Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
      Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.43 (150) 2008. gada 22. oktobris
            

  Nodokļi | VID informācija

Par transportlīdzekli

VID 01.10.2008. vēstule Nr.15.2.- 9/27560Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā nodokļu pārvalde sakarā ar uzdotajiem jautājumiem dara zināmu Finanšu ministrijas viedokli par kritērijiem, pēc kuriem ir jāvadās, lai noteiktu, ka traktortehnika un tehnika, kas paredzēta preču pacelšanai un pārcelšanai, ir uzskatāma par transportlīdzekļiem likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē.

Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk - Direktīva) 2.panta 2.punkta a) apakšpunkta "i" punktā par sauszemes transportlīdzekļiem, ja tie paredzēti pasažieru vai preču pārvadāšanai, uzskata transportlīdzekļus, kuru motora tilpums pārsniedz 48 kubikcentimetrus vai kuru jauda pārsniedz 7,2 kilovatus, un kas paredzēti personu vai preču pārvadāšanai.

Atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 1.panta 30.punktam sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem, ir uzskatāms par transportlīdzekli.

Savukārt Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punktā ir noteikts, ka transportlīdzeklis ir ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora.

Tāpat Ceļu satiksmes likuma 10.panta 1.punktā noteikts, ka ceļu satiksmē iesaistītā traktortehnika un tās piekabes jāreģistrē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

Tādējādi traktortehnika, kura pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem un ir reģistrēta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ir uzskatāma par transportlīdzekli likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē, ja tā atbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 1.panta 30.punkta nosacījumiem.

Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 1.panta 31.punkta "a" apakšpunkts nosaka, ka jauns transportlīdzeklis ir sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kurš lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem.

Atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 34.panta pirmajai daļai jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas, maksā nodokli.

Ņemot vērā minēto, jebkurai personai, veicot jaunas traktortehnikas (kas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē ir uzskatāma par jaunu transportlīdzekli) iegādi no citas dalībvalsts personas, ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.

Turklāt, ja jaunu transportlīdzekli no citas Eiropas Savienības dalībvalsts personas iegādājas neapliekamā persona, tai saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 34.panta otro daļu līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam jāinformē Valsts ieņēmumu dienests, iesniedzot paziņojumu par jauna transportlīdzekļa iegādi un nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece I.Bahanovska

 

 VID mājaslapā PVN maksātājus var meklēt arī pēc reģistrēšanās un izslēgšanas datuma
No šā gada 14.oktobra Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) savā mājaslapā (www.vid.gov.lv) piedāvā iespēju atrast uzņēmumus un fiziskās personas pēc jauniem meklēšanas kritērijiem, tas ir, pēc datuma vai laika perioda, kurā persona reģistrējusies PVN reģistrā vai ir izslēgta no tā. Līdz šim ar PVN apliekamās personas bija iespējams meklēt pēc nosaukuma vai PVN maksātāja numura.
Jaunā meklēšanas iespēja atvieglos uzņēmējiem sekošanu līdzi darījumu partneru statusam un ļaus pārliecināties, vai nodokļa summa par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem atskaitāmajā priekšnodoklī ir pareiza.
Dati publiski pieejamajā PVN maksātāju reģistrā tiek atjaunoti reizi diennaktī, izņemot brīvdienas.
PVN maksātāju meklēšanu var veikt mājaslapas sadaļā Noderīgi ➞ VID publiskojamo datu bāze ➞ Latvijas ar PVN apliekamās personas.
VID mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka 2008.gada 1.oktobrī bija 80 258 ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas (gadu iepriekš – 73 118).
Šā gada oktobrī bija151 078 nodokļu maksātāji (juridiskās personas), pirms gada – 144 938.

Avots: www.vid.gov.lv

 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas