Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
      Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.48 (155) 2008. gada 26. novembris
            

  Biznesa vide | Uzņēmēja balss Eiropas Savienībā

Kā Latvijas uzņēmējs var ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas mērogā
RITA OZOLIŅA, LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projektu vadītāja


Kopš 2008.gada janvāra Latvijā darbojas Eiropas Komisijas izveidotais Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) (Enterprise Europe network). Tīkls sevī apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušos Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997.gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienībām, un Inovāciju rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas Tehnoloģiskā centra paspārnē.
Latvijas uzņēmējiem tīkls piedāvā informatīvos pakalpojumus par Eiropas Savienības politiku, par biznesa iespējām citās Eiropas valstīs, par inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, kontaktu dibināšanu, iespējām septītajā ietvarprogrammā un citiem jautājumiem saistībā ar mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību.Eiropas Komisijas (EK) piedāvātie pakalpojumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir paredzēti konkurētspējas kāpināšanai un produktivitātes vairošanai. Tāpat EEN ir saikne starp uzņēmēju un EK, lai MVU būtu iespēja paust savu viedokli par komisijas darbu, likumdošanu, dažādām uzņēmējdarbības normām un to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi. EEN uzņēmējiem piedāvā iespēju izteikt savu viedokli Eiropas Komisijai, izmantojot interaktīvās politikas veidošanas (IPM) (Interactive policy making) mehānismu.

 

Kas ir interaktīvā politikas veidošana

IPM ir iespēja uzņēmējiem paust savus uzskatus EK par politiskajiem procesiem, kuri ietekmē uzņēmējdarbību. IPM veido vairāki instrumenti. Tas, ko nodrošina Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, ir atgriezeniskā saite starp EK un uzņēmējiem.

EEN birojā uzņēmējs, ar biroja darbinieku palīdzību aizpildot tiešsaistes anketu, var izteikties par jau esošu Eiropas Savienības normu ietekmi uz savu uzņēmējdarbību. Ja uzņēmēja darbību traucē kādas no Eiropas Savienības normām, tad šī informācija nonāk EK rīcībā. Jo vairāk šādu konstatētu problēmu, jo lielākas iespējas, ka komisija šos viedokļus ņems vērā un, izstrādājot nākamos noteikumus, atvieglos MVU darbu.

Otrs mehānisms ir Eiropas Biznesa testa panelis (EBTP). EBTP mērķis ir uzklausīt uzņēmēju viedokļus par ES svarīgākajām uzņēmējdarbības politikas jomām, tādējādi ietekmējot ES uzņēmējdarbības vides veidošanu.

EBTP nodrošina tiešas uzņēmumu atsauksmes EK par likumdošanas priekšlikumiem vai iniciatīvām, kas var ietekmēt uzņēmumus. Izveidots 2003.gadā, EBTP pašlaik aptver vairāk nekā 3600 visdažādāko lielumu un nozaru uzņēmumu visās ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Īslandē. Uzņēmums interesi par dalību šajā panelī izsaka internetā vietnē http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_lv.htm, aizpildot pieteikuma anketu. Anketā jānorāda nozare, kurā uzņēmums darbojas, kā arī tā lielums, kontakti. Kad šī anketa ir apstiprināta, uzņēmums uz e-pasta adresi saņem informāciju par komisijas izsludinātajām konsultācijām. Savu viedokli var izteikt tikai EBTP reģistrējies uzņēmums. Konsultācijas notiek aptuveni sešas reizes gadā. Dalība šajā panelī ir bez maksas, un vienas konsultācijas anketas aizpildīšana neprasa vairāk laika kā 15-20 minūtes. Anketas uzņēmums saņem tajā valodā, kāda ir norādīta tā pieteikuma anketā. Izmantojot paneli, uzņēmumam ir dota īpaša iespēja paust savu viedokli par jaunu priekšlikumu iespējamo pozitīvo un negatīvo ietekmi. Citiem vārdiem, uzņēmumi var norādīt, cik lielā mērā šādi priekšlikumi var radīt papildu izmaksas, palielināt administratīvo slogu, birokrātiju vai, gluži pretēji, - uzlabot uzņēmējdarbības vidi.

Šie viedokļi tiks ņemti vērā politikas izstrādē, un politikas veidotāji ir apņēmušies ar tiem rēķināties, sagatavojot savus priekšlikumus. Paneļa dalībnieki saņems atsauksmes par katrā apspriedē paustajiem viedokļiem un paskaidrojumus par to, kas pēc tam paveikts šajā sakarā.

 

Kādēļ piedalīties

Uzņēmumi, EBTP dalībnieki, laikus tiek informēti par nozīmīgākajiem gaidāmajiem politiskajiem jautājumiem, kurus apspriež ES līmenī un kuri var ietekmēt uzņēmumu darbību.

Dalība interaktīvās politikas veidošanas mehānismos ir iespēja uzņēmumam paust savu viedokli par jaunajām likumdošanas iniciatīvām un par jau esošiem un pieņemtiem EK lēmumiem.

Jo vairāk uzņēmumu iesaistās šajā projektā, jo vairāk ir iespēja tikt uzklausītiem un ietekmēt turpmāko politikas veidošanas procesu!

Informāciju par IPM uzņēmēji var saņemt EEN interneta vietnē www.een.lv, kā arī atnākot uz biroju Rīgā, Pērses ielā 2, otrajā stāvā.

Informāciju par EBTP iespējams saņemt arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv.

 

 UZZIŅAI

Interaktīvās politikas veidošana

"Tava balss Eiropā"

• Eiropas Komisija (EK) http://ec.europa.eu/ yourvoice
/consultations/ index_en.htm

• Iedzīvotāji, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas

• Apspriežamie temati: lauksaimniecība, budžets, konkurētspēja, patērētāju intereses, nodokļi, nodarbinātība u.c.

Eiropas Biznesa testa panelis (EBTP)

• Uzņēmēji reģistrējas panelim, piesakot savu dalību internetā vietnē http://ec.europa.eu/yourvoice/ ebtp/index_lv.htm

• EK izsūta anketas

• Uzņēmēji izsaka savu viedokli un nosūta to EK

• EK apkopo viedokļus un ņem tos vērā likumdošanas izstrādē

• Konsultāciju process:

– aptauju veikšana tikai EBTP ietvaros;

– gadā līdz 6 konsultācijām;

– izvēles iespēja – atbildēt vai ne;

– anketu aizpildīšana aizņem līdz 15 min. (dzimtajā valodā);

– dalība bez izdevumiem;

– paneļa dalībnieku informēšana par rezultātiem;

– konfidencialitāte.

Avots: LIAA

 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas