Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.50 (157) 2008. gada 10. decembris
            

  Likumu ABC | Dabas resursu nodokļa maksātājiem

Uzņēmējiem saistošas izmaiņas vides likumos un noteikumos
ANDRIS OSIPOVS, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra Uzskaites un sertificēšanas nodaļas vadītājs


Foto: Boriss Koļesņikovs, “LV”

No nākamā gada 1.janvāra stāsies spēkā vairāki 2008.gadā izsludinātie grozījumi normatīvajos aktos, kas saistīti ar dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un videi kaitīgo preču uzskaiti. Tālāk – skaidrojums par aktualitātēm dabas resursu nodokļa maksātājiem un videi kaitīgo preču apsaimniekotājiem.Oksi-sadalāmai plastmasai - atsevišķa nodokļa likme

Grozījumi "Dabas resursu nodokļa likumā"

2008.gada 14.novembrī Saeima pieņēma likumu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kas stāsies spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Līdz ar grozījumiem ir papildināts likuma 1.pants, kas papildina likumā lietotos terminus ar terminu "oksi-sadalāmā plastmasa". Tas nozīmē, ka no 2009.gada 1.janvāra, aprēķinot dabas resursu nodokli, oksi-sadalāmā plastmasa jāizdala atsevišķi un tai ir jāpiemēro atsevišķa nodokļa likme. Līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim oksi-sadalāmai plastmasai tiek piemērota plastmasas likme.

Oksi-sadalāmā plastmasa ir plast­masa (polimērs), kas iegūta no neatjaunojamām izejvielām un skābekļa un gaismas ietekmē sadalās sīkās sastāvdaļās, bet nav bioloģiski sadalāma (kompostējama). Tā arī līdz šim bija dabas resursu nodokļa objekts, tikai kopā ar pārējām plastmasām (bija viena plastmasas likme, tagad oksi-sadalāmā plastmasa ir izdalīta atsevišķi).

Atšķirībā no bioplastmasas oksi-sadalāmā plastmasa nav izgatavota no atjaunojamām izejvielām un nav biodegradējama/kompostējama, bet pretēji pārējai plastmasai nav pārstrādājama.

Līdz ar šīm izmaiņām nodokļa maksātājam kļūst aktuāls jautājums, kā atšķirt oksi-sadalāmo plastmasu no citām plastmasām un ar kādiem dokumentiem oksi-sadalāmo plastmasu pamatot. Līdz ar grozījumiem likuma 24.panta 3.daļa papildināta ar jaunu 8.punktu: "Ministru kabinets nosaka no bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtību un uz šā iepakojuma un šiem galda traukiem un piederumiem norādāmo informāciju (marķējumu) par materiālu veidu". Marķēšanas noteikumi varētu tikt izstrādāti līdz 2009.gada vidum, tātad pagaidām vienīgā iespēja, kā nodokļa aprēķinam noteikt un pamatot oksi-sadalāmo plastmasu, ir piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kas apliecina iepakojuma veidu un svaru.

No 2009.gada 1.janvāra palielinās visas nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, izņemot nodokļa likmi par preču iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem no koksnes, papīra un kartona vai no citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem (skat. tabulu).

Līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim nodokļa maksātājam, kurš maksā nodokli par iepakojumu un kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija, nodokli aprēķina atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem, - 15 latu gadā. No 2009.gada 1.janvāra nodoklis jau būs 75 lati.

Likuma grozījumi reglamentē arī, kādos gadījumos nodokļa maksātājs zaudē tiesības uz nodokļa atbrīvojumu.

Atsevišķi likuma grozījumi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.aprīli. Tā, piemēram, no 2009.gada 1.aprīļa nodokļa likmes atsevišķām, videi kaitīgu preču grupām paredzēts paaugstināt vidēji par 50% (skat. tabulu).

 

Definē bateriju un akumulatoru veidus

Grozījumi "Atkritumu apsaimniekošanas likumā" un ar to saistītajos normatīvajos aktos

2008.gada 13.martā ir veikti grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (spēkā ar 16.04.2008.). Tie galvenokārt attiecas uz tiem uzņēmējiem, kas realizācijai vai savai saimnieciskajai darbībai Latvijā ieved baterijas un akumulatorus.

2009.gadā mainās ne tikai elektrisko akumulatoru un galvanisko strāvas avotu nodokļa likmes, bet arī uzskaites principi un nodokļa aprēķināšana.

Līdz ar grozījumiem tiek ieviestas definīcijas, kas nosaka, kas ir baterijas un akumulatori: "Baterija vai akumulators ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas, tieši pārveidojoties ķīmiskajai enerģijai, un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārām (atkārtoti uzlādējamām) daļām."

Atkritumu apsaimniekošanas likuma jaunais 20.8pants nosaka bateriju un akumulatoru iedalījumu šādās kategorijās:

1) bateriju pakete ir bateriju vai akumulatoru komplekss, kas savienots kopā vai ietverts ārējā apvalkā, veidojot vienotu bloku, un nav paredzēts, ka tiešais lietotājs to sadalīs vai atvērs;

2) pārnēsājama baterija vai akumulators ir jebkura aizplombēta baterija, podziņelements, bateriju pakete vai akumulators, ko var pārnēsāt rokās un kas nav ne rūpniecībā, ne arī transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators;

3) podziņelementi ir mazas, apaļas pārnēsājamas baterijas vai akumulatori, kuru diametrs ir lielāks par augstumu un kurus izmanto īpašiem nolūkiem, piemēram, dzirdes aparātos, rokas pulksteņos, mazās pārnēsājamās iekārtās un kā enerģijas avotus datu saglabāšanai;

4) transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators ir baterija vai akumulators, ko izmanto, lai darbinātu transportlīdzekļa vai citas pašgājējas tehnikas starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi;

5) rūpniecībā izmantojama baterija vai akumulators ir jebkura baterija vai akumulators, kas izstrādāts tikai rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam vai kas lietojams jebkura veida elektriskajos transportlīdzekļos.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma nosacījumi attiecas uz visu veidu baterijām un akumulatoriem neatkarīgi no to lietojuma, formas, ietilpības, svara vai tajos izmantotajiem materiāliem. Likumā noteiktās prasības neattiecas uz baterijām un akumulatoriem, ko izmanto iekārtās, kuras paredzētas valsts drošībai un kuras izmanto ieročos, munīcijā un militārajā aprīkojumā, kā arī iekārtās, kuras paredzētas sūtīšanai kosmosā, izņemot ražojumus, kas nav paredzēti konkrētiem militāriem nolūkiem.

Likums arī nosaka, kas ir bateriju un akumulatoru ražotājs un kas izplatītājs:

• bateriju un akumulatoru ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi Latvijas tirgū laiž baterijas un akumulatorus, tajā skaitā baterijas un akumulatorus, kas atbilstoši ražotāja komercdarbībai ir iestrādāti ierīcēs vai transportlīdzekļos;

• bateriju un akumulatoru izplatītājs ir jebkura persona, kas savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros baterijas un akumulatorus piegādā tiešajiem lietotājiem.

 

Bateriju izplatītājiem - pienākums tās pārstrādāt

Tiem uzņēmējiem, kas ieved Latvijā realizācijai vai savai saimnieciskajai darbībai akumulatorus un baterijas, ir saistoši arī 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība". Šie noteikumi nosaka, ka bateriju un akumulatoru ražotājiem ir jāreģistrējas bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā. Reģistru kārto Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (Dzirnavu ielā 93, Rīgā), kur līdz šim tika reģistrēti elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji. Svarīgi atcerēties, ka bateriju un akumulatoru ražotāji vai to atkritumu apsaimniekotāji (ja ražotājs ar tiem ir noslēdzis attiecīgu līgumu) katru gadu līdz 20.aprīlim par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā:

1) ziņojumu par Latvijas tirgū laisto pārnēsājamo bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem (arī par tieši bateriju lietotājiem pārdoto bateriju un akumulatoru apjomiem un citām personām pārdotajiem bateriju un akumulatoru apjomiem tālākpārdošanai trešajiem bateriju un akumulatoru lietotājiem) un par Latvijā savākto pārnēsājamo bateriju un akumulatoru apjomiem;

2) ziņojumu par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādi.

Lai aizsargātu patērētāju intereses, MK noteikumos noteikts, ka bateriju un akumulatoru ražotāji nodrošina lietotājiem informāciju par:

1) baterijās un akumulatoros izmantoto vielu iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību;

2) bateriju un akumulatoru savākšanu atsevišķi no sadzīves atkritumiem un iespējām piedalīties bateriju un akumulatoru atkritumu dalītajā vākšanā, tādējādi veicinot šo atkritumu turpmāko apstrādi un pārstrādi;

3) bateriju un akumulatoru lietotājiem pieejamām bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējām;

4) bateriju un akumulatoru lietotāju nozīmi bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes veicināšanā.

Savukārt bateriju un akumulatoru izplatītājs informē bateriju un akumulatoru lietotājus par iespējām nodot bateriju un akumulatoru atkritumus attiecīgajās tirdzniecības vietās.

Svarīgi atcerēties, ka bateriju un akumulatoru ražotājiem un izplatītājiem ir arī pienākumi bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanā vai pieņemšanā: pārnēsājamo bateriju vai akumulatoru atkritumus savākt vai pieņemt bez maksas arī tad, ja to nodrošina bateriju un akumulatoru izplatītājs, neuzliekot tiešajiem lietotājiem par pienākumu pirkt jaunu bateriju vai akumulatoru.

Transportlīdzekļu bateriju un akumulatoru ražotājs vai izplatītājs nodrošina šādu bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanu vai pieņemšanu no privātiem, saimnieciskajai darbībai neparedzētiem (nekomerciāliem) sauszemes transportlīdzekļiem vai citas pašgājējas tehnikas bez maksas, neuzliekot par pienākumu pirkt jaunu bateriju vai akumulatoru.

Rūpniecībā izmantojamo bateriju un akumulatoru ražotājs vai izplatītājs nodrošina šādu bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanu vai pieņemšanu neatkarīgi no šo bateriju un akumulatoru ķīmiskā sastāva un izcelsmes.

Dabas resursu nodokļa maksātājiem svarīgi ir atcerēties, ka joprojām ir spēkā norma: ja vairākas videi kaitīgas preces tiek realizētas komplektā vienā iepakojumā, dabas resursu nodokli aprēķina par visu šo preču kopējo svaru, piemērojot nodokļa likmi atbilstoši tās preces svaram, kuras funkcijas nodrošināšanai ir nepieciešamas pārējās iepakojumā esošās preces. Tomēr, ja dabas resursu nodokļa maksātājs ir atbrīvots no nodokļa samaksas un veic bateriju un akumulatoru reģenerāciju, tam baterijas un akumulatori ir jāuzskaita atsevišķi no pārējām videi kaitīgām precēm.

 

Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2009.gada 1.janvāra

Nr. p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim (Ls par 1 kg materiāla)

Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra (Ls par 1 kg materiāla)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,20

0,25

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,60

0,65

3.

No metāla izejmateriāliem

0,45

0,70

4.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,15

0,15

5.

No oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem

-

0,45

 

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm no 2009.gada 1.aprīļa

Nr. p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam (Ls)

Likme laikposmā no 2009.gada 1.aprīļa (Ls)

1.

Smēreļļas

kg

0,05

0,08

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:

 

 

 

2.1.

elektriskie akumulatori, svina

kg

0,20

0,30

2.2.

elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

kg

1,20

1,80

2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

3,25

4,85

2.4.

citi elektriskie akumulatori

kg

5,10

7,65

4.

Visu veidu riepas

kg

0,10

0,15

5.

Eļļas filtri

gab.

0,10

0,15

6.6.

mobilie telefoni

kg

0,90

1,50

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas