Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.47 (154) 2008. gada 19. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

30.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato- projektu-tabula/. "Komersanta Vēstneša" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Par sīka apmēra zādzībām - administratīvā, nevis kriminālatbildība

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

Zādzības, piesavināšanās vai krāpšanas izdarīšana nelielā apmērā (līdz vienai Latvijas Republikā noteiktajai mēnešalgai) saskaņā ar Krimināllikuma 180.pantu ir kriminālpārkāpums, bet atkārtota neliela apmēra zādzība, krāpšana vai piesavināšanās - mazāk smags noziegums. Tāpat kā saskaņā ar Krimināllikuma 185.panta pirmo daļu mazāk smags noziegums ir arī mantas tīša iznīcināšana un bojāšana.

Tiesu un prokuratūras statistika liecina, ka 2007.gadā par Krimināllikuma 180.pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem personas pārsvarā netiek sodītas ar reālu brīvības atņemšanu un sods par šajā pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pārsvarā tiek piespriests tikai pusgada vai gada laikā pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas.

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu soda piemērošanu par sīka apmēra (kas ir paredzēts līdz vienai trešdaļai no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas likumpārkāpuma izdarīšanas brīdī) zādzībām, krāpšanām, piesavināšanos un mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, par pārkāpumu nepieciešams noteikt administratīvo atbildību, kriminālatbildību paredzot tikai par atkārtotu gada laikā izdarītu šādu pārkāpumu.

Likumprojekts paredz papildināt Krimināllikumu ar jaunu

• 180.1pantu, kas noteiks atbildību par zādzību, piesavināšanos un krāpšanu sīkā apmērā, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā;

• 185.1pantu, kas noteiks atbildību par mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu nelielā apmērā;

• 185.2pantu, kas noteiks atbildību par mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu sīkā apmērā, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā.

Līdz likuma spēkā stāšanās brīdim pēc Krimināllikuma 180.panta un 185.panta uzsākto kriminālprocesu kvalifikācija un piespriestie sodi ir atstājami nemainīgi.

Likumprojekts kopā ar saistītajiem likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" nodrošinās, ka likumpārkāpējs par sīka apmēra zādzībām, krāpšanām, piesavināšanos, mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu sodu saņems nekavējoties.

 

Neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un neparastu vai aizdomīgu darījumu ziņošanas kārtību"

Noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk - likums) 30.panta otro daļu.

Līdz ar likuma spēkā stāšanos ir jāmaina 2001.gada 20.martā pieņemto Ministra kabineta noteikumu Nr.127 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību" izdošanas pamatojums. Vienlaikus noteikumu projektā atbilstoši likumam tiek precizētas normas, kas nosaka neparasta darījuma pazīmes, kā arī likuma subjekti, kam uzlikts pienākums ziņot par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, un tiek apstiprinātas ziņojuma par neparastu vai aizdomīgu darījumu veidlapas.

Noteikumu projekts nosaka, ka ziņojumi par neparastu vai aizdomīgu darījumu iesniedzami ar pavadvēstuli rakstiskā vai elektroniskā veidā. Ir izstrādātas divas ziņojuma par neparastu vai aizdomīgu darījumu veidlapas. Lai palīdzētu likuma subjektiem tās aizpildīt, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests izdos jaunu instrukciju.

Noteikumu projektā noteikto neparasta darījuma pazīmju norādītās summas ir noteiktas, ņemot vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darba pieredzi, ziņojumu sniegšanas biežumu, saturu un citus apstākļus.

 

Aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku darba vidē"

Pašlaik Latvijas normatīvajos aktos specifiskas darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku darba vidē nav noteiktas. Šajā jomā darba devējam šobrīd jāievēro Darba aizsardzības likuma (spēkā no 01.01.2002.) un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu vispārīgās prasības.

Noteikumu projekts paredz noteikt pasākumus, kas aizsargātu nodarbinātos pret risku, ko rada mākslīgā optiskā starojuma (ultravioletā, redzamā, infrasarkanā un lāzera) iedarbība. Tas nosaka pieļaujamās mākslīgā optiskā starojuma ekspozīcijas robežvērtības, it īpaši attiecībā uz optiskā starojuma iedarbību uz ādu un acīm, kā arī darba devēja pienākumus attiecībā uz darba vietām, kurās nodarbinātie ir pakļauti šī starojuma ietekmei.

Noteikumu projektā iekļautas arī prasības nodarbināto aizsardzībai, nosakot, ka darba devējam, novērtējot optiskā starojuma radīto risku, uzmanība jāpievērš arī saules starojuma intensitātei un iespējamajai kaitīgajai saules starojuma iedarbībai uz veselību, kā arī atbilstoši risku novērtējuma rezultātiem jāveic nepieciešamie pasākumi optiskā starojuma radītā riska samazināšanai.

Šo prasību ievērošanu kontrolēs Valsts darba inspekcija.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas