomājam, ka iekārtu iegādei faktiski tiek dota 35% atlaide, tad ir skaidrs - tas nav maz, ja uzņēmums katrā ziņā plāno iegādāties šo iekārtu. Ja atbalsta intensitāte ir pārāk augsta, tad konkursam tiek iesniegts ļoti daudz projektu iesniegumu. Uzņēmējiem gribu atgādināt, ka ir pēdējais laiks ķerties pie projektu iesniegumu izstrādes. Ja paredzēts izmantot konsultantu pakalpojumus, jāņem vērā, ka viņi gatavo vairākus projektus vienlaikus. Projekta izstrādāšanu nevajag atstāt uz pēdējo mirkli arī tādēļ, ka pašiem klientiem var gadīties kādi dokumenti, kādi sīkumi, kas vēl ir jāsakārto. Ja komersants vēlas startēt programmā, kas atbalsta iekārtu iegādi, jau būtu jāzina, kuras iekārtas uzņēmums vēlas iegādāties, jo no tā ir atkarīga pirkuma cena, projekta budžets. Oktobrī norisinās noslēguma darbs - projekta rakstīšana un pēdējo precizējumu ieviešana.

 

 UZZIŅAI
• Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības). Ja projekta iesniedzējam ir saistītie komersanti, tad produkts ir jauns Latvijā reģistrētajos saistītajos komersantos (jauns produkts).

• Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana projekta iesniedzējā nodrošina jaunu produktu ražošanu (jauna tehnoloģija).

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr.658, pieņemti 12.08.08.

 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas