Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.40 (147) 2008. gada 1. oktobris
            

  Likumu ABC | Noteikumi sociālo iemaksu veicināšanai

Būs jauni noteikumi par obligātajām sociālajām iemaksām
Rūta Bierande, portāls LV.LV, – speciāli "KV"


Ilgāk nekā divus gadus tapis noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Šo noteikumu pamatā likts 2006.gada 30.novembra Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai.Kā teic Labklājības ministrijas (LM) Sociālās apdrošināšanas departamenta Finansēšanas politikas nodaļas vadītāja Linda Liepa, noteikumu projektā sākotnēji iestrādāti gandrīz vai visi priekšlikumi nelegālās nodarbinātības ierobežošanai, ko izstrādājusi ziņojuma sagatavošanas darba grupa. Tajā skaitā arī nosacījums, ka darba devējam ziņas par darba ņēmējiem būtu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) divas reizes mēnesī, kā arī paredzot darba devējam pienākumu uzrādīt darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

"Šāda prasība saistījās ar darbinieku oficiālo reģistrāciju VID, ko par kalendāro mēnesi var veikt līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Kārtība, kad ziņas par darbiniekiem tiek iesniegtas reizi mēnesī, teorētiski pieļauj iespēju darba devējam atrunāties, ka darbinieks nule sācis strādāt un ziņas vēl nav paspētas iesniegt VID. Tomēr, kad noteikumu projekts tapa un tajā tiešām tika paredzēta ziņu sniegšana divas reizes mēnesī, cilvēki saprata, ka šāda pieeja problēmu neatrisina," skaidro L.Liepa. "Šo noteikumu uzdevums ir veicināt sociālo iemaksu veikšanu un reģistrēšanu, nevis cīnīties ar nelegālo nodarbinātību. Tādēļ ministrijas jau izstrādātais noteikumu projekts tika pārstrādāts un iesniegts Ministru kabinetā (MK) pašreizējā versijā - ar vienu ziņu sniegšanas reizi mēnesī. Šādi izvairījāmies no īstenībā nepamatota darba daudzuma dubultošanas gan darba devējiem, gan nodokļu administrētājiem."

 

"Nē" darba uzskaites kartītēm

Jaunais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir izstrādāts, balstoties uz iepriekšējiem un patlaban spēkā esošajiem MK 2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Lielākā daļa regulējumu ņemti no iepriekšējiem noteikumiem, atlikusī daļa modernizēta un saskaņota ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumiem, Saeimā pieņemtiem pagājušā gada novembrī. Turpmāk darba devējam, sniedzot nodokļu aprēķina ziņojumu par darbiniekiem VID, būs jānorāda informācija par darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

"Tas nepieciešams, lai par darbiniekiem, kuri strādā nepilnu stundu skaitu mēnesī un kuru atalgojumu aprēķina pēc stundas tarifu likmēm, skaidri būtu saprotams, kādēļ ienākumi ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu," skaidro L.Liepa. "Ar šiem noteikumiem arī tiek likvidētas darba ņēmēja uzskaites kartītes, jo šī norma ir palikusi vēl no laikiem, kad ikdienā netika lietoti datori. Jauno noteikumu projektā ir arī precizēti nosacījumi tiem pašnodarbinātajiem, kuri maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli."

 

Pabalstu rēķināšanas nolūkā

Tā kā Saeima šā gada novembrī grozīja likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", paredzot arī ieviest jauno vecāku apdrošināšanu, izstrādātais noteikumu projekts ir papildināts ar šo sociālās apdrošināšanas veidu - vecāku apdrošināšanu.

Bet ir vēl viena nianse, kas svarīga darba ņēmējam, kurš gatavojas stāties darba biržas jeb Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē. "Kad darba devējs atbrīvo personu no darba, VID iesniedzamo ziņu veidlapā tiek atzīmēts kods, kas norāda atbrīvošanas iemeslu. Dažkārt darba devējs šo iemeslu pēc kāda laika mēdz precizēt, gadās pat, ka darba ņēmējam izsniedz izziņu ar vēl citu atlaišanas iemeslu. Jaunie noteikumi turpmāk ļaus atlaišanas iemesla kodu precizēt tikai divos gadījumos: saskaņā ar tiesas spriedumu vai saskaņā ar Valsts civildienesta pārvaldes lēmumu," norāda L.Liepa.

Šāda norma nepieciešama, lai būtu skaidrība, kad bezdarbnieka statusa iegūšanas gadījumā aprēķināms un izmaksājams pabalsts.

 

Kādēļ negrozīja vecos noteikumus

Kādēļ tapa jauni noteikumi, nevis iepriekšējo grozījumi, jo jaunievedumu noteikumos nav tik daudz, lai būtu jāizstrādā gluži jauns normatīvais dokuments?

"Šo noteikumu uzdevums ir veicināt sociālo iemaksu veikšanu un reģistrēšanu, nevis cīnīties ar nelegālo nodarbinātību."

Te atkal jāatgriežas pie laika pirms diviem gadiem, kad tika nolemts ziņu iesniegšanu VID veikt divas reizes mēnesī. Tad tika iesniegti grozījumi likumā "Par sociālo apdrošināšanu", lai iestrādātu normu par divreizēju iesniegšanu. Kamēr šī norma turpināja gaitu likumdošanas līkločos, tika izsvērts atpakaļgājiens - sniegt ziņas VID tikai vienu reizi. Bet, tā kā likums jau bija atvērts un gaidīja precizējumus, tajā iestrādāja, ka ziņas VID iesniegs MK noteikumos noteiktajā kārtībā, nenosakot reižu skaitu. Bet likums jau bija grozīts, tādēļ nācās gatavot gluži jaunus Ministru kabineta noteikumus, kaut gan lielā to satura daļā saglabājušās iepriekšējo noteikumu normas. Jo, ja kāda likuma pants tiek izteikts jaunā redakcijā, tad jāraksta arī jauni MK noteikumi regulācijām, kas izriet no šā panta.

Plānots, ka jaunie noteikumi spēkā stāsies ar 2009.gada 1.janvāri.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas