Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
      Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.47 (154) 2008. gada 19. novembris
            

  Biznesa vide | Ja paņemts vairāk, nekā var atdot

Parāds nav brālis. Ne senatnē, ne tagad
LU doktorante Mg.oec. ILONA LEJNIECE


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Finansiālā parāda koncepcija ir tikpat sena kā cilvēce. Kreditori vienmēr ir atraduši ne tikai jaunus veidus naudas aizdošanai, bet arī tās atgūšanai no debitora.Par parādiem verdzībā vai cietumā

Dažādi parādu verdzības veidi pastāvēja dažādās kultūrās un turpina eksistēt arī mūsdienās. Kā norāda Starptautiskā darba organizācija (International Labour Organization), parādu verdzība joprojām sastopama Indijā, Pakistānā, Ķīnā, daudzās Āfrikas valstīs un Latīņamerikā. Piemēram, Nigērijā parādu verdzība par pretlikumīgu tika atzīta tikai 2003.gadā. Tolaik parādu nebrīvē atradās 8 procenti valsts iedzīvotāju. Indijā šādā atkarībā ir pat aptuveni 40 miljoni cilvēku.

"Parādu atstrādāšana varēja ieilgt vai turpināties līdz pat mūža beigām. Vienīgais izņēmums - parādu vergus nedrīkstēja pārdot citiem īpašniekiem."

Mezopotāmijā 4.gs. p.m.ē. parādnieki stājās kreditoru verdzībā. Parādu vergus varēja izmantot jebkuros darbos, pat dzīvībai bīstamos. Parādu atstrādāšana varēja ieilgt vai turpināties līdz pat mūža beigām. Vienīgais izņēmums - parādu vergus nedrīkstēja pārdot citiem īpašniekiem.

Senajā Indijā parādnieku sodīja visai oriģināli: kreditors varēja aiznaglot tā mājas durvis. Šādi tika pausts publisks parādnieka nosodījums, lai piespiestu viņu saistības nokārtot. Ja kreditors, nesagaidījis parāda atmaksu, nomira, tad kaimiņi varēja piekaut parādnieku pat līdz nāvei.

Senajā Ēģiptē plaši izplatīti bija reliģiskie rituāli, kas garantēja dvēseles mierīgu aiziešanu viņsaulē un miera atgūšanu. Kā ķīlu parādnieks varēja piedāvāt nesen miruša radinieka kapenes. Ja parādnieks aizņēmumu nebija spējīgs atdot, kreditoram bija visas tiesības izņemt mūmiju no kapenēm un šīs kapenes aizvērt, lai nepieļautu jaunus apbedījumus. Tādējādi parādnieks bija nokļuvis briesmīgā situācijā: mūmijas atrašanās ārpus apbedījuma vietas nozīmēja to, ka mirušā dvēsele nav atguvusi mieru.

Senajā Grieķijā pastāvēja noteikums, saskaņā ar kuru hronisks parādnieks varēja zaudēt pilsonību. Tā tika atgūta līdz ar parāda atmaksu. Ja ģimenes galva nespēja norēķināties ar kreditoriem, tad visa viņa ģimene un kalpotāji varēja kļūt par kreditora vergiem. Parāda verdzības polisei bija limitēts termiņš - parasti pieci gadi, bet tā varēja ilgt arī līdz mūža beigām.

Numīdiešu ciltij, kas apdzīvoja Ziemeļ­āfriku aptuveni pirms 1500 gadiem, eksis­tēja kolektīvā atbildība par parādnieku. Ja kāds no cilts parādu neatmaksāja, tas tika uzskatīts par bezgodi, kas apkauno visus pārējos. Cilts parādnieku varēja padzīt no sava vidus, pasludināt par nelikumīgām viņa ģimenes saites un atteikt viņam aizstāvību.

Senajā Romā kredītlīguma tekstā bija punkts, kas norādīja: kreditoram ir tiesības parādnieku sagriezt gabalos. Nav gan zināms, vai tas tika īstenots. Taču ir bijuši gadījumi, ka brīvie pilsoņi, nespēdami aizņēmumus atmaksāt, atdeva verdzībā savus bērnus vai paši sevi.

Nemaksātājus mēdza ievietot arī parādu cietumā. Piemēram, ASV šāda prakse tika atcelta 1833.gadā, Britu impērijā - 1869.gadā. ASV Džordžijas štats sākotnēji veidojās no iedzīvotājiem, kuri tika pārcelti uz šo pavalsti no Anglijas parādu cietumiem.

Mūsdienās labi pazīstamais, visvieglākais veids, kā atbrīvoties no parādiem, ir bankrots. Starp citu, šāds paņēmiens jau ir bijis iestrādāts Čingishana valdīšanas likumu kopumā, kur atrodama norāde - par trīskāršu bankrotu draud nāvessods.

 

Kā nonāk parādu atkarībā Latvijā

Parādu atkarība kļuvusi raksturīga parādība arī mūsdienu Latvijā. Minēšu tikai dažus reālus piemērus par patiesu kredītu atkarību.

 Ierēdnis strādā kādā ministrijā. Viņa neto darba alga ir Ls 700. Latvijas Bankas (LB) Kredītu reģistrā ir reģistrētas šādas spēkā esošas saistības: 5 patēriņa kredīti par kopējo summu Ls 14 000, 4 kredītkartes par kopējo summu Ls 3800, 1 hipotekārais kredīts par kopējo summu EUR 55 000; šī persona ir galvojusi par 2 hipotekārajiem kredītiem par kopējo summu EUR 320 000, turklāt reģistrēti 4 maksājumu kavējumu ziņojumi (trim patēriņa kredītiem un hipotekārajam kredītam).

 Kādas komercbankas grāmatvedim, kura neto darba alga ir Ls 670, LB Kredītu reģistrā ir reģistrētas šādas spēkā esošas saistības: 10 patēriņa kredīti par kopējo summu Ls 15 000 (astoņos no tiem ir fiksēts kavējums), 7 kredītkartes par kopējo summu Ls 5500 (divās no tām ir fiksēts kavējums); persona ir devusi galvojumu vienam hipotekārajam kredītam par summu EUR 155 000.

 Kādas komercbankas projektu vadītājam SIA "Creditreform Latvia" reģistrēts 1 parāds par summu Ls 760 apjomā, kas nav dzēsts. Bet LB Kredītu reģistrā šai personai ir reģistrētas šādas spēkā esošas saistības: 6 patēriņa kredīti par kopējo summu Ls 21 000, 6 kredītkartes par kopējo summu Ls 6000, 1 hipotekārais kredīts par summu EUR 25 600. Kavējumi pagaidām nav fiksēti.

 Bijušais tiesu izpildītājs, pašlaik pašnodarbinātā persona, sniedz juridiskas konsultācijas. LB Kredītu reģistrā ir reģistrētas šādas spēkā esošas saistības: 8 patēriņa kredīti par kopējo summu Ls 8100, 7 kredītkartes par kopējo summu Ls 6200, 1 hipotekārais kredīts par summu EUR 16 000. Kavējumi pagaidām nav fiksēti.

 Bijušajam bankas VIP klientam, pašlaik bezdarbniekam, SIA "Creditreform Latvia" reģistrēti 4 negatīvi gadījumi, kas nav dzēsti: Ls 130 telekomunikāciju parāds, Ls 720 un Ls 690 - finanšu noma, Ls 1110 - citi kreditēšanas pakalpojumi. LB Kredītu reģistrā ir reģistrētas šādas spēkā esošas saistības: 1 patēriņa kredīts par summu Ls 500 (ir reģistrēts kavējums), 2 kredītkartes par kopējo summu Ls 3300 (ir reģistrēti kavējumi), finanšu līzings par summu EUR 9500.

 

Kas notiek ar parādniekiem

Tās ir tikai dažas no ļoti daudzām situācijām, ar kurām ikdienā sastopas Latvijas komercbanku darbinieki. Kā bankas var palīdzēt finanšu grūtībās nonākušiem parādniekiem?

Neapšaubāmi, netiek likta lietā neviena no iepriekš minētajām metodēm, bet par zināmu kredītu verdzību tas gan varētu liecināt: pasliktinoties ekonomiskai situācijai gan Latvijā, gan pasaulē, cilvēki ir spiesti strādāt, lai atmaksātu kredītus, nokārtotu komunālos maksājumus, iegādātos pārtiku un, ja vēl iznāk, nopirktu apģērbu vai biļetes uz kādu izklaides pasākumu.

Oficiālā banku versija par aizdevumu pārstrukturizācijas nepieciešamību ir šāda - sniegt atbalstu tiem parādniekiem, kuri apzināti vai neapzināti ir kļuvuši par finanšu krīzes upuriem; bet galvenais banku mērķis tomēr ir uzlabot savus kredītportfeļus.

Saskaņā ar pastāvošajiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi" pārstrukturēts kredīts ir tāds, kura nosacījumi būtiski mainīti par labu aizņēmējam tā finansiālo grūtību dēļ, tas ir, doti atvieglojumi, kas citā gadījumā nebūtu piešķirti.

Aizdevuma pārstrukturizāciju var veikt kā jaunu darījumu vai vienošanos pie esošā līguma.

Pārstrukturēšana var izpausties kā aizdevuma nosacījumu izmaiņas, kustamā vai nekustamā īpašuma, kā arī citu aktīvu vai debitoru parādu pārņemšana daļējai vai pilnīgai kredīta dzēšanai, sākotnējā aizņēmēja aizstāšana vai papildu nodrošinājuma piesaistīšana.

Aizdevuma nosacījumu izmaiņas var izpausties kā pamatsummas maksājumu atlikšana uz noteiktu laika posmu - vienu, trim, sešiem vai pat 12 mēnešiem - atkarībā no aizņēmēja maksātspējas un bankas kredītpolitikas. Iespējami atsevišķi un ļoti reti gadījumi, kad tiek atlikti gan pamatsummas, gan procentu maksājumi. Par izmaiņām aizdevuma līgumā tiek ieturēta komisijas maksa.

 

Izmaiņas aizdevuma līgumā

Īstermiņa aizdevumiem var noteikt maksimāli pieļaujamo aizdevuma summu pārstrukturizācijas gadījumā (piemēram, Ls 6000 kā jaunu darījumu), pagarināt termiņu (piemēram, 72 mēneši), noteikt fiksētu gada procentu likmi atbilstoši tirgus situācijai, kā arī piesaistīt galvojumu vai solidāro aizņēmēju. Lūk, piemērs.

Divām personām solidāri uzņemoties saistības, izsniegts patēriņa kredīts uz 48 mēnešiem, un ir kredītkarte ar limitu. Aizņēmējs ir kavējis patēriņa kredīta atmaksu (gan pamatsummu, gan procentus) trīs mēnešus un kredītkartes nosacījumus nav izpildījis trīs norēķinu ciklus. Konkrētajā gadījumā veikta aizdevuma pārstrukturizācija kā jauns darījums, kapitalizējot saistību atlikumu, kavēto pamatsummu, kavētos procentus, līgumsodu, uzkrātos procentus un kredītkartes limitu, nosakot jaunu fiksētu gada procentu likmi, nosakot atmaksas termiņu 72 mēneši un atliekot pamatsummas maksājumus uz trim mēnešiem.

Ja aizņēmējam vēl nav radušies kavējumi aizdevuma atmaksā, ir iespējams veikt izmaiņas aizdevuma līgumā, slēdzot vienošanos ar banku par pamatsummas maksājumu atlikšanu, konkrēti izvērtējot situāciju saskaņā ar bankas kredītpolitiku.

Pārstrukturizējot ilgtermiņa aizdevumus, var tikt pārvērtēta aizdevuma nodrošinājuma vērtība. Tāpat var lemt par aizdevuma procentu likmes pārskatīšanu, izvērtējot kredītriska pieaugumu, var uz noteiktu laiku pat samazināt procentu likmi. Pārstrukturizāciju var veikt kā vienošanos pie esošā aizdevuma līguma, atliekot pamatsummas maksājumus uz noteiktu laika periodu, kapitalizējot kavētās pamatsummas, kavētos procentus, līgumsodus. Ar attiecīgās lemttiesīgās institūcijas lēmumu var noteikt daļēju vai visa līgumsoda norakstīšanu, var noteikt individuāla aizdevuma atmaksas grafika sastādīšanu. Ja aizņēmējam ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa saistības, iespējams palielināt ilgtermiņa saistības par īstermiņa saistību summu. To uzskatāmi parāda šāds piemērs.

Ir izsniegts ilgtermiņa kredīts par summu Ls 300 000. Plānots attīstīt pilsētas teritoriju, izveidot apbūves laukumu, būvēt ģimenes mājas un tās pārdot; un no realizētiem projektiem atmaksāt kredītu, taču būvatļaujas izsniegšana tika noraidīta. Līdz ar to attīstītājiem radās finanšu grūtības kredīta atmaksā. Tika pieprasīts papildu nodrošinājums, pagarināts aizdevuma termiņš un atlikts pamatsummas maksājums uz 6 mēnešiem.

Ja uzņēmumam ražošanas procesā ir iestājusies lejupslīde vai ražošanas process ir apstājies un tādēļ nav iespējams sasniegt plānoto apgrozījumu, banka var piedāvāt komersanta aizdevumam pagarināt termiņu, piemēram, no 10 uz 15 gadiem, tādējādi samazinot ikmēneša maksājumus.

Ja uzņēmumā tiek veikta reorganizācija, kura nav veiksmīgi īstenota, iespējams atlikt pamatsummas maksājumus uz 6 mēnešiem un pagarināt termiņu.

 

Parādu piedziņa ar cesiju

Tikai tad, ja ar parādnieku nav iespējams vienoties, bankas izmanto galējo variantu - parādus nodod parādu piedziņas uzņēmumiem (notiek cesijas darījums) vai tiek uzsākta tiesvedība.

Parādu cesija var būt izdevīga finanšu investīcijām, jo cesionārs no cesijas brīža var darboties ar kreditora tiesībām - gūt peļņu un visus labumus, kuri tika paredzēti kreditoram, noslēdzot tiesisku darījumu.

Parādu cesijas pirkšana varētu būt interesanta investīcija investoriem profesionāļiem - juristiem, nekustamā īpašuma vērtētājiem, mākleriem un citiem speciālistiem kā īstermiņa finanšu investīcija ar augstu ienākumu līmeni.

Banka sastāda parādnieku sarakstu, norādot parāda summu, kavējuma ilgumu, pēdējā maksājuma datumu u.c. Kad šāds saraksts ir saskaņots starp cedentu un cesionāru, tiek sastādīts un parakstīts cesijas līgums, kurā ir atrunāti noteikumi, kā arī pušu tiesības un pienākumi.

Cesija ir sava veida palīglīgums starp kreditoru (banku) un cesionāru (parādu pircēju), kas pakļauts darījumu noslēgšanas vispārīgajiem noteikumiem un kam nav vajadzīga parādnieka piekrišana, jo viņa tiesības un intereses juridiski netiek aizskartas. Uz cesionāru pāriet tiesības, kas nodrošina saistības izpildīšanu, tai skaitā arī ķīla. Lai nodrošinātu cesionāram iespēju realizēt savas prasījuma tiesības, cedenta (parādu pārdevēja) pienākums savukārt ir nodot cesionāram visus tos dokumentus, kuri apliecina prasījuma tiesību pastāvēšanu. Atbilstoši Civillikuma 1805. un 1806.pantam prasījums uz cesionāru pāriet ar visām pie tā piederīgajām un cesijas brīdī jau pastāvošajām tiesībām. Tādēļ cesijas ierakstīšanai zemesgrāmatā ieķīlātāja piekrišana nav nepieciešama.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas