Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.48 (155) 2008. gada 26. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 19.novembra līdz 22.novembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

21.11.2008.

05.12.2008.

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

21.11.2008.

01.07.2009.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

21.11.2008.

22.11.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.934 "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Baltkrievijas Republikas Veselības ministrijas līgumu par sadarbību veselības un medicīnas zinātnes jomā"

19.11.2008.

20.11.2008.

Noteikumi Nr.935 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem""

19.11.2008.

20.11.2008.

Noteikumi Nr.936 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""

19.11.2008.

20.11.2008.

Noteikumi Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""

19.11.2008.

20.11.2008.

Noteikumi Nr.941 "Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam"

20.11.2008.

21.11.2008.

Noteikumi Nr.903 "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību"

21.11.2008.

22.11.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas